Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 7 февруари 2014 г.

Околна среда: Комисията провежда консултация за начините, по които ЕС може да се бори срещу драстичното нарастване на трафика на видове от дивата флора и фауна

Комисията започва обществена консултация относно начините, по които ЕС може да се бори по-ефективно срещу трафика на видове от дивата флора и фауна. Това се прави в отговор на увеличаващите се напоследък бракониерство и незаконен трафик на диви растения и животни в световен мащаб, които в момента са достигнали безпрецедентни равнища за някои видове. През 2013 г. например повече от 1000 носорози са били жертва на бракониерство в Южна Африка в сравнение с 13 през 2007 г. В момента роговете от носорози са по-скъпи от златото. ЕС е важен краен пазар и транзитен пункт за незаконни продукти от диви растения и животни, като ролята на организираната престъпност се засилва.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Трафикът на видове от дивата флора и фауна нанася ужасни щети на биоразнообразието и трябва да намерим начини да действаме по-решително. Надявам се, че тази консултация е първа стъпка към съществена промяна в нашия подход“.

Комисарят в областта на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом заяви: „Трафикът на диви растения и животни носи големи печалби на международните групи на организираната престъпност. В приетото днес от нас съобщение се посочва как всички заинтересовани лица заедно могат да се борят по-ефективно с това престъпление“.

През последното десетилетие ЕС се бори активно с незаконната търговия с диви растения и животни, като приема строги правила за търговия със застрашени видове и предоставя мащабна помощ за борба с трафика на видове от дивата флора и фауна в развиващите се страни. През последните 30 години ЕС е отпуснал повече от 500 млн. евро за опазване на биоразнообразието в Африка, като текущите проекти са на стойност около 160 млн. евро.

Престъпленията, свързани с видове от дивата флора и фауна, са изключително доходоносни, а наказателното преследване за тях е рядкост. Нарастващото търсене на незаконни продукти има опустошителни последици за редица видове, които и без това са застрашени. Променящите се мащаби на проблема породиха въпроси за начините, по които ЕС може по-ефективно да се бори с трафика на видове от дивата флора и фауна. Затова Комисията търси мнения по 10 въпроса, свързани с трафика на диви растения и животни, включително доколко е адекватна съществуващата рамка, какви инструменти могат да подпомогнат настоящите усилия за борба с този проблем, как ЕС по-специално може да помогне чрез подобряване на знанията и данните и каква е възможността за по-големи санкции.

Коментари могат да се изпращат на адрес http://ec.europa.eu/yourvoice/ до 10 април 2014 г.

Следващи стъпки

Резултатите от тази консултация и от конференция, която ще се състои на 10 април 2014 г., ще бъдат включени в прегледа на съществуващите политики и мерки на ЕС в тази област, за да се помогне на Съюза да играе по-ефективна роля в борбата с проблема.

Контекст

Трафикът на видове от дивата флора и фауна (незаконната трансгранична търговия с биологични ресурси от дивата природа, включително търговия с дървен материал и морски видове) не е ново явление, но неговите мащаби, характер и последици значително се промениха през последните години.

Този трафик се превърна в една от най-доходоносните дейности за международната престъпност в световен мащаб под влияние на силно и нарастващо търсене на подобни продукти, особено в Азия. Недостатъчната осведоменост, слабият риск от разкриване и ниските санкции правят този трафик особено привлекателен за организираните престъпни мрежи в ЕС и извън него.

През последното десетилетие броят на незаконно избитите африкански слонове се удвои, като през 2012 г. бракониерите са убили 22 000 слона. Бракониерството на носорози в Южна Африка стремително нараства, като роговете от носорози се продават за 40 000 евро/килограм. В момента 78 % от смъртните случаи сред тигрите в Суматра се дължат на бракониерство. Костите от тигри се продават по 900 евро за килограм.

Трафикът на диви растения и животни лишава много от най-маргинализираните групи в света, включително туземни общности, от важни възможности за устойчив поминък. Връзките му с корупцията и незаконните парични потоци — например чрез прането на пари — подкопават устоите на върховенството на закона и доброто управление. Трафикът също така подхранва регионалната нестабилност в Централна Африка, където някои въоръжени групировки използват приходите от него за финансиране на дейностите си. Той вреди на биоразнообразието и по този начин застрашава жизненоважни екосистеми.

За повече информация:

Можете да попълните въпросника на консултацията тук:

http://ec.europa.eu/environment/consultations_en.htm#open

Вж. също:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/cites/trafficking_en.htm

MEMO - Въпроси и отговори: MEMO/14/91

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по електронна поща


Side Bar