Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. spalio 29 d.

Energetika. ES investuoja 647 mln. eurų į pagrindinę energetikos infrastruktūrą

Šiandien valstybės narės susitarė skirti 647 mln. eurų pagrindiniams prioritetiniams infrastruktūros projektams. Didžioji paramos dalis atiteks dujų projektams Baltijos jūros regione, Vidurio Rytų ir Pietryčių Europoje. Finansavimas bus teikiamas iš ES Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšų. Paremti projektai padidins Europos energetinį saugumą ir padės nutraukti valstybių narių izoliaciją nuo europinių energetikos tinklų. Jie taip pat padės sukurti europinę energijos rinką ir į elektros energijos sistemą integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą energiją.

Už energetiką atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Güntheris H. Oettingeris sakė: „Džiaugiuosi šiandien priimtu sprendimu, padėsiančiu mums greitai sukurti infrastruktūrą, kurios reikia, kad užtikrintume Europos energetinį saugumą. Geopolitinė krizė išryškino būtinybę geriau sujungti energetikos tinklus. Be to, tai ypač svarbu kuriant integruotą energijos rinką, kurioje vartotojai gali pasinaudoti ekonomiškiausiais pasiūlymais."

Daugiausia lėšų bus tiesiogiai arba netiesiogiai skirta dujų projektams finansuoti. Šie dujų projektai – tai naujų dujotiekių statyba ir suskystintų gamtinių dujų transportui skirti terminalai Baltijos jūros regione, Vidurio Rytų ir Pietryčių Europoje.

Taip pat bus bendrai finansuojami naujoviški elektros energijos sektoriaus technologiniai sprendimai. Tarp jų – aukštos įtampos nuolatinės srovės 700 km ilgio povandeninio kabelio tarp Jungtinės Karalystės ir Norvegijos tiesimo galimybių studija ir pažangiųjų elektros energijos tinklų projektas Airijos ir Jungtinės Karalystės (Šiaurės Airijos) pasienyje.

Iš 34 dotacijų:

16 skiriama gamtinių dujų, o 18 – elektros energijos sektoriui;

28 dotacijomis apmokami tyrimai, tokie kaip poveikio aplinkai vertinimas (91,4 mln. EUR);

6 dotacijos skiriamos statybos darbų projektams (555,9 mln. EUR).

2014 m. gegužės 28 d. paskelbtoje Europos energetinio saugumo strategijoje kai kurie paremti projektai yra įvardyti kaip svarbiausi energijos tiekimo saugumo projektai. Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšomis finansuojami tie projektai, kurie duoda aiškios naudos keliose valstybėse narėse, bet tam tikrų valstybių narių vartotojams nėra perspektyvūs komerciškai arba neįperkami.

EITP dotacijomis galima finansuoti iki 50 proc. tinkamų finansuoti veiksmų išlaidų. Tačiau išimtiniais atvejais, kai dėl veiksmo akivaizdžiai padidėja energijos tiekimo saugumas, sustiprėja valstybių narių solidarumas arba sudaromos sąlygos įgyvendinti itin novatoriškus sprendimus, EITP lėšomis galima padengti iki 75 proc. darbams skirtų išlaidų.

Europos Komisijos pasiūlymui pritarė EITP koordinavimo komitetas, kurį sudaro valstybių narių atstovai. Šių metų pabaigoje Komisija oficialiai patvirtins sąrašą pasiūlymų, kuriems bus skiriama finansinė pagalba pagal EITP energetikos programą.

Pagrindiniai faktai

2014–2020 m. laikotarpiu transeuropinei energetikos infrastruktūrai plėtoti iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės iš viso bus skiriama 5,85 mlrd. EUR.

Norint gauti dotaciją, siūlomas veiksmas turi būti susietas su projektu, įtrauktu į bendro intereso projektų sąrašą. Pirmąjį sąrašą Europos Komisija patvirtino 2013 m. spalio mėn. Jį sudaro 248 energetikos infrastruktūros projektai, kurių kiekvienas po įgyvendinimo atneš labai daug naudos mažiausiai dviem valstybėms narėms; padidins energijos tiekimo saugumą, padės integruoti rinką, sudarys geresnes sąlygas konkurencijai ir sumažins išmetamo CO2 kiekį.

Pagal pirmąjį EITP energetikos programos kvietimą teikti paraiškas gautos 64 reikalavimus atitinkančios paraiškos, kuriose iš viso prašyta 1,370 mlrd. eurų finansinės paramos. Siūlomi veiksmai, kurie vertinimo metu buvo atmesti dėl to, kad iki paraiškų teikimo termino nebuvo iki galo parengti, gali vėl būti siūlomi finansuoti per vėlesnį 2015 m. numatytą kvietimą teikti paraiškas.

Daugiau informacijos

MEMO/14/605

Bendro intereso projektams skirta Energetikos generalinio direktorato interneto svetainė http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/pci/pci_en.htm

Asmenys ryšiams:

Marlene Holzner, tel. +32 2 296 01 96

Nicole Bockstaller, tel. +32 2 295 25 89

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas


Side Bar