Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 7. februarja 2014

Okolje: Komisija začenja posvetovanje o možnostih EU v boju proti znatnemu povečanju nezakonite trgovine s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

Komisija je začela javno posvetovanje o tem, kako bi se lahko Evropska unija učinkoviteje borila proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. To je odziv na nedavno globalno povečanje divjega lova in nezakonite trgovine s prostoživečimi živalmi in rastlinami, ki je za nekatere vrste trenutno na doslej najvišji ravni. V Južni Afriki je bilo leta 2013 žrtev divjega lova več kot 1000 nosorogov, medtem ko jih je bilo leta 2007 13, nosorogova roževina pa je zdaj bolj dragocena kot zlato. EU je pomemben ciljni trg in pomembna tranzitna točka za nezakonite proizvode iz prostoživečih vrst, pri čemer ima organizirani kriminal vse večjo vlogo.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami ima pogubne posledice za biotsko raznovrstnost. Poiskati moramo načine za sprejetje bolj odločnih ukrepov. To posvetovanje je prvi korak na poti, za katero upam, da bo privedla do bistvene spremembe našega pristopa.“

Komisarka EU za notranje zadeve Cecilia Malmström je dejala: „Nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami ustvarja velike dobičke za mednarodne organizirane kriminalne združbe. Danes sprejeto sporočilo določa, kako lahko vsi akterji sodelujejo za učinkovitejši boj proti temu kriminalu.“

EU je v zadnjem desetletju aktivno sodelovala v boju proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami, tako da je sprejela stroga pravila trgovanja za ogrožene vrste in v državah v razvoju zagotovila obsežno podporo prizadevanjem, usmerjenim proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami. V Afriki je EU v zadnjih 30 letih namenila več kot 500 milijonov evrov za ohranjanje biotske raznovrstnosti, pri čemer so tekoči projekti vredni približno 160 milijonov evrov.

Kazniva dejanja, povezana s prostoživečimi vrstami, so izjemno donosna, primeri sodnega pregona pa so redki. Naraščajoče povpraševanje po nezakonitih proizvodih ima uničujoče posledice za več že ogroženih vrst. S spreminjajočim se obsegom tega problema se zastavljajo vprašanja o tem, kako bi se lahko EU bolj učinkovito borila proti nezakoniti trgovini s prostoživečimi vrstami. Komisija zato poziva k predložitvi mnenj o desetih vprašanjih, povezanih z nezakonito trgovino s prostoživečimi vrstami, ki vključujejo ustreznost sedanjega okvira, orodja, ki bi lahko okrepila prizadevanja za spopadanje s tem problemom, možnosti za pomoč EU, izboljšanje našega znanja in podatkov ter možnost strožjih kazni.

Pripombe lahko predložite na http://ec.europa.eu/yourvoice/ do 10. aprila 2014.

Nadaljnji koraki

Na podlagi rezultatov tega posvetovanja in rezultatov konference, ki bo potekala 10. aprila 2014, bo pripravljen pregled obstoječih politik in ukrepov EU na tem področju, ki naj bi prispeval k učinkovitejši vlogi EU pri reševanju tega problema.

Ozadje

Nezakonita trgovina s prostoživečimi živalmi (nezakonita čezmejna trgovina z biološkimi viri iz divjine, vključno s trgovino z lesom in morskimi vrstami) ni nov pojav, vendar so se njen obseg, narava in učinki v zadnjih letih znatno spremenili.

Zaradi velikega in vedno večjega povpraševanja po proizvodih iz prostoživečih vrst, zlasti v Aziji, je postala nezakonita trgovina s prostoživečimi vrstami ena najbolj dobičkonosnih nadnacionalnih kaznivih dejavnosti na svetu. Zaradi nizke stopnje ozaveščenosti, majhnega tveganja za odkritje in nizkih kazni je zato še posebno privlačna za organizirane kriminalne mreže v EU in zunaj nje.

Število nezakonito ubitih afriških slonov se je v zadnjem desetletju podvojilo. Leta 2012 so divji lovci ubili 22 000 slonov. Divji lov na nosoroge se je močno povečal v Južni Afriki, pri čemer se nosorogova roževina prodaja po 40 000 evrov za kilogram. Takšen lov je zdaj odgovoren za 78 % smrti sumatranskih tigrov. Kilogram tigrovih kosti stane 900 evrov na kilogram.

Zaradi nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami so mnogi od najbolj marginaliziranih ljudi na svetu, med drugim domorodne skupnosti, prikrajšani za pomembne priložnosti za trajnostno preživetje. Njena povezanost s korupcijo in nezakonitimi denarnimi tokovi, na primer prek pranja denarja, spodkopavajo pravno državo in dobro upravljanje. Prav tako spodbuja regionalno nestabilnost v centralni Afriki, kjer nekatere skupine milic prihodke od nezakonite trgovine s prostoživečimi vrstami uporabljajo za financiranje svojih dejavnosti. To ogroža biotsko raznovrstnost in s tem tudi zdravje ključnih ekosistemov.

Dodatne informacije:

V posvetovanju lahko sodelujete na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open.

Glej tudi:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_sl.htm.

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm.

MEMO Q&A: MEMO/14/91

Kontaktna oseba:

Joe Hennon (+32 22953593)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 0080067891011 ali e-pošti


Side Bar