Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DA NL IT PT EL ET LT LV PL SL RO

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 30 октомври 2014 г.

39 млн. евро от ЕС за популяризирането на селскостопански продукти

Европейската комисия одобри 27 програми за популяризиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в страни извън него. Повечето от програмите са за срок от три години. Общият им бюджет е 77,4 млн. евро, като ЕС ще осигури 39 млн. евро. Избраните програми обхващат различни категории продукти, като пресни и преработени плодове и зеленчуци, млечни изделия, продукти с високо качество (защитени наименования за произход, защитени географски указания, храни с традиционно специфичен характер и биологични продукти), цветя, висококачествено месо, както и — за пръв път — овче месо.

Комисарят по земеделието Дачиан Чолош заяви днес: С удоволствие потвърждавам нашата подкрепа за тези нови програми за популяризиране, в които за пръв път е включено и овчето месо. Надявам се, че те ще допринесат за повишаване на потреблението и продажбите в тези трудни времена. През последните 5 години ние станахме нетен износител на селскостопански продукти, като стойността на износа нараства по-бързо от обема, тъй като потребителите в други части на света ценят традициите, стандартите за качество и вкусовете на Европа. Тези нови инициативи ще допринесат за по-нататъшното укрепване на нашата репутация.“

До 15 юни 2014 г. в рамките на схемата за информация и популяризиране (като част от втората фаза на подбор на програми през 2014 г.) службите на Комисията получиха 43 предложения за програми, насочени към вътрешния пазар на ЕС и към страни извън него. След извършване на оценка 27 програми бяха одобрени за съфинансиране, като 21 от тях са ориентирани към вътрешния пазар, а 6 — към страни извън ЕС. Страните и регионите извън ЕС, към които са насочени програмите, са: Северна Америка, Латинска Америка, Близкият изток, Югоизточна Азия, Япония, Северна Африка и Турция.

Освен това две от одобрените програми са многонационални — това са програми на организации от различни страни от ЕС, които провеждат съвместна промоционална кампания. В контекста на наскоро договорената реформа на политиката за популяризиране този вид кампании ще бъдат насърчавани все повече.

За контакти:

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Регламент (ЕО) № 501/2008: насърчаване на вътрешния пазар и в трети страни

- Серия 2014 г. -

Одобрени програми

 

Държава
членка

Прогр.

Предлагащи организации

Продукти

Целеви страни (*)

Продължителност
(години)

Общ бюджет за усвояване в евро

Съфинансиране от ЕС в евро (годишно и общо)

Година 1

Година 2

Година 3

Общо

Година 1

Година 2

Година 3

Общо

Няколко ДЧ

 

 

 

 

 

1 660 000

1 660 000

1 660 000

4 980 000

830 000

830 000

830 000

2 490 000

DK

 

DANISH DAIRY BOARD

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

DK + FR + IE + GB

3

247 283

247 283

247 283

741 849

123 642

123 642

123 642

370 925

IE

 

NDC

206 071

206 071

206 071

618 213

103 036

103 036

103 036

309 107

FR

 

CNIEL + EMF

1 115 976

1 115 976

1 115 976

3 347 928

557 988

557 988

557 988

1 673 964

GB

 

DCNI

90 670

90 670

90 670

272 010

45 335

45 335

45 335

136 005

Няколко ДЧ

 

 

 

 

 

2 152 696

2 152 696

2 146 072

6 451 464

1 076 348

1 076 348

1 073 036

3 225 732

IE

 

BORD BIA

ОВЧЕ МЕСО

DE + BE + DK + FR + IE + GB

3

413 318

413 318

412 046

1 238 682

206 659

206 659

206 023

619 341

FR

 

INTERBEV

569 604

569 604

567 850

1 707 058

284 802

284 802

283 925

853 529

GB

 

AHDB (EBLEX)

1 169 774

1 169 774

1 166 176

3 505 724

584 887

584 887

583 088

1 752 862

BE

 

VLAM

БИОПРОДУКТИ

BE

3

450 000

450 000

450 000

1 350 000

225 000

225 000

225 000

675 000

BG

 

NARSPBM

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ + ОВЧЕ МЕСО

DE + GR + BG + HR

3

1 088 199

1 450 148

1 039 024

3 577 371

544 099

725 074

519 512

1 788 686

DE

 

5 AM TAG E.V.

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

DE

3

200 000

200 000

200 000

600 000

100 000

100 000

100 000

300 000

DE

 

STARS FOR EUROPE GBR

ГРАДИНАРСТВО

ES + IT

3

114 991

114 991

117 190

347 172

57 496

57 496

58 595

173 587

EE

 

CACE

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

EE

3

269 582

281 292

223 943

774 816

134 791

140 646

111 971

387 408

GR

 

UNION OF LEGAL PERSONS (COOP ZAGORA, EAS NAXOY, PES)

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

GR

3

779 228

726 896

726 896

2 233 020

467 537

436 138

436 138

1 339 813

GR

 

KIN PDO PRODUCERS (KRITO ARTOS-MPOTZAKIS AEBBT-MASAOUTIS)

ЗНП/ЗГУ/ХТСХ

DE + GR + CY

3

911 000

736 000

736 000

2 383 000

455 500

368 000

368 000

1 191 500

GR

 

COOP MASTIHA CHIOS + COOP KYMIS + MEDITERRA

ЗНП/ЗГУ/ХТСХ

BY + RU + TR + MEA

3

1 252 485

935 698

804 904

2 993 087

626 243

467 849

402 452

1 496 544

GR

 

ALMME

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

LAM + MEA + NAF

3

995 000

833 000

833 000

2 661 000

497 500

416 500

416 500

1 330 500

ES

 

INTEROVIC

ОВЧЕ МЕСО

BE + ES + FR + IT

3

1 385 000

1 385 000

1 385 000

4 155 000

692 500

692 500

692 500

2 077 500

FR

 

AGENCE BIO

БИОПРОДУКТИ

FR

3

1 195 836

1 115 139

1 128 688

3 439 663

597 918

557 570

564 344

1 719 832

FR

 

INTERFEL

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

FR

3

2 070 472

2 085 018

2 109 669

6 265 159

1 035 236

1 042 509

1 054 835

3 132 580

IT

 

CONS. PROSCIUTTO DI SAN DANIELE

ЗНП/ЗГУ/ХТСХ

DE + GB + AT

3

1 908 817

1 842 396

1 862 110

5 613 323

954 408

921 198

931 055

2 806 662

IT

 

UNAPROA

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

IT

3

1 170 150

906 101

922 074

2 998 324

585 075

453 050

461 037

1 499 162

IT

 

AGRIFORM SOC. COOP AGR.

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

IN + RU + NAF + MEA

3

615 886

432 475

431 944

1 480 304

307 943

216 237

215 972

740 152

LV

 

SAB

ГРАДИНАРСТВО

LV

2

289 210

168 383

 

457 593

144 605

84 191

 

228 797

LT

 

BFO

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

EE + LV + LT

3

628 399

719 384

520 672

1 868 455

314 199

359 692

260 336

934 227

NL

 

GFB

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

DE + NL + GB

3

720 000

720 000

720 000

2 160 000

360 000

360 000

360 000

1 080 000

AT

 

AMA-M

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

AT

3

1 401 921

1 401 921

1 401 921

4 205 763

728 961

728 961

728 961

2 186 883

PL

 

FGAP

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

SE + FI + AT + CZ + PL

3

1 495 841

1 259 756

1 234 635

3 990 232

747 921

629 878

617 318

1 995 116

PL

 

POLISH ASSOCIATION OF JUICE PRODUCERS

ПРЕРАБОТЕНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

CZ + LT + PL + SK + RO

3

2 375 210

1 865 885

755 836

4 996 931

1 187 605

932 943

377 918

2 498 466

PL

 

ASSOCIATION OF POLISH ORGANIC FOOD PRODUCERS AND PROCESSORS

БИОПРОДУКТИ

JP + NAM + SEA

3

593 281

567 585

573 621

1 734 487

296 641

283 793

286 811

867 245

PL

 

PMA

ГОВЕЖДО/ТЕЛЕШКО/СВИНСКО МЕСО

TR

3

372 970

165 398

337 675

876 043

186 485

82 699

168 838

438 022

GB

 

HCC

МЕСО

DE + DK + IT + SE

3

1 559 899

1 229 591

1 370 915

4 160 405

779 949

614 795

685 457

2 080 201

GB

 

DCNI

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

RU + SEA + MEA

3

253 205

232 731

139 291

625 227

126 603

116 366

69 646

312 614

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕС (27)

 

 

 

 

 

27 909 277

25 637 483

23 831 080

77 377 840

14 060 562

12 919 431

12 016 231

38 996 226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Географски зони: LAM = Латинска Америка; MEA = Близкия изток; NAF = Северна Африка; NAM = Северна Америка; SEA = Югоизточна Азия;
Страни: AT = Австрия; BE = Белгия; BG = България; BY = Беларус; CY = Кипър; CZ = Чешка република; DE = Германия; DK = Дания; EE = Естония; ES = Испания; FI = Финландия; FR = Франция; UK = Обединеното кралство; GR = Гърция; HR = Хърватия; IE = Ирландия; IN = Индия; IT = Италия; JP = Япония; LT = Литва; LV = Латвия; NL = Нидерландия; NSE = Неподелени разходи; PL = Полша; RO = Румъния; RU = Русия; SE = Швеция; SK = Словакия; TR = Турция


Side Bar