Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 7. veebruar 2014

Euroopa Komisjon arutab, kuidas võidelda elusloodusega kaubitsemise märgatava suurenemise vastu

Komisjon on käivitanud avaliku arutelu teemal, kuidas EL saaks tõhusamalt võidelda elusloodusega kaubitsemise vastu. Arutelu põhjuseks on salaküttimise ja elusloodusega kaubitsemise hiljutine suurenemine kogu maailmas, kusjuures mõne liigi puhul on see saavutanud enneolematu taseme. 2013. aastal salakütiti Lõuna-Aafrikas üle 1000 ninasarviku. 2007. aastal oli see arvnäitaja 13. Praegu maksab ninasarvikusarv rohkem kui kuld. EL on ebaseaduslikult hangitud elusloodustoodete peamine sihtturg ja oluline transiidiriik ning organiseeritud kuritegevus mängib siin üha suuremat rolli.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis selle kohta järgmist: „Elusloodusega kaubitsemise mõju elurikkusele on korvamatu. Meie ülesanne on otsustavamalt tegutseda. Nüüdse arutelu näol on tegemist esimese sammuga põhimõtete loodetava muutmise suunas.”

Euroopa Komisjoni siseasjade volinik Cecilia Malmström lisas omalt poolt: „Elusloodusega kaubitsemisega teenivad suuri summasid rahvusvahelised kuritegelikud rühmitused. Täna vastu võetavas teatises esitatakse võimalused, kuidas kõik asjaosalised koos saavad selle kuriteoliigi vastu tõhusamalt võidelda.”

ELis on viimasel kümnendil aktiivselt võideldud elusloodusega kaubitsemise vastu. Näiteks on vastu võetud ranged eeskirjad ohustatud liikidega kauplemise kohta ja ulatuslikult toetatud arengumaid selles võitluses. EL on viimase 30 aasta jooksul toetanud Aafrika elurikkuse säilitamist üle 500 miljoni euroga. Praegu käimas olevate projektide maksumus ulatub ligikaudu 160 miljoni euroni.

Elusloodusega seotud kuritegevuses liiguvad väga suured rahasummad ja süüdistus esitatakse harva. Kuna nõudlus ebaseaduslike toodete järele üha kasvab, on kahju praegu juba niigi ohustatud liikidele seda suurem. Seoses probleemi suurenemisega on kerkinud küsimus, kuidas EL saaks tõhusamalt võidelda elusloodusega kaubitsemise vastu. Seepärast soovibki komisjon saada vastust kümnele elusloodusega kaubitsemise teemalisele küsimusele, mis muu hulgas käsitlevad ka praegu kehtiva raamistiku piisavust, praegu probleemi lahendamiseks tehtavate jõupingutuste suurendamise vahendeid, ELi abi teadmistepagasi suurendamises ja andmevahetuse tõhustamises ning karmimate karistuste määramise võimalust.

Märkusi on võimalik esitada aadressil http://ec.europa.eu/yourvoice/ kuni 10. aprillini 2014.

Edasised sammud

Arutelu ja 10. aprillil 2014 peetava konverentsi tulemustele tuginedes vaadatakse läbi ELis selles valdkonnas kehtiv poliitika ja meetmed, et suurendada ELi rolli kõnealuse probleemi tõhusamal lahendamisel.

Taustteave

Elusloodusega kaubitsemine, st bioloogiliste ressurssidega, sh puidu ja mereliikidega ebaseaduslik piiriülene kauplemine, ei ole uus nähtus, lihtsalt selle ulatus, olemus ja mõju on viimastel aastatel märkimisväärselt muutunud.

Kuna nõudlus elusloodustoodete järele üha suureneb, seda eelkõige Aasias, siis on elusloodusega kaubitsemisest saanud üks kõige tasuvamaid piiriülese kuritegevuse liike kogu maailmas. Organiseeritud kuritegelike võrgustike jaoks teeb olukorra ELis ja mujalgi lihtsamaks see, et asjast teatakse vähe, vahelejäämise oht on väike ja karistusmäärad madalad.

Viimase kümnendi jooksul on ebaseaduslikult tapetud Aafrika elevantide arv kahekordistunud, kusjuures 2012. aastal tapsid salakütid 22 000 isendit. Lõuna-Aafrikas on järsult suurenenud ninasarvikute salaküttimine ja ninasarvikute sarvi müüakse hinnaga 40 000 eurot / kilo. Sumatra tiigritest 78% sureb salaküttimise tõttu. Tiigriluude hind on 900 eurot / kilo.

Elusloodusega kaubitsemisega võetakse maailmas kõige enam tõrjutud inimestelt, sh põlisrahvastelt, ära olulised kestlikud elatusvõimalused. Selline kaubitsemine on ka seotud korruptsiooni ja ebaseaduslike rahavoogudega, nt rahapesu kaudu, samuti kahjustab see õigusriigi ja hea valitsemistava põhimõtteid. Ühtlasi suurendab see piirkondlikke pingeid Kesk-Aafrikas, kus mõned relvastatud rühmitused rahastavad oma tegevust elusloodusega kaubitsemisest saadava tuluga. Selline ebaseaduslik kauplemine kahjustab ka elurikkust ja ohustab eluliselt tähtsaid ökosüsteeme.

Lisateave

Arutelus on võimalik osaleda aadressil:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

MEMO küsimused ja vastused: MEMO/14/91

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Üldsuse jaoks: Europe Directi telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 või e-post


Side Bar