Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 28. listopada 2014.

EU se priprema za znatnije smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030.

Komisija će danas uz pomoć Europske agencije za okoliš objaviti svoje godišnje izvješće o napretku u području klimatske politike. Prema posljednjim procjenama, ukupne emisije stakleničkih plinova u EU-u 2013. smanjile su se za 1,8 % u usporedbi s 2012. što je najniža razina od 1990. Stoga je EU sada na dobrom putu da premaši cilj za 2020.

U izvješće o napretku prvi su put uključeni podaci o korištenju poreznih prihoda od dražbi emisijskih jedinica u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a (ETS). Iz tog su novog izvora prihoda države članice prikupile ukupno 3,6 milijardi eura 2013. Od toga će se oko tri milijarde eura iskoristiti za ciljeve u području klimatske i energetske politike, što je znatno više od preporučene razine od 50 % iz Direktive EU-a o trgovanju emisijskim jedinicama.

Povjerenica za klimatsku politiku Connie Hedegaard izjavila je: Ostvarenje klimatskih ciljeva za 2020. pokazuje da je Europa spremna pojačati svoje napore. Još bolje, ono pokazuje da EU ostvaruje znatna smanjenja. Politike su djelotvorne. Zbog toga su čelnici EU-a prošli tjedan odlučili nastaviti jednako ambiciozno i ostvariti smanjenje od najmanje 40 % do 2030. Za to će biti potrebna velika ulaganja. Zato je ohrabrujuće da su države članice odlučile većinu sadašnjih prihoda iz ETS-a uložiti u područje klime i energetike te nastaviti prelaziti na gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika.

Uz ta sredstva za potporu 39 velikih demonstracijskih projekata za razvoj niskougljične tehnologije širom Europe namijenjeno je do 2,1 milijarda eura iz programa EU-a NER 300.

Kontekst

Izvješće o napretku u postizanju ciljeva iz Kyotskog protokola i Strategije Europa 2020. godišnje je izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću. Temelji se na podacima koje države članice dostavljaju u skladu s Uredbom o mehanizmu za praćenje. U izvješću se daju informacije o napretku Europske unije i država članica u smanjenju emisija stakleničkih plinova. Prošlogodišnje smanjenje emisija za 1,8 % u usporedbi s 2012. znači da su ukupne emisije u EU-u za oko 19 % niže u usporedbi s 1990.1

Od 2013. dražbe su standardna metoda za raspodjelu emisijskih jedinica u sustavu EU-a za trgovanje emisijama. Prihodi od dražbe idu državama članicama. Direktivom EU-a o trgovanju emisijskim jedinicama propisano je da najmanje polovinu prihoda od dražbi emisijskih jedinica treba iskoristiti za borbu protiv klimatskih promjena u EU-u ili drugim zemljama.

Većina je država te prihode uložila u područja kao što su energetska učinkovitost, energija iz obnovljivih izvora ili održivi promet. Na primjer, Francuska, Češka i Litva sve prihode od dražbi ulažu u projekte poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada. Bugarska, Portugal i Španjolska većinu prihoda ulažu u razvoj obnovljivih izvora energije. Poljska većinu prihoda namijenjenih ciljevima u području klimatskih promjena ulaže u potporu energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije. U Njemačkoj se veći dio prihoda putem posebnog klimatskog i energetskog fonda usmjerava u potporu raznovrsnim projektima, među ostalim, onima koji se odnose na istraživanja i održivi promet. Ujedinjena Kraljevina posebno se usredotočila na energetsku učinkovitost, energiju iz obnovljivih izvora, na istraživanja i financijsku potporu kućanstvima s niskim prihodima u pogledu izdataka za energente. Navedeni iznosi samo su dio ukupnih rashoda u području klime i energije u proračunima država članica.

Za više informacija vidjeti http://ec.europa.eu/clima/policies/g-gas/index_en.htm

Europska agencija za okoliš (EEA): http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/policies-put-the-eu-on

Osobe za kontakt:

Za medije:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e–poštom

1 :

Područje primjene paketa klimatskih i energetskih mjera iz 2009. (uključujući emisije iz zračnog prometa i isključujući korištenje zemljišta, promjenu načina korištenja zemljišta i šumarstvo)


Side Bar