Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 7. februar 2014

Miljø: Kommissionen søger svar på, hvordan EU kan bekæmpe den voldsomme stigning i ulovlig handel med vilde dyr og planter

Kommissionen har iværksat en offentlig høring om, hvordan EU kan bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter mere effektivt. Høringen er en reaktion på den nylige globale stigning i krybskytteri og ulovlig handel med vilde dyr og planter, der for visse arters vedkommende på nuværende tidspunkt har nået et hidtil uset niveau. Mere end 1 000 næsehorn blev dræbt af krybskytter i Sydafrika i 2013. Til sammenligning blev 13 næsehorn dræbt i 2007. Horn fra næsehorn er nu mere værd end guld. EU er et stort målmarked og et vigtigt transitpunkt for ulovlig handel med produkter fra vilde dyr og planter, og organiseret kriminalitet spiller en stadig større rolle i den forbindelse.

EU's miljøkommissær, Janez Potočnik, siger: "Ulovlig handel med vilde dyr og planter har en forfærdelig indvirkning på biodiversiteten, og vi bliver nødt til at gøre en målrettet indsats. Denne høring er første skridt mod forhåbentligt store ændringer i vores strategi."

EU's kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, tilføjer: "Ulovlig handel med vilde dyr og planter er en kilde til stor indtjening for internationale grupper af organiseret kriminalitet. Den meddelelse, der vedtages i dag, handler om, hvordan alle aktører kan arbejde sammen om at bekæmpe denne form for kriminalitet mere effektivt."

EU har i det seneste årti været aktiv i kampen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter, bl.a. ved at vedtage strenge bestemmelser om handel med truede arter og ved at støtte det arbejde, udviklingslandene gør for at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr og planter. EU har over de sidste 30 år afsat mere end 500 mio. EUR til bevarelse af biodiversitet i Afrika og har på nuværende tidspunkt projekter i gang for en værdi af ca. 160 mio. EUR.

Ulovlig handel med vilde dyr og planter er enormt indbringende, og de involverede retsforfølges sjældent. Den voksende efterspørgsel på ulovlige produkter har alvorlige konsekvenser for en række arter, som allerede er udryddelsestruede. Problemets ændrede omfang giver anledning til at overveje, hvordan EU kan være mere aktiv i kampen mod ulovlig handel med vilde dyr og planter. Kommissionen søger derfor svar på ti spørgsmål, der handler om ulovlig handel med vilde dyr og planter. Bl.a. spørges der, om de nuværende rammebestemmelser fungerer, om der findes værktøjer, der kan forbedre de nuværende strategier til bekæmpelse af problemet, hvordan EU specifikt kan bidrage, hvordan vi kan opnå mere viden og information, og om strengere straffe er en mulighed.

Kommentarer kan indsendes til http://ec.europa.eu/yourvoice/ indtil den 10. april 2014.

De næste skridt

Resultatet af høringen og udfaldet af den konference, der afholdes den 10. april 2014, vil indgå i en evaluering af eksisterende EU-politikker og foranstaltninger på dette område, med det formål, at EU kan håndtere denne type forbrydelser mere effektivt for fremtiden.

Baggrund

Ulovlig handel med vilde dyr og planter (dvs. ulovlig grænseoverskridende handel med biologiske naturressourcer, herunder handel med træ og marine arter) er ikke et nyt fænomen, men forbrydelsernes omfang, natur og indvirkning på omverdenen har ændret sig markant de seneste år.

Ulovlig handel med vilde dyr og planter er blevet en af de mest indbringende tværnationale kriminelle aktiviteter på verdensplan på grund af stor og stadigt voksende efterspørgsel på produkter fra vilde dyr og planter, især i Asien. Forbrydelserne får meget lidt opmærksomhed, bliver straffet mildt, og risikoen for at blive opdaget er lav. Det er derfor særligt attraktivt for organiserede kriminelle netværk både i og uden for EU.

Antallet af afrikanske elefanter, der dræbes af krybskytter, er steget til det dobbelte inden for de sidste ti år. I 2012 blev 22 000 elefanter dræbt af krybskytter. I Sydafrika er omfanget af krybskytteri på næsehorn steget markant, og horn fra næsehorn sælges nu for 40 000 EUR pr. kilo. 78 % af Sumatratigres dødsfald skyldes krybskytteri, og tigerknogler sælges for 900 EUR pr. kilo.

Ulovlig handel med vilde dyr og planter fratager nogle af verdens mest marginaliserede mennesker, herunder de oprindelige samfund, vigtige muligheder for bæredygtige indtægtskilder. Ulovlig handel med vilde dyr og planter er forbundet med korruption og illegale pengestrømme, f.eks. ved hjælp af hvidvaskning af penge, og har en negativ indvirkning på retsstaten og god regeringsførelse. Denne type forbrydelse bidrager også til den ustabile situation i Centralafrika, hvor visse militsgrupper finansierer deres kriminelle aktiviteter med indtægter fra ulovlig handel med vilde dyr og planter. Den undergraver biodiversiteten og er dermed en trussel mod vigtige økosystemer.

Yderligere oplysninger:

Bidrag til høringen kan indtastes her:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Se også:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

MEMO Q&A: MEMO/14/91

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

For offentligheden: Europe Direct pr. telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. e­mail


Side Bar