Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT CS ET PL SK SL HR

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 februari 2014

Weldra eerste "EOR-leerstoelen" bezet waarmee in 11 regio's onderzoeksexcellentie moet worden bevorderd

Elf universiteiten en technische hogescholen in minder ontwikkelde regio's in Europa kunnen binnenkort elk maximaal 2,4 miljoen EUR aan EU-middelen tegemoet zien om via de bezetting van de allereerste "EOR-leerstoelen" hun onderzoekscapaciteit te versterken, zo heeft Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn maandag laten weten. Het initiatief beoogt de innovatiekloof in Europa te overbruggen door topacademici aan te trekken voor instellingen, zodat deze kunnen wedijveren met excellentiecentra elders in de Europese onderzoeksruimte (EOR).

Commissaris Geoghegan-Quinn zei hierover: "De reactie op de eerste oproep tot het indienen van voorstellen voor EOR-leerstoelen was overweldigend. Bij onderzoeksinstellingen in heel Europa blijkt werkelijk het verlangen te leven om beter te presteren. Ik wil ervoor zorgen dat niemand met talent buiten de boot valt; derhalve zullen in het kader van Horizon 2020 financiële middelen ter beschikking worden gesteld voor meer EOR-leerstoelen op plaatsen waar de behoefte daaraan het grootst is."

De eerste testoproep stond open voor onderzoeksinstellingen in minder ontwikkelde EU-regio's of vergelijkbare gebieden in landen die geassocieerd zijn met het zevende kaderprogramma voor onderzoek (KP7) van de EU. Er werden in totaal 111 voorstellen ter beoordeling ingediend, waarmee de verwachtingen ruimschoots werden overtroffen. Bijna alle lidstaten met in aanmerking komende regio's waren vertegenwoordigd.

Zodra zij zijn aangesteld, zullen de EOR-leerstoelhouders en hun teams onderzoek doen op een groot aantal wetenschappelijke gebieden, zoals aquacultuur, milieuchemie, diergeneeskunde, interacties tussen mens en machine, en verlaging van de CO2-uitstoot in steden (zie tabel).

Naar verwachting zullen volgend jaar nog eens ongeveer 15 EOR-leerstoelen kunnen worden ingesteld, nadat in december de eerste oproep in het kader van Horizon 2020 is gepubliceerd.

Achtergrond

De geselecteerde instellingen moeten op de EOR-leerstoelen vooraanstaande academici benoemen die in staat zijn het onderzoek naar een hoger niveau te tillen en meer hooggekwalificeerde medewerkers aan te trekken, alsook geld uit andere bronnen, zoals de EU-onderzoeksfinanciering of de regionale fondsen van de EU. De open plaatsen moeten worden gepubliceerd en moeten beantwoorden aan de EOR-richtsnoeren (evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen, billijkheid, transparantie, enz.). De EOR-leerstoelhouders kunnen van overal ter wereld komen.

In het kader van Horizon 2020 zullen de EOR-leerstoelen worden gefinancierd als een kernonderdeel van de acties betreffende "Excellentie verspreiden en deelname verbreden". Bij de eerste oproep in het kader van Horizon 2020 die op 11 december 2013 werd gedaan (IP/13/1232) was 34 miljoen EUR uitgetrokken voor de volgende ronde van de EOR-leerstoelen, waarvoor de aanmeldingen uiterlijk op 15 oktober 2014 binnen moeten zijn. Nadere gegevens over de nieuwe oproep en de in aanmerking komende regio's zijn te vinden op het deelnemersportaal.

Lijst van projecten die worden gefinancierd in het kader van de testoproep voor EOR-leerstoelen uit hoofde van KP 7

Land

Instelling

Onderzoeksgebied

België

Université de Mons

Energie-efficiëntie in steden

Estland

Tallinna Tehnikaulikool

Chemie en behandeling van biomassa

Kroatië

University of Zagreb - Faculty of Veterinary Medicine

Moleculaire diergeneeskunde

Polen

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Plantkunde

Portugal

MITI – Madeira Interactive Technologies Institute Associacao

Interacties tussen mens en machine

Republiek Servië

Institut Za Nuklearne Nauke Vinca

Nanotechnologie

Slovenië

Institut Jozef Stefan

Levensmiddelenanalyse met behulp van radioactieve isotopen

Slowakije

Zilinska Univerzita v Ziline

Vervoerssystemen en communicatietechnologieën

Spanje

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Aquacultuur

Tsjechië

Masarykova univerzita

Biowetenschappen

Verenigd Koninkrijk

Falmouth University

Design van digitale spellen

Voor meer informatie

MEMO/14/92

Website van de EOR-leerstoelen

"Ruimere" oproep op het deelnemersportaal

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar