Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DA NL IT PT EL ET LT LV PL BG RO

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. oktobra 2014

39 milijonov evrov podpore Evropske unije za promocijo kmetijskih proizvodov

Evropska komisija je danes odobrila 27 programov za promocijo kmetijskih proizvodov v Evropski uniji in tretjih državah. Skupni proračun programov, ki bodo večinoma trajali tri leta, znaša 77,4 milijona evrov, od tega znaša prispevek EU polovico tega zneska. Izbrani programi zajemajo različne kategorije proizvodov, kot so sveže in predelano sadje in zelenjava, mlečni izdelki, izdelki višje kakovosti (z zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo, zajamčeno tradicionalno posebnostjo in ekološki proizvodi), cvetje, kakovostno meso, prvič pa tudi ovčje meso.

Evropski komisar za kmetijstvo Dacian Cioloş je danes dejal: Z veseljem potrjujem našo podporo tem novim promocijskim programom, ki prvič vključujejo tudi ovčje meso. Upam, da bodo povečali porabo in prodajo v teh težkih časih. V zadnjih petih letih smo postali neto izvoznica kmetijskih živilskih proizvodov, vrednost izvoza pa se povečuje hitreje kot obseg, saj potrošniki drugod po svetu cenijo tradicijo, standarde kakovosti in okuse Evrope. S temi novimi ukrepi si bomo še povečali ta ugled.“

Službe Komisije so do 15. junija 2014 v okviru informacijske in promocijske sheme prejele 43 predlogov za programe, usmerjene v notranji trg in tretje države, kot del drugega kroga izbora programov za leto 2014. Predlogi so bili ocenjeni, 27 pa jih je bilo izbranih za sofinanciranje, pri čemer jih je 21 usmerjenih v notranji trg in 6 v tretje države. Te tretje države in regije so: Severna Amerika, Latinska Amerika, Bližnji vzhod, jugovzhodna Azija, severna Afrika in Turčija.

Poleg tega sta dva od sprejetih programov tako imenovana multiprograma, tj. programa organizacij s sedežem v različnih državah članicah, ki skupaj vodijo promocijsko kampanjo. V okviru nedavno sprejete reforme promocijske politike se bo ta vrsta promocijske kampanje še bolj spodbujala.

Kontakti:

Roger Waite (+32 22961404)

Madalina Chiriac (+32 22974413)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti

Uredba (ES) št. 501/2008: Promocija na notranjem trgu in v tretjih državah

– Serija 2014 –

Izbrani programi

 

Država
članica

Progr.
št.

Organizacije predlagateljice

Proizvodi

Ciljne države(*)

Trajanje
(v letih)

Celotni proračunski znesek v EUR

Sofinanciranje s strani ES v EUR (letno in skupno)

Leto 1

Leto 2

Leto 3

Skupaj

Leto 1

Leto 2

Leto 3

Skupaj

Več DČ

 

 

 

 

 

1 660 000

1 660 000

1 660 000

4 980 000

830 000

830 000

830 000

2 490 000

DK

 

DANISH DAIRY BOARD

MLEČNI PROIZ.

DK + FR + IE + GB

3

247 283

247 283

247 283

741 849

123 642

123 642

123 642

370 925

IE

 

NDC

206 071

206 071

206 071

618 213

103 036

103 036

103 036

309 107

FR

 

CNIEL + EMF

1 115 976

1 115 976

1 115 976

3 347 928

557 988

557 988

557 988

1 673 964

GB

 

DCNI

90 670

90 670

90 670

272 010

45 335

45 335

45 335

136 005

Več DČ

 

 

 

 

 

2 152 696

2 152 696

2 146 072

6 451 464

1 076 348

1 076 348

1 073 036

3 225 732

IE

 

BORD BIA

OVČJE MESO

DE + BE + DK + FR + IE + GB

3

413 318

413 318

412 046

1 238 682

206 659

206 659

206 023

619 341

FR

 

INTERBEV

569 604

569 604

567 850

1 707 058

284 802

284 802

283 925

853 529

GB

 

AHDB (EBLEX)

1 169 774

1 169 774

1 166 176

3 505 724

584 887

584 887

583 088

1 752 862

BE

 

VLAM

EKOLOŠKO

BE

3

450 000

450 000

450 000

1 350 000

225 000

225 000

225 000

675 000

BG

 

NARSPBM

MLEČNI PROIZ. + OVČJE MESO

DE + GR + BG + HR

3

1 088 199

1 450 148

1 039 024

3 577 371

544 099

725 074

519 512

1 788 686

DE

 

5 AM TAG E.V.

SVEŽE SAD. IN ZEL.

DE

3

200 000

200 000

200 000

600 000

100 000

100 000

100 000

300 000

DE

 

STARS FOR EUROPE GBR

VRTNARSTVO

ES + IT

3

114 991

114 991

117 190

347 172

57 496

57 496

58 595

173 587

EE

 

CACE

MLEČNI PROIZ.

EE

3

269 582

281 292

223 943

774 816

134 791

140 646

111 971

387 408

GR

 

UNION OF LEGAL PERSONS (COOP ZAGORA, EAS NAXOY, PES)

SVEŽE SAD. IN ZEL.

GR

3

779 228

726 896

726 896

2 233 020

467 537

436 138

436 138

1 339 813

GR

 

KIN PDO PRODUCERS (KRITO ARTOS-MPOTZAKIS AEBBT-MASAOUTIS)

ZOP/ZGO/ZTP

DE + GR + CY

3

911 000

736 000

736 000

2 383 000

455 500

368 000

368 000

1 191 500

GR

 

COOP MASTIHA CHIOS + COOP KYMIS + MEDITERRA

ZOP/ZGO/ZTP

BY + RU + TR + MEA

3

1 252 485

935 698

804 904

2 993 087

626 243

467 849

402 452

1 496 544

GR

 

ALMME

PRED. SAD. IN ZEL.

LAM + MEA + NAF

3

995 000

833 000

833 000

2 661 000

497 500

416 500

416 500

1 330 500

ES

 

INTEROVIC

OVČJE MESO

BE + ES + FR + IT

3

1 385 000

1 385 000

1 385 000

4 155 000

692 500

692 500

692 500

2 077 500

FR

 

AGENCE BIO

EKOLOŠKO

FR

3

1 195 836

1 115 139

1 128 688

3 439 663

597 918

557 570

564 344

1 719 832

FR

 

INTERFEL

SVEŽE SAD. IN ZEL.

FR

3

2 070 472

2 085 018

2 109 669

6 265 159

1 035 236

1 042 509

1 054 835

3 132 580

IT

 

CONS PROSCIUTTO DI SAN DANIELE

ZOP/ZGO/ZTP

DE + GB + AT

3

1 908 817

1 842 396

1 862 110

5 613 323

954 408

921 198

931 055

2 806 662

IT

 

UNAPROA

SVEŽE SAD. IN ZEL.

IT

3

1 170 150

906 101

922 074

2 998 324

585 075

453 050

461 037

1 499 162

IT

 

AGRIFORM SOC. COOP AGR.

MLEČNI PROIZ.

IN + RU + NAF + MEA

3

615 886

432 475

431 944

1 480 304

307 943

216 237

215 972

740 152

LV

 

SAB

VRTNARSTVO

LV

2

289 210

168 383

 

457 593

144 605

84 191

 

228 797

LT

 

BFO

PRED. SAD. IN ZEL.

EE + LV + LT

3

628 399

719 384

520 672

1 868 455

314 199

359 692

260 336

934 227

NL

 

GFB

SVEŽE SAD. IN ZEL.

DE + NL + GB

3

720 000

720 000

720 000

2 160 000

360 000

360 000

360 000

1 080 000

AT

 

AMA-M

SVEŽE SAD. IN ZEL.

AT

3

1 401 921

1 401 921

1 401 921

4 205 763

728 961

728 961

728 961

2 186 883

PL

 

FGAP

SVEŽE SAD. IN ZEL.

SE + FI + AT + CZ + PL

3

1 495 841

1 259 756

1 234 635

3 990 232

747 921

629 878

617 318

1 995 116

PL

 

POLISH ASSOCIATION OF JUICE PRODUCERS

PRED. SAD. IN ZEL.

CZ + LT + PL + SK + RO

3

2 375 210

1 865 885

755 836

4 996 931

1 187 605

932 943

377 918

2 498 466

PL

 

ASSOCIATION OF POLISH ORGANIC FOOD PRODUCERS AND PROCESSORS

EKOLOŠKO

JP + NAM + SEA

3

593 281

567 585

573 621

1 734 487

296 641

283 793

286 811

867 245

PL

 

PMA

GOV. /TEL. /SVINJ.

TR

3

372 970

165 398

337 675

876 043

186 485

82 699

168 838

438 022

GB

 

HCC

MESO

DE + DK + IT + SE

3

1 559 899

1 229 591

1 370 915

4 160 405

779 949

614 795

685 457

2 080 201

GB

 

DCNI

MLEČNI PROIZ.

RU + SEA + MEA

3

253 205

232 731

139 291

625 227

126 603

116 366

69 646

312 614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU (27)

 

 

 

 

 

27 909 277

25 637 483

23 831 080

77 377 840

14 060 562

12 919 431

12 016 231

38 996 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Geografska območja: LAM = Latinska Amerika; MEA = Bližnji vzhod; NAF = Severna Afrika; NAM = Severna Amerika; SEA = Jugovzhodna Azija;
Države: AT = Avstrija; BE = Belgija; BG = Bolgarija; BY = Belorusija; CY = Ciper; CZ = Češka; DE = Nemčija; DK = Danska; EE = Estonija; ES = Španija; FI = Finska; FR = Francija; GB = Združeno kraljestvo; GR = Grčija; HR = Hrvaška; IE = Irska; IN = Indija; IT = Italija; JP = Japonska; LT = Litva; LV = Latvija; NL = Nizozemska; NSE = nerazdeljeni stroški; PL = Poljska; RO = Romunija; RU = Rusija; SE = Švedska; SK = Slovaška; TR = Turčija


Side Bar