Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 7 februari 2014

Miljö – kommissionen inleder samråd om den kraftiga ökningen av olaglig handel med vilda djur och växter

Kommissionen har inlett ett öppet samråd om hur EU mer effektivt kan bekämpa den olagliga handeln med vilda djur och växter. Initiativet är avsett som en respons på den betydande ökning av tjuvjakt och olaglig handel med vilda djur och växter som konstaterats på senare tid, och som lett till högre nivåer än någonsin för vissa arter. Fler än tusen noshörningar föll till exempel offer för tjuvjägare bara i Sydafrika under 2013, medan motsvarande siffra för 2007 var tretton. Priset på noshörningshorn är nu högre än på guld. Europeiska unionen är viktig både som marknad och transiteringsområde för olagliga produkter av djur och växter, och den organiserade brottsligheten får ett allt större inflytande.

– Den olagliga handeln med vilda djur och växter har en mycket stark negativ inverkan på den biologiska mångfalden, och vi måste finna effektivare sätt att bekämpa denna brottslighet. Det här samrådet ska fungera som ett första steg mot vad jag hoppas blir ett nytänkande på området, säger miljökommissionären Janez Potočnik.

– Den olagliga handeln med vilda djur och växter ger stora vinster för internationella organiserade ligor. Det meddelande som antas idag handlar om hur alla olika aktörer kan arbeta tillsammans för bättre resultat i kampen mot dessa brott, säger Cecilia Malmström, som är kommissionär för samarbetet i inrikes frågor.

EU har under de senaste tio åren fört en aktiv kamp mot den olagliga handeln, bland annat genom att införa strikta bestämmelser för handeln med hotade arter och ge ett omfattande stöd till det arbete som utvecklingsländer bedriver för att stoppa brottslig verksamhet inom detta område. För Afrika har EU anslagit mer än 500 miljoner euro för skydd av biologisk mångfald under de senaste 30 åren, och de projekt som just nu pågår omfattar ungefär 160 miljoner euro.

Brottslig hantering av vilda djur och växter är mycket lönsam, och man lyckas sällan döma de skyldiga. Den stigande efterfrågan på dessa olagliga produkter har fått mycket allvarliga konsekvenser för många arter som redan är hotade. Den kraftigt ökade volymen på den olagliga handeln väcker frågan om hur EU kan vidta mer kraftfulla åtgärder för att bekämpa den. Kommissionen ber därför om synpunkter på tio specifika frågor som handlar om olaglig handel med vilda djur och växter, bland annat om hur nuvarande rambestämmelser och metoder har fungerat, vilka verktyg som skulle kunna komplettera och förstärka de redan inledda åtgärderna, hur EU som enskild aktör kan bidra, hur vi kan få tillgång till bättre data samt hur påföljder kan skärpas på ett effektivt sätt.

Kommentarer kan lämnas på http://ec.europa.eu/yourvoice/index_sv.htm t.o.m. den 10 april 2014.

Nästa steg

Resultaten av samrådet och av den konferens som ska hållas den 10 april 2014 kommer att ingå i underlaget för en planerad översyn av EU:s åtgärder inom detta område. Målet är att unionen ska kunna bekämpa den här typen av brottslighet effektivare i framtiden.

Bakgrund

Den olagliga handel som tas upp här, dvs. olaglig gränsöverskridande handel med biologiska resurser som har insamlats i naturen, inklusive handel med timmer och marina arter, är inte något nytt fenomen, men brottens omfattning, natur och konsekvenser har förvärrats väsentligt de senaste åren.

Denna handel hör globalt sett till de mest lönsamma grenarna av den gränsöverskridande brottsligheten. Den drivs av en stark och ökande efterfrågan på djur- och växtprodukter, särskilt i Asien. Bristande kunskaper om problemet, låg risk för brottslingar att bli upptäckta och alltför milda påföljder gör handeln särskilt attraktiv för organiserade kriminella nätverk både inom och utanför EU.

Antalet afrikanska elefanter som dödas olagligt har fördubblats de senaste tio åren, med totalt 22 000 elefanter dödade av tjuvjägare 2012. Tjuvjakten på noshörningar har ökat kraftigt i Sydafrika, då priset på noshörningshorn uppgår till 40 000 euro per kilo. Tjuvjakt står även för 78 % av antalet döda tigrar på Sumatra. Marknadspriset på ben från tigrar är ca 900 euro per kilo.

Vidare leder den olagliga handeln med vilda djur och växter till att några av världens mest marginaliserade befolkningsgrupper, däribland ursprungsbefolkningar, berövas viktiga möjligheter till hållbar försörjning. Den är även starkt kopplad till korruption och olagliga penningflöden, exempelvis genom penningtvätt, och får negativa effekter på rättsstaten och den goda samhällsstyrningen. Samtidigt bidrar den här typen av brottslighet till politisk instabilitet i Centralafrika, där en del paramilitära grupper använder inkomster från handel med vilda djur och växter för att finansiera sin verksamhet. Handeln skadar också den biologiska mångfalden, och därmed balansen i ekosystemen.

Mer information

Du kan även fylla i dina bidrag till samrådet här:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_sv.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

MEMO Q&A: MEMO/14/91

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Kontaktuppgifter för allmänheten: Europe Direct telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller e-post


Side Bar