Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR NL IT PT EL ET LT LV PL SL BG RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 30. oktober 2014

EU støtter salgsfremstød for landbrugsprodukter med 39 mio. EUR

Europa-Kommissionen godkendte i dag 27 programmer, der skal fremme afsætningen af landbrugsprodukter i EU og tredjelande. Størstedelen af projekterne vil køre i tre år, og det samlede budget er på 77,4 mio. EUR, hvoraf EU bidrager med de 39 mio. De udvalgte programmer omfatter en række forskellige produktkategorier som f.eks. friske og forarbejdede frugter og grøntsager, mejeriprodukter, kvalitetsprodukter (beskyttede oprindelsesbetegnelser, beskyttede geografiske betegnelser, garanterede traditionelle specialiteter og økologiske produkter), blomster, kvalitetskød, samt – for første gang – fårekød.

EU's landbrugskommissær, Dacian Cioloş, udtalte i dag: "Det glæder mig at kunne bekræfte, at vi støtter disse nye afsætningsfremmende programmer og heriblandt fårekød for første gang. Jeg håber, at de vil sætte skub i forbruget og salget i denne vanskelige tid. I løbet af de seneste 5 år er vi blevet nettoeksportør af landbrugsprodukter, og værdien af eksporten øges hurtigere end mængden, efterhånden som forbrugere i andre verdensdele begynder at sætte pris på de europæiske traditioner, kvalitetsstandarder og smagspræferencer. Disse nye foranstaltninger vil styrke det gode omdømme yderligere."

Frem til den 15. juni 2014 modtog Kommissionen inden for ordningen for oplysningskampagner og salgsfremstød 43 forslag til programmer rettet mod det indre marked og tredjelande som led i anden ansøgningsrunde for programmer for 2014. Efter evalueringen blev 27 programmer udvalgt til medfinansiering, hvoraf 21 er rettet mod det indre marked og 6 mod tredjelande. Programmerne er rettet mod følgende tredjelande og regioner: Nordamerika, Latinamerika, Mellemøsten, Sydøstasien, Japan, Nordafrika og Tyrkiet.

Endvidere er to af de godkendte programmer såkaldte flerlandeprogrammer, dvs. programmer fra organisationer placeret i forskellige medlemsstater, som i fællesskab gennemfører en kampagne. I forbindelse med den nyligt aftalte reform af salgsfremmepolitikken fremmes denne type salgsfremstød yderligere.

Pressehenvendelser:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail

Forordning (EF) nr. 501/2008: Salgsfremstød på det indre marked og i tredjelande

- Serie 2014 -

Udvalgte programmer

Medlems-
stat

Program
nr.

Forslagsstillende organisationer

Produkter

Mållande (*)

Varighed
år

Samlet budget i EUR

EU-bidrag i EUR (årligt og sammenlagt)

År 1

År 2

År 3

I alt

År 1

År 2

År 3

I alt

Flere medlemsstater

 

 

 

 

 

1.660.000

1.660.000

1.660.000

4.980.000

830.000

830.000

830.000

2.490.000

DK

 

DANISH DAIRY BOARD

Mælk og mejeriprodukter

DK + FR + IE + GB

3

247.283

247.283

247.283

741.849

123.642

123.642

123.642

370.925

IE

 

NDC

206.071

206.071

206.071

618.213

103.036

103.036

103.036

309.107

FR

 

CNIEL + EMF

1.115.976

1.115.976

1.115.976

3.347.928

557.988

557.988

557.988

1.673.964

GB

 

DCNI

90.670

90.670

90.670

272.010

45.335

45.335

45.335

136.005

Flere medlemsstater

 

 

 

 

 

2.152.696

2.152.696

2.146.072

6.451.464

1.076.348

1.076.348

1.073.036

3.225.732

IE

 

BORD BIA

Fårekød

DE + BE + DK + FR + IE + GB

3

413.318

413.318

412.046

1.238.682

206.659

206.659

206.023

619.341

FR

 

INTERBEV

569.604

569.604

567.850

1.707.058

284.802

284.802

283.925

853.529

GB

 

AHDB (EBLEX)

1.169.774

1.169.774

1.166.176

3.505.724

584.887

584.887

583.088

1.752.862

BE

 

VLAM

Økologiske

BE

3

450.000

450.000

450.000

1.350.000

225.000

225.000

225.000

675.000

BG

 

NARSPBM

Mælk og mejeriprodukter + fårekød

DE + GR + BG + HR

3

1.088.199

1.450.148

1.039.024

3.577.371

544.099

725.074

519.512

1.788.686

DE

 

5 AM TAG E.V.

Frisk frugt og grønt

DE

3

200.000

200.000

200.000

600.000

100.000

100.000

100.000

300.000

DE

 

STARS FOR EUROPE GBR

Gartneri

ES + IT

3

114.991

114.991

117.190

347.172

57.496

57.496

58.595

173.587

EE

 

CACE

Mælk og mejeriprodukter

EE

3

269.582

281.292

223.943

774.816

134.791

140.646

111.971

387.408

GR

 

UNION OF LEGAL PERSONS (COOP ZAGORA. EAS NAXOY. PES)

Frisk frugt og grønt

GR

3

779.228

726.896

726.896

2.233.020

467.537

436.138

436.138

1.339.813

GR

 

KIN PDO PRODUCERS (KRITO ARTOS-MPOTZAKIS AEBBT-MASAOUTIS)

BOB, BGB, GTS

DE + GR + CY

3

911.000

736.000

736.000

2.383.000

455.500

368.000

368.000

1.191.500

GR

 

COOP MASTIHA CHIOS + COOP KYMIS + MEDITERRA

BOB, BGB, GTS

BY + RU + TR + MEA

3

1.252.485

935.698

804.904

2.993.087

626.243

467.849

402.452

1.496.544

GR

 

ALMME

Forarbejdet frugt og grønt

LAM + MEA + NAF

3

995.000

833.000

833.000

2.661.000

497.500

416.500

416.500

1.330.500

ES

 

INTEROVIC

Fårekød

BE + ES + FR + IT

3

1.385.000

1.385.000

1.385.000

4.155.000

692.500

692.500

692.500

2.077.500

FR

 

AGENCE BIO

Økologiske

FR

3

1.195.836

1.115.139

1.128.688

3.439.663

597.918

557.570

564.344

1.719.832

FR

 

INTERFEL

Frisk frugt og grønt

FR

3

2.070.472

2.085.018

2.109.669

6.265.159

1.035.236

1.042.509

1.054.835

3.132.580

IT

 

CONS. SAN DANIELE-SKINKE

BOB, BGB, GTS

DE + GB + AT

3

1.908.817

1.842.396

1.862.110

5.613.323

954.408

921.198

931.055

2.806.662

IT

 

UNAPROA

Frisk frugt og grønt

IT

3

1.170.150

906.101

922.074

2.998.324

585.075

453.050

461.037

1.499.162

IT

 

AGRIFORM SOC. COOP AGR.

Mælk og mejeriprodukter

IN + RU + NAF + MEA

3

615.886

432.475

431.944

1.480.304

307.943

216.237

215.972

740.152

LV

 

SAB

Gartneri

LV

2

289.210

168.383

 

457.593

144.605

84.191

 

228.797

LT

 

BFO

Forarbejdet frugt og grønt

EE + LV + LT

3

628.399

719.384

520.672

1.868.455

314.199

359.692

260.336

934.227

NL

 

GFB

Frisk frugt og grønt

DE + NL + GB

3

720.000

720.000

720.000

2.160.000

360.000

360.000

360.000

1.080.000

AT

 

AMA-M

Frisk frugt og grønt

AT

3

1.401.921

1.401.921

1.401.921

4.205.763

728.961

728.961

728.961

2.186.883

PL

 

FGAP

Frisk frugt og grønt

SE + FI + AT + CZ + PL

3

1.495.841

1.259.756

1.234.635

3.990.232

747.921

629.878

617.318

1.995.116

PL

 

POLISH ASSOCIATION OF JUICE PRODUCERS

Forarbejdet frugt og grønt

CZ + LT + PL + SK + RO

3

2.375.210

1.865.885

755.836

4.996.931

1.187.605

932.943

377.918

2.498.466

PL

 

ASSOCIATION OF POLISH ORGANIC FOOD PRODUCERS AND PROCESSORS

Økologiske

JP + NAM + SEA

3

593.281

567.585

573.621

1.734.487

296.641

283.793

286.811

867.245

PL

 

PMA

Okse- og svinekød

TR

3

372.970

165.398

337.675

876.043

186.485

82.699

168.838

438.022

GB

 

HCC

Kød

DE + DK + IT + SE

3

1.559.899

1.229.591

1.370.915

4.160.405

779.949

614.795

685.457

2.080.201

GB

 

DCNI

Mælk og mejeriprodukter

RU + SEA + MEA

3

253.205

232.731

139.291

625.227

126.603

116.366

69.646

312.614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU (27)

 

 

 

 

 

27.909.277

25.637.483

23.831.080

77.377.840

14.060.562

12.919.431

12.016.231

38.996.226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Geografiske områder: LAM = Latinamerika, MEA = Mellemøsten, NAF = Nordafrika, NAM = Nordamerika, SEA = Sydøstasien,
Lande: AT = Østrig, BE = Belgien, BG = Bulgarien, BY = Hviderusland, CY = Cypern, CZ = Den Tjekkiske Republik, DE = Tyskland, DK = Danmark, EE = Estland, ES = Spanien, FI = Finland, FR = Frankrig, GB = Det Forenede Kongerige, GR = Grækenland, HR = Kroatien, IE = Irland, IN = Indien, IT = Italien, JP = Japan, LT = Litauen, LV = Letland, NL = Nederlandene, NSE = Ikke-opdelte udgifter, PL = Polen, RO = Rumænien, RU = Rusland, SE = Sverige, SK = Slovakiet, TR = Tyrkiet


Side Bar