Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT ET PL SK SL HR

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 10. února 2014

První vědecké posty podpoří výzkum v jedenácti regionech

Na jedenácti univerzitách a technických institutech v méně rozvinutých regionech Evropy vzniknou historicky první pracovní místa Evropského výzkumného prostoru (ERA). Každý ústav získá na podporu výzkumu až 2,4 miliony eur, oznámila dnes evropská komisařka pro výzkum Máire Geoghegan-Quinnová. Cílem programu, známého jako „ERA Chairs“, je překonat rozdíly v inovačním potenciálu evropských zemí a přilákat do výzkumných organizací vynikající vědce, aby dokázaly soutěžit se středisky excelence v ostatních částech Evropského výzkumného prostoru.

Komisařka Geoghegan-Quinnová prohlásila: „Reakce na první výzvu pro zájemce byla ohromující. Ukázalo se, že výzkumné instituce v celé Evropě mají opravdový zájem na zlepšení svých výsledků. Chceme všem pomoci naplnit jejich potenciál, a proto bude program Horizont 2020 financovat další taková pracovní místa tam, kde jsou nejvíce potřeba.“

Pilotní výzva byla otevřena výzkumným organizacím z méně rozvinutých regionů EU a zemí přidružených k 7. rámcovému programu EU pro výzkum. Celkem 111 předložených návrhů překonalo veškerá očekávání. Zastoupeny byly téměř všechny členské státy s regiony, které splňují podmínky.

Výzkumníci financovaní z výzvy ERA Chairs budou se svými týmy provádět výzkum v nejrůznějších oblastech, jde například o akvakulturu, environmentální chemii, veterinární medicínu, interakci člověka s počítačem a snížení emisí uhlíku ve městech (viz tabulka).

Zhruba dalších patnáct míst financovaných z první výzvy ERA Chairs v rámci programu Horizont 2020, zveřejněné v prosinci, má být vyhlášeno příští rok.

Souvislosti

Vybrané instituce musí nabídnout pracovní místa Evropského výzkumného prostoru špičkovým akademickým pracovníkům, kteří dokáží zvýšit jejich úroveň a získat další kvalitní zaměstnance a finanční prostředky z jiných zdrojů, například z prostředků EU pro financování výzkumu nebo regionálních fondů. Místa musí být zveřejněna a splňovat podmínky programu (vyváženost pohlaví, spravedlnost, transparentnost apod.). Příjemci grantů z výzvy ERA Chairs mohou pocházet z celého světa.

Program ERA Chairs bude v rámci programu Horizont 2020 financován v režimu projektů „Šíření excelence a rozšíření účasti“. V první výzvě, zveřejněné 11. prosince 2013 (IP/13/1232) bylo na další kolo vytváření pracovních míst EVP uvolněno 34 milionů eur. Lhůta pro podávání přihlášek je 15. října 2014. Podrobné informace o této výzvě a způsobilých regionech jsou uvedeny na portále účastníků.

Seznam projektů financovaných v rámci pilotní výzvy „ERA Chairs“

Země

Instituce

Oblast výzkumu

Belgie

Université de Mons

Energetická účinnost ve městech

Chorvatsko

Univerzita Záhřeb – Fakulta veterinárního lékařství

Molekulární veterinární medicína

Česká republika

Masarykova univerzita

Biologické vědy

Estonsko

Tallinna Tehnikaulikool

Chemie a zpracovávání biomasy

Polsko

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

Biologie rostlin

Portugalsko

MITI – Madeira Interactive Technologies Institute Associacao

Interakce člověk-počítač

Republika Srbsko

Institut Za Nuklearne Nauke Vinca

Nanotechnologie

Slovensko

Žilinská univerzita v Žilině

Dopravní systémy a komunikační technologie

Slovinsko

Institut Jozef Stefan

Radioizotopová analýza potravin

Španělsko

Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Akvakultura

Spojené království

Falmouth University

Tvorba digitálních her

Další informace

MEMO/14/92

Internetové stránky pro pracovní místa EVP

Rozšířená výzva na portálu účastníků

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar