Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 7. februārī

Komisārs Piebalgs apmeklē trīs Rietumāfrikas valstis, lai apspriestu turpmāku sadarbību attīstības jomā

ES attīstības komisārs Andris Piebalgs pirmdien sāks augsta līmeņa vizīti Mauritānijā, Senegālā un Kaboverdē, kuras laikā viņš uzsvērs ES pašreizējo apņemšanos atbalstīt reģionu un apstiprinās turpmāku finansējumu šīm trim valstīm.

Šī būs komisāra pirmā vizīte Senegālā un Kaboverdē un pirmā augsta līmeņa vizīte Mauritānijā kopš 2008. gada. Viņš tiksies ar minēto triju valstu vadītājiem, ministriem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un apspriedīs turpmākās prioritātes un pašreizējās sadarbības jomas, īpašu uzmanību veltot ES attīstības plāna īstenošanai, ko dēvē par Pārmaiņu programmu, kā arī visām pusēm interesējošus reģionālus jautājumus un darba kārtību laikposmam pēc 2015. gada, kad beigsies pašreizējo Tūkstošgades attīstības mērķu termiņš.

Runājot par gaidāmo vizīti, Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs sacīja: “Ar gandarījumu redzu, kā ar Pārmaiņu programmas palīdzību tiek atbalstīta iekļaujoša un ilgtspējīga izaugsme reģionā, jo īpaši pateicoties ilgtspējīgai lauksaimniecībai un enerģētikai”.

Vizītes laikā meklēšu jaunus veidus, kā ES un Āfrika varētu sadarboties enerģētikas, privātā sektora un infrastruktūras jomā. Piemēram, mēs esam apņēmušies meklēt inovatīvas darba metodes, kas iedzīvotājiem vislabāk varēs palīdzēt, veicinot izaugsmi, nodarbinātību un ieguldījumus,” viņš piebilda.

Galvenās tēmas, kas tiks apspriestas katrā valstī, ir šādas.

Mauritānijā komisārs apspriedīs turpmāko sadarbību pārtikas nodrošinājuma, tiesiskuma un veselības jomā. Viņš arī uzsvērs būtisko nozīmi, kāda šai valstij ir attiecībā uz drošību Sāhelā.

Senegālā tiks apspriestas valsts attīstības prioritātes, galvenokārt lauksaimniecības un pārtikas nodrošinājuma, kanalizācijas un enerģētikas jomā. Komisārs uzsvērs Senegālas pozitīvo ieguldījumu reģionālajā ekonomiskajā integrācijā un reģiona stabilitātes palielināšanā.

Kaboverdē komisārs Piebalgs apmeklēs atjaunojamās enerģijas projektu, kas ir viens no lielākajiem vēja enerģijas parkiem Āfrikā, un sāks īstenot programmu pastiprinātai sadarbībai ar Kaboverdi.

Komisārs nesen paziņoja par finansējumu 6,4 miljardu eiro apmērā 16 valstīm Rietumāfrikas reģionā1 (tas vēl ir jāapstiprina ES dalībvalstīm) laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam, un ir plānots, ka ar to tiks atbalstīti ieguldījumi, kuri palīdz izaugsmei un darbavietu izveidošanai 300 miljoniem Rietumāfrikas iedzīvotāju.

Vispārīga informācija

Šī Komisijas augsta līmeņa vizīte komisāram būs nozīmīga iespēja tikties ar Āfrikas valstu vadītājiem pirms ceturtā Āfrikas un ES samita, kas notiks Briselē 2014. gada 2. un 3. aprīlī. Mauritānija 2014. gadā ir ĀS prezidentvalsts, un tā būs arī līdzpriekšsēdētāja ES un Āfrikas samita pasākumos. Mauritānijas prezidents Mohamed Ould Abdel Aziz ir viens no desmit Augsta līmeņa komitejas locekļiem, kas izveidota laikposmam pēc 2015. gada.

Iepriekšējie samiti notika Kairā, Lisabonā un Tripolē, un Briseles samita tēma būs “Ieguldījumi cilvēkresursos, labklājībā un mierā”. Sagaidāms, ka samits iezīmēs nākamo nozīmīgo posmu ceļā uz sadarbību starp ES un Āfriku šajās trīs jomās.

Rietumāfrikas reģions1 ietver Beninu, Burkinafaso, Kaboverdi, Kotdivuāru, Gambiju, Ganu, Gvineju, Gvineju-Bisavu, Libēriju, Mali, Nigēru, Nigēriju, Senegālu, Sjerraleoni, Togo un Mauritāniju.

Plašāka informācija:

IP/13/1002: ES apstiprina atbalstu Rietumāfrikas attīstībai un integrācijai (iepriekšējais paziņojums presei par finansējumu Rietumāfrikai)

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar