Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. október 28.

Az Európai Unió még több kibocsátáscsökkentéssel készül 2030-ra

A Bizottság – az Európai Környezetvédelmi Ügynökség támogatásával – ma közzétette az éghajlat-politikában elért vívmányokkal kapcsolatos éves eredményjelentését. A legújabb becslések szerint az EU üvegházhatásúgáz-kibocsátása 2013-ban 1,8%-kal csökkent 2012-höz képest, és 1990 óta a legalacsonyabb szintet érte el. Így az EU nemcsak hogy jó irányba halad a 2020-as célkitűzései elérése terén, hanem úgy tűnik, hogy messze túl is szárnyalja azokat.

Az eredményjelentés most először közöl adatokat az uniós kibocsástáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében lefolytatott kibocsátásiegység-árverésekből származó fiskális bevételek felhasználásáról is. A tagállamok ezen új bevételi forrásból összesen 3,6 milliárd euróra tettek szert 2013-ban. Ebből a pénzösszegből körülbelül 3 milliárd eurót használnak fel éghajlat- és energiapolitikai célokra – jóval többet az ETS-irányelvben ajánlásként megfogalmazott 50%-nál.

Connie Hedegaard éghajlatpolitikáért felelős biztos kijelentette: „Az, hogy komoly eredményeket értünk el a 2020-as éghajlat-politikai célok teljesítésében, azt mutatja, hogy Európa készen áll a rászabott feladatra. Sőt: azt mutatja, hogy az EU jelentős csökkentéseket ért el. A politikák működnek. Így az EU vezetői a múlt héten elhatározták, hogy még ambiciózusabb célokat tűznek ki, és legalább 40%-os csökkenést érnek el 2030-ra. Ez jelentős befektetéseket igényel. Ezért bátorító a tény, hogy a tagállamok a kibocsátási egységek kereskedelméből származó bevételeik legnagyobb részét éghajlat- és energiapolitikai befektetésekre fordítják, és folytatják az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállást.”

Ezek a bevételek kiegészítik az EU NER300-programját, amely 2,1 milliárd eurót fordít 39 nagyszabású, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiát fejlesztő demonstrációs projektre Európa-szerte.

Háttér-információk

A Kiotói és Európa 2020-as eredményjelentés a Bizottság éves jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A tagállamok által – a nyomonkövetési rendszerről szóló rendelet szerint – szolgáltatott adatokon alapszik. A jelentés az Európai Unió és tagállamai által az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó célkitűzések terén elért eredményekről ad tájékoztatást. Az, hogy a kibocsátás 2013-ban 1,8%-kal csökkent 2012-höz képest, azt jelenti, hogy az EU összkibocsátása most körülbelül 19%-kal alacsonyabb az 1990-es értéknél1.

2013 óta az EU ETS-en belül a kibocsátási egységek kiosztásának az alapértelmezett módja az árverés. Az árverésből befolyt bevételeket a tagállamok kapják meg. Az ETS-irányelv előírja, hogy a kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítéséből befolyt bevételek legalább felét az EU-ban vagy harmadik országokban kell felhasználni az éghajlatváltozás elleni küzdelemben.

A legtöbb ország az energiahatékonyság, a megújuló energia, vagy a fenntartható közlekedés terén eszközölt befektetéseket. Franciaország, a Cseh Köztársaság és Litvánia például minden árverésből befolyt bevételt az épületek energiahatékonyságának javítását célzó projektekre fordít. Bulgária, Portugália és Spanyolország a megújuló energiaforrások fejlesztésére költi a befolyó összegek legnagyobb részét. Lengyelország az éghajlatváltozás elleni küzdelemre szánt bevételeinek többségét az energiahatékonyságra és a megújuló energiaforrásokra fordítja. Németország bevételei legnagyobb részét egy éghajlat- és energiapolitikai alapba helyezi, amely projektek széles skáláját támogatja, például a kutatás és a fenntartható közlekedés terén. Az Egyesült Királyság elsősorban az energiahatékonyságra, a megújuló energiaforrásokra, a kutatásra és az alacsony jövedelmű háztartások energiaköltségekkel kapcsolatos pénzügyi támogatására összpontosít. A jelentésben szereplő pénzek a tagállamok költségvetéséből az éghajlat- és energiapolitikára fordított teljes összegnek mindössze egy részét teszik ki.

További információért lásd: http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm

EEA: http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/policies-put-the-eu-on

Kapcsolattartás:

Tájékoztatás a sajtó számára:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e-mailben

1 :

Az éghajlatváltozásra és a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2009-es csomag hatálya szerint (beleértve a nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokat, és kivéve a földhasználatot, a földhasználat megváltoztatását és az erdőgazdálkodást).


Side Bar