Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT CS PL SK SL HR

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 10. veebruar 2014

Algatusega „Euroopa teadusruumi õppetoolid” elavdatakse tipptasemel teadusuuringuid 11 piirkonnas

„Pilootprojekti „Euroopa teadusruumi õppetoolid” kaudu rahastab EL Euroopa vähem arenenud piirkondade 11 ülikooli ja tehnikainstituuti, eraldades igale neist kuni 2,4 miljonit eurot, et edendada nende teadusalast suutlikkust,” teatas esmaspäeval Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn. Algatuse eesmärk on vähendada innovatsioonialaseid erinevusi Euroopa teadusasutuste vahel ja meelitada sinna väljapaistvaid teadlasi, nii et need oleksid suutelised konkureerima Euroopa teadusruumi muude tippkeskustega.

Volinik Geoghegan-Quinn sõnas selle kohta järgmist: „Huvi osalemise vastu esimeses Euroopa teadusruumi õppetoolide projektis oli väga suur. See andis tunnistust kogu Euroopa teadusasutuste tõsisest soovist omapoolset panust suurendada. Minu soov on tagada, et kellegi potentsiaali ei jäetaks kõrvale ning seetõttu toetatakse programmi Horisont 2020 raames Euroopa teadusruumi õppetoolide algatust eelkõige kohtades, kus seda kõige enam vajatakse.”

Esimene projektikonkurss korraldati teadusasutustele, mis asuvad ELi vähem arenenud piirkondades või ELi seitsmenda teadusuuringute raamprogrammiga liitunud riikide samaväärsetes piirkondades. Üle ootuste esitati hindamiseks kokku 111 taotlust. Rahastamiskõlblikke piirkondi oli peaaegu igast liikmesriigist.

Pärast ametisse nimetamist hakkavad Euroopa teadusruumi õppetoolid ja nende meeskonnad tegelema teadusuuringutega mitmetes sellistes eri teadusvaldkondades nagu vesiviljelus, keskkonnakeemia, veterinaaria, inimese ja arvuti vastasmõju ning vähene CO2-heide linnades (vt tabel).

Programmi Horisont 2020 raames Euroopa teadusruumi õppetoolide algatuse kohta korraldatava esimese konkursi kutse avaldati detsembris ning selle alusel kavatsetakse järgmisel aastal välja kuulutada ligikaudu 15 sellekohast õppetooli.

Taust

Väljavalitud teadusasutused pakuvad Euroopa teadusruumi õppetoolide algatuse raames toetust teadlastele, kes suudavad tõsta teadustöö taset ja haarata kaasa ka teisi tippteadlasi, samuti kaasata rahastamist muudest allikatest, näiteks ELi teadusuuringuteks ette nähtud või piirkondlikest vahenditest. Ametikohad tuleb avaldada ning nende puhul tuleb arvestada Euroopa teadusruumi suunistega (sooline tasakaal, õiglus, läbipaistvus jne). Euroopa teadusruumi õppetoolidele pürgivad teadlased võivad pärineda kõikjalt maailmas.

Projekti rahastatakse programmi Horisont 2020 raames meetme „tipptasemel teadmiste levitamine ja osalemise laiendamine” alla kuuluva põhikavana. Programmi Horisont 2020 esimene konkursikutse avati 11. detsembril 2013 (IP/13/1232), see sisaldab 34 miljoni euro suurust eelarvet järgmiseks Euroopa teadusruumi õppetoolide konkursiks ja taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2014. Uue konkursi ja toetuskõlblike piirkondade andmed on kättesaadavad teadustöötajate portaalis (Participant Portal).

Projektid, mida rahastatakse seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi pilootprojekti „Euroopa teadusruumi õppetoolid” alusel

Riik

Teadusasutus

Teadusuuringute valdkond

Belgia

Université de Mons

Linnade energiatõhusus

Horvaatia

Zagrebi ülikool, veterinaaria teaduskond

Molekulaarveterinaaria

Tšehhi Vabariik

Masarykova univerzita

Bioteadused

Eesti

Tallinna Tehnikaülikool

Keemia ja biomassi töötlemine

Poola

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Taimebioloogia

Portugal

MITI – Madeira Interactive Technologies Institute Associacao

Arvuti ja inimese vastastikune mõju

Serbia Vabariik

Institut Za Nuklearne Nauke Vinca

Nanotehnoloogia

Slovakkia

Zilinska Univerzita v Ziline

Transpordisüsteemid ja kommunikatsioonitehnoloogia

Sloveenia

Institut Jozef Stefani

Toiduainete analüüs radioaktiivsete isotoopidega

Hispaania

Universidad de Las Palmas de Grand Canaria

Vesiviljelus

Ühendkuningriik

Falmouth University

Digimängude väljatöötamine

Lisateave

MEMO/14/92

Euroopa teadusruumi õppetoolide veebisait

Konkursikutse „Laiendamine” teadustöötajate portaalis

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar