Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 7 d.

Aplinka. Komisija konsultuojasi, kaip ES gali kovoti su labai suintensyvėjusia neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais

Europos Komisija pradėjo viešas konsultacijas, kaip ES veiksmingiau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Šios konsultacijos rengiamos todėl, kad pastaruoju metu visame pasaulyje labai suintensyvėjo brakonieriavimas ir nelegali prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais – kai kuriomis rūšimis prekiaujama iki šiol neregėtu mastu. Pavyzdžiui, 2013 m. Pietų Afrikoje brakonieriai nušovė daugiau kaip 1000 raganosių (2007 m. – tik 13), o raganosio ragas dabar vertinamas labiau už auksą. ES yra viena iš didžiausių laukinių augalų ir gyvūnų neteisėtų produktų realizavimo rinkų ir svarbus tranzito punktas, o organizuotas nusikalstamumas atlieka vis didesnį vaidmenį.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas: „Neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais padariniai biologinei įvairovei tiesiog pasibaisėtini, todėl turime rasti būdų, kaip imtis ryžtingesnių veiksmų. Šios konsultacijos – tai pirmas žingsnis siekiant pakeisti mūsų politiką ir tikiuosi, kad pakeitimas bus esminis.“

Už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström: „Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais neša didelį pelną tarptautinėms organizuoto nusikalstamumo grupuotėms. Komunikate, kurį šiandien priėmėme, nustatoma, kaip visi subjektai gali veikti drauge, kad su tokiais nusikaltimais kovotų veiksmingiau.“

Pastarąjį dešimtmetį ES aktyviai dalyvavo kovoje su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Priimtos griežtos prekybos nykstančių rūšių augalais ir gyvūnais taisyklės, teikiama didelė parama kovos su tokia prekyba organizacijoms besivystančiose šalyse. Per pastaruosius 30 metų ES skyrė daugiau kaip 500 mln. eurų Afrikos biologinei įvairovei išsaugoti. Dabartiniams projektams skirtas biudžetas sudaro apie 160 mln. eurų.

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais labai pelninga, o brakonierių ir prekeivių nuteisiama nedaug. Dėl augančios neteisėtų produktų paklausos daroma didžiulė žala įvairioms rūšims, kurios jau ir taip yra nykstančios. Dėl kintančio problemos masto imta domėtis, kaip ES galėtų veiksmingiau kovoti su neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais. Todėl Komisija siekia sužinoti nuomonę apie neteisėtą prekybą laukiniais augalais ir gyvūnais ir pateikia dešimt su tuo susijusių klausimų: apie dabartinės sistemos tinkamumą, priemones, kuriomis būtų galima veiksmingiau spręsti šią problemą, kaip būtent ES gali padėti, kaip išplėsti mūsų žinias ir duomenis, ar reikia griežtesnių sankcijų ir kt.

Nuomones galima siųsti iki 2014 m. balandžio 10 d. adresu
http://ec.europa.eu/yourvoice/.

Tolesni veiksmai

Į šių konsultacijų rezultatus ir 2014 m. balandžio 10 d. vyksiančios konferencijos išvadas bus atsižvelgta persvarstant dabartinę ES šios srities politiką ir priemones, siekiant padėti ES veiksmingiau spręsti šią problemą.

Pagrindiniai faktai

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais (neteisėta tarptautinė prekyba biologiniais laukinės gamtos ištekliais, įskaitant prekybą mediena ir jūrinėms rūšims) nėra naujas reiškinys, tačiau pastaraisiais metais iš esmės pasikeitė jos mastas, pobūdis ir poveikis.

Neteisėta prekyba laukiniais augalais ir gyvūnais tapo viena pelningiausių tarptautinio nusikalstamumo veiklos sričių visame pasaulyje. Ją skatina didelė ir toliau auganti šios rūšies produktų paklausa, ypač Azijoje. Dėl menko informuotumo, mažos rizikos įkliūti ir švelnių sankcijų ši veikla yra itin patraukli organizuoto nusikalstamumo tinklams Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Pastarąjį dešimtmetį Afrikoje neteisėtai sumedžiotų dramblių skaičius padvigubėjo, 2012 m. brakonieriai jų nušovė 22 000. Pietų Afrikoje itin dažnomis brakonierių aukomis tapo raganosiai – už raganosio rago kilogramą juodojoje rinkoje mokama 40 000 eurų. Dažniausia Sumatros tigrų žūties priežastis (78 %) taip pat yra brakonieriavimas. Už kilogramą tigrų kaulų mokama 900 eurų.

Dėl neteisėtos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais daugybė sunkiomis sąlygomis gyvenančių žmonių, įskaitant vietos gyventojų bendruomenes, netenka svarbių tvaraus pragyvenimo šaltinių. Dėl šios prekybos vykstanti korupcija ir susidarantys neteisėti pinigų srautai (pvz. siekiant išplauti pinigus) silpnina teisinę valstybę ir pakerta gero valdymo pamatus. Ji taip pat kursto nestabilumą Centrinės Afrikos regionuose, kur kai kurios kovotojų grupės finansuoja savo veiklą iš prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais gautomis lėšomis. Ši prekyba kelia grėsmę biologinei įvairovei ir gyvybiškai svarbių ekosistemų sveikatai.

Daugiau informacijos

Konsultacijų klausimyną galima užpildyti čia:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Dar žr.

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_lt.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

Informacinis pranešimas. Klausimai ir atsakymai. MEMO/14/91

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Plačiajai visuomenei: Europe Direct telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar