Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 7 februari 2014

Milieu: Commissie houdt raadpleging over EU-aanpak van dramatische toename van illegale handel in wilde dieren en planten

De Commissie is een openbare raadpleging gestart over de wijze waarop de EU doeltreffender kan optreden tegen de illegale handel in wilde dieren en planten. Aanleiding hiervoor is de recente wereldwijde toename van stroperij en illegale handel in wilde dieren, die intussen voor sommige soorten een ongekende omvang hebben bereikt. Zo werden in Zuid-Afrika in 2013 meer dan 1 000 neushoorns gestroopt, tegenover 13 in 2007, en de hoorns van neushoorns zijn tegenwoordig meer waard dan goud. De EU vormt een belangrijke afzetmarkt en een belangrijk doorvoergebied voor illegale producten op basis van wilde flora en fauna. De georganiseerde misdaad speelt hierbij een steeds grotere rol.

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei hierover: "De illegale handel in wilde dieren en planten brengt de biodiversiteit erg harde klappen toe. We moeten manieren vinden om krachtdadiger op te treden. Ik hoop dat deze raadpleging een eerste stap is in de richting van een radicaal nieuwe aanpak."

Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse Zaken, zei: "De illegale handel in wilde dieren en planten is bijzonder winstgevend voor internationale criminele organisaties. In de mededeling die we vandaag goedkeuren, wordt uiteengezet hoe alle betrokkenen kunnen samenwerken om deze vorm van criminaliteit doeltreffender te bestrijden."

De EU heeft het afgelopen decennium een actieve rol gespeeld bij de strijd tegen illegale handel in wilde dieren en planten door onder meer strenge regels in te voeren voor de handel in bedreigde soorten en op grote schaal steun te verlenen voor initiatieven in ontwikkelingslanden ter bestrijding van de illegale handel in dieren en planten. In Afrika heeft de EU de voorbije dertig jaar ruim 500 miljoen EUR uitgegeven voor het behoud van de biodiversiteit en financiert zij momenteel een reeks projecten voor een bedrag van ongeveer 160 miljoen EUR.

Criminele activiteiten in verband met wilde dieren en planten brengen buitengewoon veel op en er wordt zelden gerechtelijke vervolging ingesteld. De toenemende vraag naar illegale producten heeft verwoestende gevolgen voor een aantal reeds bedreigde soorten. Gezien de groeiende omvang van het probleem rijst de vraag hoe de EU de illegale handel in wilde dieren en planten doeltreffender kan bestrijden. De Commissie wil daarom ideeën verzamelen over tien onderwerpen in verband met de illegale handel in wilde dieren en planten, waaronder de toereikendheid van het huidige regelgevingskader, instrumenten die de huidige inspanningen ter bestrijding van het probleem kunnen versterken, mogelijke specifieke bijdragen van de EU, verbetering van de kennis en informatie ter zake en de mogelijkheid van strengere sancties.

Opmerkingen kunnen tot en met 10 april 2014 worden ingediend op http://ec.europa.eu/yourvoice/.

Volgende stappen

De resultaten van deze raadpleging en de bevindingen van een conferentie op 10 april 2014 zullen worden meegenomen in een herziening van de bestaande relevante EU-beleidslijnen en -maatregelen, met als doel de EU te helpen doeltreffender op te treden bij de aanpak van het probleem.

Achtergrond

De illegale handel in wilde dieren en planten (het illegaal grensoverschrijdend verhandelen van aan de natuur onttrokken biologische rijkdommen, inclusief hout en mariene soorten) is geen nieuw fenomeen maar de omvang, aard en impact ervan zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd.

Door de grote en groeiende vraag naar producten op basis van wilde flora en fauna, met name in Azië, is de illegale handel in wilde dieren en planten uitgegroeid tot een van de meest winstgevende internationale criminele activiteiten ter wereld. De geringe bekendheid van het probleem, de lage pakkans en de milde sancties maken deze activiteiten bijzonder aantrekkelijk voor georganiseerde criminele netwerken binnen en buiten de EU.

In 2012 zijn 22 000 Afrikaanse olifanten in de handen van stropers gevallen, en het aantal van deze dieren dat illegaal gedood wordt, is de voorbije tien jaar verdubbeld; in Zuid-Afrika worden er almaar meer neushoorns gestroopt en gaan hun hoorns van de hand voor 40 000 EUR per kilo; 78 % van de sterfgevallen bij Sumatraanse tijgers is tegenwoordig te wijten aan stroperij en hun beenderen brengen 900 EUR per kilo op.

De illegale handel in wilde dieren en planten berooft veel van 's werelds meest gemarginaliseerde mensen en inheemse gemeenschappen van belangrijke mogelijkheden voor een duurzaam levensonderhoud. De banden van deze handel met corruptie en illegale geldstromen, bijvoorbeeld in de vorm van witwasserij, ondergraven de beginselen van de rechtsstaat en goed bestuur. Daarnaast wakkert de illegale handel in wilde dieren en planten de regionale instabiliteit in Centraal-Afrika aan, waar bepaalde milities de opbrengst ervan gebruiken om hun activiteiten te financieren. De illegale handel in wilde dieren en planten verzwakt tot slot de biodiversiteit en bedreigt zo de gezondheid van essentiële ecosystemen.

Nadere informatie

Hier kunt u meedoen aan de raadpleging:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

Vragen en antwoorden: MEMO/14/91

Contact:

Joe Hennon (+32 22953593)

Contactpunt voor de burger: Europe Direct, telefonisch: 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar