Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. februára 2014

Životné prostredie: Komisia otvára konzultáciu o tom, ako môže EÚ bojovať proti prudkému nárastu nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu o tom, ako môže EÚ zefektívniť boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Je to reakcia na celosvetový nárast prípadov pytliactva a nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, ktoré v prípade niektorých druhov dosahujú v súčasnosti bezprecedentnú úroveň. V Juhoafrickej republike bolo v roku 2013 nezákonne ulovených vyše 1000 nosorožcov, zatiaľ čo napríklad v roku 2007 ich bolo takto ulovených 13. Roh nosorožca má v súčasnosti vyššiu hodnotu než zlato. EÚ je jedným z hlavných cieľových trhov a dôležitým tranzitným bodom pre nelegálne výrobky pochádzajúce z voľne žijúcich živočíchov a rastlín, pričom organizovaný zločin tu zohráva čoraz významnejšiu úlohu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k tomu uviedol: „Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami si vyberá svoju krutú daň na biodiverzite a my potrebujeme nájsť spôsob, ako sa k tomu postaviť aktívnejšie. Táto konzultácia je prvým krokom na ceste, ktorá, dúfajme, povedie k významnej zmene nášho prístupu.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová v tejto súvislosti vyhlásila: „Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami prináša medzinárodným skupinám organizovaného zločinu veľké zisky. V oznámení, ktoré sme dnes prijali, je stanovené, ako môžu zainteresované strany efektívnejšie spolupracovať v boji proti tejto trestnej činnosti.“

EÚ sa v poslednom desaťročí na boji proti nelegálnemu obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami aktívne podieľala - prijala prísne obchodné pravidlá pre ohrozené druhy a významne podporila iniciatívy v rozvojových krajinách zamerané proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Za uplynulých 30 rokov vynaložila EÚ na ochranu biodiverzity v Afrike viac než 500 miliónov EUR a portfólio jej prebiehajúcich projektov má hodnotu približne 160 miliónov EUR.

Nezákonné aktivity týkajúce sa voľne žijúcich zvierat a rastlín sú veľmi lukratívne a len zriedka je za ne niekto trestne stíhaný. Rastúci dopyt po nelegálnych produktoch má ničivé následky na množstvo rastlinných a živočíšnych druhov, z ktorých niektoré sú už teraz ohrozené. Zmena rozsahu tohto problému vyvolala otázky o spôsobe akým môže EÚ bojovať účinnejšie proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Komisia sa preto snaží získať názory na desať otázok týkajúcich sa nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami vrátane primeranosti súčasného rámca, nástrojov, ktoré by mohli posilniť súčasné úsilie v boji proti tomuto problému, spôsobov, ako konkrétne môže pomôcť EÚ, zlepšovania našich vedomostí a údajov a možnosti prísnejších sankcií.

Pripomienky možno zasielať do 10. apríla 2014 na internetovú stránku http://ec.europa.eu/yourvoice/.

Ďalšie kroky

Výsledky tejto konzultácie a závery konferencie, ktorá sa uskutoční 10. apríla 2014, budú podkladom pre revíziu existujúcich politík a opatrení EÚ v tejto oblasti, s cieľom pomôcť EÚ zohrať účinnejšiu úlohu pri riešení tohto problému.

Súvislosti

Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami (nelegálny cezhraničný obchod s biologickými zdrojmi nadobudnutými z voľnej prírody vrátane obchodu s drevom a morskými rastlinnými a živočíšnymi druhmi) nie je novým javom, no jeho rozsah, povaha a dosah sa v posledných rokoch výrazne zmenili.

Nezákonný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami je dnes celosvetovo jedným z najvýnosnejších druhov medzinárodnej trestnej činnosti, ktorý podnecuje vysoký a neustále rastúci dopyt po produktoch z voľne žijúcich a voľne rastúcich druhov, najmä v Ázii. Pre nízku informovanosť, malé riziko odhalenia a nízku úroveň sankcií je mimoriadne atraktívny pre siete organizovaného zločinu v EÚ i mimo nej.

Počet nezákonne usmrtených slonov afrických sa v priebehu uplynulého desaťročia zdvojnásobil, v roku 2012 ich pytliaci zabili 22 000; v Juhoafrickej republike prudko narástol nezákonný lov nosorožcov, roh nosorožca sa predáva za 40 000 eur/kg; nezákonný lov má v súčasnosti na svedomí 78 % úmrtí tigra sumatrianskeho. Tigrie kosti sa predávajú za 900 eur/kg.

Nezákonné obchodovanie s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami pripravuje časť najviac marginalizovanej svetovej populácie, vrátane domorodých spoločenstiev, o významné príležitosti na udržateľné živobytie. Jeho prepojenie s korupciou a nelegálnymi peňažnými tokmi, napríklad praním špinavých peňazí, podkopáva zásady právneho štátu a dobrej správy verejných záležitostí. Zároveň podnecuje regionálnu nestabilitu v strednej Afrike, kde niektoré vojenské skupiny financujú svoju činnosť príjmami z nezákonného obchodu s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami. Poškodzuje biodiverzitu, a tým mimoriadne ohrozuje zdravie významných ekosystémov.

Ďalšie informácie:

Do konzultácie sa môžete zapojiť na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Pozri tiež:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

MEMO Otázky a odpovede: MEMO/14/91

Kontaktná osoba:

Joe Hennon (+32 2 295 3593)

Pre verejnosť: služba Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar