Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. február 7.

Környezetvédelem: a Bizottság konzultációt kezdeményez a drámai méreteket öltő illegális vadkereskedelem elleni hatékony uniós eszközökről

A Bizottság nyilvános konzultációt indított a vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme elleni hatékonyabb uniós fellépés témájában. Mindezt az orvvadászat és a vadon élő fajokkal folytatott kereskedelem utóbbi időben világszerte tapasztalt ugrásszerű elterjedése tette szükségessé, tekintve, hogy egyes fajok illegális kereskedelmi forgalma példátlanul magas szintet ért el. Így például Dél-Afrikában 2013-ban nem kevesebb, mint 1000 orrszarvút ejtettek el orvvadászok (ez a szám 2007-ben mindössze 13 volt), az orrszarvúszarv pedig már az aranynál is drágább. Az EU a legfontosabb célpiacok közé tartozik, és egyúttal a vadon élő fajokból származó termékek kereskedelmének fontos tranzitállomása is. Mindez egyre inkább a szervezett bűnözésnek tulajdonítható.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „A vadon élő fajok jogellenes kereskedelme rettenetes károkat okoz a biológiai sokféleségben. Meg kell találnunk a módját annak, hogyan léphetünk fel határozottabban e jelenség ellen. A nyilvános konzultáció az első lépés egy új megközelítés felé, amely reményeim szerint gyökeres változást hoz majd politikánkban.”

Cecilia Malmström, az EU uniós belügyekért felelős biztosa hozzátette: „A vadon élő növények és állatok illegális kereskedelmével a nemzetközi szervezett bűnözői csoportok hatalmas profitra tesznek szert. A mai napon elfogadott közlemény bemutatja, hogyan működhet együtt valamennyi érintett e bűncselekmények hatékonyabb leküzdése érdekében.”

Az elmúlt évtizedben az EU tevékenyen küzdött az illegális kereskedelem e formája ellen: szigorú szabályokkal korlátozta a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és széleskörűen támogatta a fejlődő országoknak a jogellenes vadkereskedelem visszaszorítására irányuló erőfeszítéseit. Az EU az elmúlt 30 évben több mint 500 millió eurót fordított a biológiai sokféleség megőrzésére Afrikában; a jelenleg folyamatban lévő projektek értéke hozzávetőlegesen 160 millió euró.

A vadon élő fajokat érintő bűncselekmények rendkívül jövedelmezőek, és szankcionálásukra ritkán kerül sor. Az illegális termékek iránti egyre nagyobb kereslet pusztító következményekkel jár számos fenyegetett fajra nézve. Az eddig nem tapasztalt méreteket öltő probléma kapcsán fel kell tennünk a kérdést, hogyan léphetne fel az EU hatékonyabban a vadon élő növények és állatok jogellenes kereskedelme ellen. A Bizottság ezért arra kéri az érdekelteket, hogy tíz témakört érintve fejtsék ki véleményüket a vadon élő fajok illegális kereskedelmével kapcsolatban, és válaszoljanak többek között a következő kérdésekre: Megfelelő-e a jelenlegi jogi keret? Milyen eszközökkel fokozhatók a probléma leküzdésére irányuló meglévő erőfeszítések? Milyen konkrét intézkedéseket hozhat az EU, hogy pontosabb ismeretek és adatok álljanak rendelkezésünkre? Szükség van-e szigorúbb szankciók bevezetésére?

Az érdeklődők a http://ec.europa.eu/yourvoice/index_hu.htm weboldalon 2014. április 10-ig tehetik meg észrevételeiket.

A következő lépések

A meglévő uniós szakpolitikák és intézkedések felülvizsgálata során, amelynek célja hatékonyabb szerepet biztosítani az EU-nak a probléma megoldásában, a Bizottság figyelembe veszi a konzultáció és a témában 2014. április 10-én megrendezésre kerülő konferencia eredményeit.

Háttér

A vadon élő fajok tiltott kereskedelme – a vadvilágból származó biológiai erőforrásokkal folytatott, határokon átnyúló jogellenes kereskedelem, beleértve a fával és a tengeri fajokkal folytatott kereskedelmet is – nem új jelenség, azonban méretei, természete és hatásai jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt évek során.

A vadon élő állatok és növények jogellenes kereskedelme ma már egyike a legjövedelmezőbb, több országot érintő bűncselekményeknek, ami az e fajokból készült termékek iránti fokozott és egyre növekvő, Ázsiában különösen élénk keresletnek tudható be. A tájékozottság alacsony szintje, a leleplezés alacsony kockázata, valamint a nem kellően elrettentő szankciók miatt e tevékenység igen vonzó a szervezett bűnözői hálózatok számára, az EU-ban és azon kívül egyaránt.

Az illegálisan elejtett afrikai elefántok száma az elmúlt évtizedben a kétszeresére nőtt: 2012-ben már 22 000 állat lett orvvadászok áldozata. Az orrszarvú tiltott vadászata Dél-Afrikában drámai méreteket öltött; az orrszarvúszarv eladási értéke 40 000 euró/kg. A szumátriai tigrisek 78%-ának haláláért az orvvadászat tehető felelőssé; a tigriscsont kilogrammonkénti ára a 900 eurót is elérheti.

A vadon élő fajok jogellenes kereskedelme megfosztja a világ leginkább perifériára szorult lakóit – beleértve az őshonos közösségeket is – a fenntartható megélhetés fontos feltételeitől. E tevékenység – például a pénzmosáson keresztül – szorosan összefonódik a korrupcióval és az illegális pénzáramlással, továbbá aláássa a jogállamiságot és a jó kormányzást. Ezenkívül fokozza a regionális instabilitást Közép-Afrikában, ahol egyes fegyveres csoportok tevékenységüket illegális vadkereskedelemből származó bevételekből finanszírozzák. Súlyos károkat okoz továbbá a biológiai sokféleségben, veszélyeztetve a létfontosságú ökoszisztémák egészségét.

További információk:

A konzultációs kérdőívet a következő linkre kattintva töltheti ki:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_hu.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

Kérdések és válaszok: MEMO/14/91

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

A nagyközönség számára: Europe Direct – elérhető a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar