Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedotteet

Bryssel 7.2.2014

Ympäristö: Komissio pyytää näkemyksiä siitä, miten EU voi torjua luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan rajua kasvua

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen siitä, miten EU voi torjua luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa tehokkaammin. Näin komissio reagoi viime aikoina kaikkialla maailmassa rajusti lisääntyneeseen luonnonvaraisten eläinten salametsästykseen ja luonnonvaraisten kasvien laittomaan keräämiseen sekä niiden laittomaan kauppaan. Joidenkin lajien osalta nämä rikokset ovat nousseet ennennäkemättömälle tasolle. Vuonna 2013 Etelä-Afrikassa salametsästettiin yli 1 000 sarvikuonoa, kun vastaava luku vuonna 2007 oli 13. Sarvikuonon sarvien arvo on nyt kultaakin korkeampi. EU:ssa on merkittävät kohdemarkkinat, ja se on kauttakulkupaikka laittomille luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin oleville tuotteille. Järjestäytyneellä rikollisuudella on tässä yhteydessä yhä keskeisempi rooli.

Ympäristökomissaarin Janez Potočnikin mukaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomalla kaupalla on tuhoisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuudelle. "On löydettävä keinoja torjua sitä määrätietoisemmin. Tämä kuuleminen on ensimmäinen vaihe lähestymistapamme muuttamisessa”, totesi Janez Potočnik.

Sisäasioista vastaavan komissaarin Cecilia Malmströmin mukaan luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa tuo suuria voittoja kansainvälisille järjestäytyneille rikollisryhmille. "Tänään annetussa tiedonannossa esitetään, miten kaikki eri toimijat voivat yhdessä torjua tätä rikollisuutta tehokkaammin”, totesi Cecilia Malmström.

EU on viime vuosikymmenen aikana aktiivisesti torjunut luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa. Se on muun muassa antanut tiukat säännöt uhanalaisten lajien kaupasta ja huomattavalla tavalla tukenut luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan vastaisia toimia kehitysmaissa. Viimeksi kuluneiden 30 vuoden aikana EU on osoittanut yli 500 miljoonaa euroa luonnon monimuotoisuuden suojeluun Afrikassa. Käynnissä olevien hankkeiden arvo on yhteensä noin 160 miljoonaa euroa.

Luonnonvaraisiin eläimiin ja kasveihin kohdistuvat rikokset ovat taloudellisesti erittäin houkuttelevia, ja niistä asetetaan syytteeseen vain harvoin. Laittomien tuotteiden kasvavalla kysynnällä on erityisen tuhoisia seurauksia lajeille, jotka ovat uhanalaisia. Ongelman uusi ulottuvuus on herättänyt kysymyksiä siitä, miten EU voi torjua luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa tehokkaammin. Komissio haluaa sen vuoksi saada vastauksia kymmeneen kysymykseen, jotka koskevat luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laitonta kauppaa: onko nykyinen lainsäädäntökehys riittävä, millä välineillä nykyisiä toimia voitaisiin vahvistaa ongelman torjumiseksi, miten erityisesti EU voi auttaa, miten alan tietämystä ja tietoja voidaan parantaa, olisiko seuraamuksia tiukennettava jne.

Kannanottoja voi esittää verkko-osoitteessa http://ec.europa.eu/yourvoice/ 10. huhtikuuta 2014 asti.

Seuraavat vaiheet

Kuulemisen ja 10. huhtikuuta 2014 järjestettävän konferenssin tulokset otetaan huomioon voimassa olevien EU:n toimintalinjojen ja toimenpiteiden uudelleentarkastelun yhteydessä. Tavoitteena on antaa EU:lle valmiudet puuttua entistä tehokkaammin tähän ongelmaan.

Tausta

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa (luonnonvaraisesta elinympäristöstään otettujen luonnonvarojen laiton kauppa yli kansallisten rajojen, myös puulla ja merieläimillä käytävä laiton kauppa) ei ole uusi ilmiö, mutta sen laajuus, luonne ja vaikutukset ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosina.

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta on tullut yksi taloudellisesti kannattavimmista kansainvälisen rikollisuuden toiminnoista kaikkialla maailmassa. Tämä johtuu siitä, että luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista peräisin olevien tuotteiden kysyntä on suurta ja kasvussa, etenkin Aasiassa. Riittämätön tietämys ongelmasta, pieni kiinnijäämisriski ja seuraamusten alhainen taso tekevät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta erityisen houkuttelevaa järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen kannalta EU:ssa ja muualla maailmassa.

Afrikannorsuja on tapettu laittomasti kaksinkertainen määrä viime vuosikymmenen aikana; vuonna 2012 salametsästäjät tappoivat 22 000 afrikannorsua. Sarvikuonojen salametsästys on saanut hälyttävän mittakaavan Etelä-Afrikassa; sarvikuonon sarven myyntiarvo on 40 000 euroa kilolta. Sumatrantiikereistä 78 % on kuollut salametsästäjien käsiin; tiikerin luiden myyntiarvo on 900 euroa kilolta.

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa vie monilta maailman heikoimmassa asemassa olevilta väestöryhmiltä, myös alkuperäisyhteisöiltä, toimeentulon perustan. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan yhteydet korruptioon ja laittomiin rahavirtoihin, esimerkiksi rahanpesun kautta, heikentävät oikeusvaltioperiaatetta ja hyvää hallintotapaa. Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laiton kauppa myös aiheuttaa alueellista epävakautta Keski-Afrikassa, jossa jotkin puolisotilaalliset ryhmät rahoittavat toimintaansa luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittomasta kaupasta saamillaan tuloilla. Lisäksi se heikentää luonnon monimuotoisuutta ja uhkaa siten ratkaisevan tärkeiden ekosysteemien elinkelpoisuutta.

Lisätietoja:

Kuulemiseen voi osallistua verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Ks. myös:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

MEMO Q&A: MEMO/14/91

Yhteyshenkilö:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Yleisön yhteydenotot: Europe Direct, puhelimitse 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköpostitse


Side Bar