Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. februarja 2014

Evropski parlament glasoval o pravicah letalskih potnikov

Evropski parlament je danes glasoval o predlogih Evropske komisije za okrepitev pravic potnikov, vključno z ukrepi, ki bodo letalskim potnikom zagotovili nove in boljše pravice do informacij, oskrbe in preusmeritve, ko bodo obtičali na letališčih. Obenem bodo uvedeni boljši pritožbeni postopki in izvršilni ukrepi, ki bodo potnikom omogočili dejansko pridobitev pravic, do katerih so upravičeni.

Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je povedal: „Obtičati na letališču mi je zelo zoprno in prepričan sem, da večini drugih ljudi prav tako. Že pri službenih poteh je dovolj mučno, če pa se vam to pripeti v času počitnic in potujete z mlado družino, pa se vse skupaj hitro sprevrže v nočno moro. Zato je zelo pomembno, da pravice potnikov ne obstajajo le na papirju. Zagotovljeno mora biti, da se lahko na njih zanesemo, kadar je to najbolj potrebno, se pravi, ko gre kaj narobe. Vemo, da je potnikom, ki obtičijo na letališču, pomembno samo to, da se vrnejo domov. Zato je naša pozornost usmerjena na informacije, oskrbo in učinkovito preusmeritev. Naš cilj je čim prej prepeljati potnike tja, kamor želijo, obenem pa letalskim prevoznikom dati na voljo dovolj časa, da rešijo težave.“

Komisija je 13. marca 2013 predstavila svoj predlog o pravicah letalskih potnikov, v katerem pojasnjuje pravne nejasnosti in uvaja nove pravice, kadar je to potrebno (za celotni seznam glej MEMO/13/XXX).

Parlament je izglasoval močno podporo ključnim predlogom Komisije za krepitev pravic letalskih potnikov, vključno z naslednjimi:

Izvrševanje: Parlament podpira predlog Komisije za okrepitev nadzora nad letalskimi prevozniki s strani nacionalnih in evropskih organov (s strožjimi zahtevami za nacionalne organe, naj pozorno spremljajo delovanje letalskih družb, in novimi možnostmi za skupne preiskave med organi, ki se soočajo z enakimi težavami) ter učinkovitejše sankcije.

Pravica do oskrbe: Parlament podpira predlog Komisije za uvedbo pravice do oskrbe potnikov v primeru več kot 2-urne zamude za vse lete, ne glede na razdaljo. Do zdaj je bila minimalna zamuda določena glede na dolžino leta.

Reševanje pritožb: Parlament podpira predlog, s katerim želi Komisija zagotoviti, da ima potnik pravico do odgovora na svojo pritožbo v 2 mesecih, pravico do potrditve prejetja pritožbe pa v enem tednu (trenutno ni nikakršne časovne omejitve). Parlament predlaga tudi, naj Komisija določi skupni obrazec za pritožbe.

Pravica do informacij: Parlament podpira predlog Komisije za zagotovitev pravice potnikov do informacij glede njihovega položaja, in sicer 30 minut po načrtovani uri odhoda. Trenutno ni določena nikakršna časovna omejitev. Poleg tega Parlament predlaga vzpostavitev kontaktnih točk na letališčih za obveščanje potnikov o okoliščinah njihovih prestavljenih ali odpovedanih letov in o njihovih pravicah.

Preusmeritev: Parlament podpira predlog, s katerim želi Komisija izboljšati pravice potnikov tako, da jim zagotovi pravico do preusmeritve prek drugega letalskega prevoznika ali načina prevoza v primeru odpovedi leta in kadar prevoznik ne more sam zagotoviti preusmeritve. Komisija je predlagala, naj ta pravica začne veljati po 12 urah, Parlament pa predlaga precej nižjo omejitev, in sicer 8 ur.

Napačen zapis imena: Parlament podpira predloge Komisije, da se zagotovi pravica potnikov do „brezplačnih“ popravkov napak pri črkovanju imena.

Povezovalni leti: Parlament podpira predlog Komisije, da se pojasni, da pravici do pomoči in nadomestila začneta veljati, kadar potnik zamudi svoj povezovalni let zaradi zamude prejšnjega leta. Kljub temu pa Parlament poudarja, da pravica do nadomestila začne veljati samo, kadar je prvi let imel zamudo najmanj 90 minut.

Prtljaga: Parlament podpira predlog Komisije, da bi nacionalni organi imeli izvršilna pooblastila za predpise v zvezi z izgubljeno prtljago (določeni v Montrealski konvenciji). Izboljšane so tudi določbe v zvezi z odškodninami. Namreč, ko boste vložili zahtevek za odškodnino pri letalskem prevozniku, bo ta moral sprejeti obrazec, ki ga izpolnite na letališču.

Predlogi Parlamenta pa se od predlogov Komisije razlikujejo na treh pomembnih področjih:

Nadomestila za zamude (kratki in srednje dolgi leti): Parlament predlaga določitev praga za nadomestila za zamude na 3 ure. Komisija pa meni, da to ni v korist potnikov. Največja želja potnikov, ki so obtičali na letališču, je namreč, da se vrnejo domov. Zato predlog Komisije določa prag za nadomestila za zamude na 5 ur, da se letalske prevoznike čim bolj spodbudi k temu, da se poskusijo izogniti plačilu nadomestil in si prizadevajo za izvedbo leta in odpravo tehničnih težav. Odpoved leta je vedno najslabša možnost za potnike, saj so ti potem odvisni od preusmeritev in razpoložljivosti na ostalih letih in prav lahko se zgodi, da ne bodo uspeli priti domov do naslednjega dne. Če se omejitev za nadomestilo za odpovedi določi enako kot za nadomestilo za zamude, tj. na 3 ure, obstaja tveganje za potnike, da bo to privedlo do več odpovedi.

Izredne okoliščine: Parlament podpira predlog Komisije, da se jasno opredelijo izredne okoliščine, na primer stavke, nevihte, operativne težave, na katere letalski prevoznik nima vpliva in za katere prevozniku ni treba plačati odškodnine. Kar pa zadeva tehnične okvare, Komisija v svojem predlogu dopušča možnost, da se omejeno število tehničnih okvar izvzame iz obveznosti plačila odškodnine, na primer tehnične okvare, ki se odkrijejo, ko je letalo že v zraku, medtem ko Parlament predlaga, da se tehnične okvare, če je bilo vzdrževanje opravljeno pravilno, skoraj nikoli ne izvzamejo iz te obveznosti. Poleg tega Parlament predlaga, naj bo seznam teh izjemnih okoliščin izčrpen, Komisija pa meni, da bi bilo treba zaradi preteklih izkušenj z nepredvidljivimi dogodki, kot je bil na primer izbruh vulkana, predlagani seznam pustiti „odprt“, s čimer se bodo lahko upoštevale prihodnje okoliščine, ki jih nihče ne more predvideti.

Poleg tega sedanja uredba o pravicah letalskih potnikov ne določa nikakršne omejitve odgovornosti, tudi v izrednih okoliščinah, kot so izbruhi vulkana ali večje krize, ko se v nekaterih primerih državni organi angažirajo za pomoč državljanom v stiski. Komisija predlaga uvedbo omejitve 3 noči za nudenje potrebne oskrbe potnikom v okoliščinah, kot so sneg, nevihte in stavke (skoraj desetletne praktične izkušnje kažejo, da potniki ne potrebujejo oskrbe dlje kot 3 noči). Tako bi se tudi letalskim prevoznikom omogočila določena mera predvidljivosti pri pripravljanju proračuna za pravice potnikov. Parlament pa predlaga dvig te omejitve na 5 noči.

Parlament prav tako za letalske družbe predlaga uvedbo obveznosti sklenitve zavarovanja v primeru stečaja (insolventnosti). S tem bi potnikom zagotovili povračilo stroškov in vrnitev domov v primeru, da obtičijo na letališču. Komisija pa ima pomisleke, saj meni, da bi tak sistemski ukrep podvojil stroške za letalske družbe v primerjavi s trenutno uredbo o pravicah letalskih potnikov, ti stroški pa bi se nato prenesli na potnike v obliki zvišanja cen letalskih kart. Obstaja tudi tveganje, da bi bili ti stroški nesorazmerni s pogostnostjo težave, pred katero naj bi varovali, saj je bilo v zadnjih desetih letih samo 0,07 % vseh povratnih letov odpovedanih zaradi insolventnosti prevoznika, od tega pa je samo 12 % prizadetih potnikov obtičalo na letališčih. Poleg tega je Komisija 18. marca 2013 sprejela sporočilo o varstvu potnikov v primeru insolventnosti letalskega prevoznika. Sporočilo je namenjeno reševanju tega problema s številnimi priporočili za preventivne ukrepe ter ukrepe, ki jih morajo sprejeti organi držav članic in letalski sektor v primeru stečaja.

Naslednji koraki:

Predstavniki držav članic se bodo junija sestali na Svetu za promet, da bi se dogovorili o stališču (splošnem pristopu) o reviziji uredbe o pravicah letalskih potnikov.

Zaradi časovne stiske se bodo podrobnejša pogajanja v zvezi s predlogi med Parlamentom, Svetom in Komisijo predvidoma začela po volitvah v Evropski parlament.

Več informacij:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm

Spremljajte podpredsednika Kallasa na Twitterju

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

Za javnost: Europe Direct na telefonski številki 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po elektronski pošti


Side Bar