Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 5. februārī

Eiropas Parlaments balso par aviopasažieru tiesībām

Eiropas Parlaments šodien balsoja par Eiropas Komisijas priekšlikumiem pastiprināt aviopasažieru tiesības, piemēram, panākt, lai viņiem būtu jaunas un labākas tiesības uz informāciju, aprūpi un maršruta maiņu, kad tie iestrēguši lidostā. Tajā pašā laikā būs arī labākas sūdzību procedūras un izpildes nodrošināšanas pasākumi, lai pasažieri faktiski spētu izmantot savas tiesības.

Par transporta politiku atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Sīms Kallass saka: “Man nepatīk iestrēgt lidostā. Esmu pārliecināts, ka tas nepatīk lielākajai daļa cilvēku. Gana nelāgi, ja tas ir darījumbrauciens, bet, ja tādas problēmas rodas atvaļinājuma laikā un jums vēl līdzi ir mazi bērni, tas drīz vien var pārvērsties ļaunā murgā. Tāpēc ir tik svarīgi, lai pasažieriem tiesības nebūtu tikai uz papīra. Jāpanāk, lai mēs visi uz šīm tiesībām varētu paļauties, kad tas tiešām ir svarīgi — respektīvi, kad noticis kas ārkārtējs. Mēs zinām, ka iestrēgušo pasažieru karstākā vēlēšanās ir atgriezties mājās. Tālab mums galvenā uzmanība jāvelta viņu informēšanai, aprūpei un efektīvai maršruta maiņai. Mērķis ir pēc iespējas ātrāk nogādāt pasažierus tur, kur tiem jānokļūst, vienlaikus atvēlot aviokompānijām pietiekami daudz laika problēmu atrisināšanai.”

Komisijas priekšlikums par aviopasažieru tiesībām (iesniegts 2013. g. 13. martā) vieš lielāku skaidrību par tiesību “pelēkajām zonām” un, kur nepieciešams, paredz jaunas tiesības, — tās visas ir uzskaitītas informatīvajā paziņojumā MEMO/13/203.

Parlaments pārliecinoši atbalstīja nozīmīgākos Komisijas priekšlikumus pastiprināt aviopasažieru tiesības. Tie aprakstīti turpinājumā.

Tiesību izpildes panākšana. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu panākt, lai valsts un Eiropas iestādes pastiprinātu aviopārvadātāju uzraudzību (stingrākas prasības pret valstu iestādēm, lai tās cieši uzraudzītu aviokompāniju darbību, un jaunas iespējas iestādēm, kurām ir vienādas problēmas, veikt kopīgu izmeklēšanu), kā arī noteikt efektīvākas sankcijas.

Tiesības uz aprūpi. Parlaments atbalsta Komisijas ierosinājumu ieviest pasažieru tiesības uz aprūpi, ja lidojums neatkarīgi no attāluma aizkavējas ilgāk par 2 stundām. Līdzšinējais termiņš bija atkarīgs no lidojuma attāluma.

Sūdzību izskatīšana. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu gādāt, lai pasažierim būtu tiesības saņemt atbildi uz viņa sūdzību 2 mēnešu laikā un uz apstiprinājumu par sūdzības saņemšanu — nedēļas laikā (pašlaik laika ierobežojuma nav). Turklāt Parlaments ierosina, lai Komisija izveidotu saskaņotu sūdzības veidlapu.

Tiesības uz informāciju. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu garantēt pasažieriem tiesības uz informāciju par viņu situāciju 30 minūšu laikā pēc sarakstā paredzētā izlidošanas laika. Patlaban laika ierobežojuma nav. Turklāt Parlaments ierosina lidostās izveidot kontaktpunktus, kuros pasažierus informētu par viņu ceļojuma pārtraukšanas apstākļiem un par viņu tiesībām.

Maršruta maiņa. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu uzlabot patērētāju tiesības, paredzot pasažieriem tiesības uz maršruta maiņu ar citu aviopārvadātāju vai transporta veidu reisa atcelšanas gadījumā, ja pārvadātājs nespēj nodrošināt maršruta maiņu ar paša veiktajiem lidojumiem. Komisija ierosina, lai šīs tiesības būtu piemērojamas pēc 12 stundām, bet Parlaments ierosina daudz īsāku termiņu, proti, 8 stundas.

Drukas kļūdas. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumus nodrošināt pasažierim tiesības “bez maksas” labot pareizrakstības kļūdas, kas pielaistas viņa vārdā vai uzvārdā.

Savienotie lidojumi. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu skaidri noteikt, ka tiesības saņemt palīdzību un kompensāciju ir tad, ja pasažieris nokavē savienojuma reisu tāpēc, ka iepriekšējais reiss kavējās. Tomēr Parlaments precizē, ka kompensācija pienākas tikai tad, ja pirmais lidojums aizkavējies vismaz par 90 minūtēm.

Bagāža. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu valsts iestādēm piešķirt pilnvaras panākt, lai tiktu piemēroti noteikumi par nozaudētu bagāžu (izklāstīti Monreālas konvencijā). Ir uzlaboti arī atlīdzības noteikumi, kad pasažieri iesniedz prasību, aviokompānijām jāpieņem veidlapas, kuras viņi aizpildījuši lidostās.

Ir trīs būtiskas jomas, kurās Parlamenta priekšlikumi atšķiras no Komisijas priekšlikumiem.

Kompensācija par kavēšanos (īsi un vidēja attāluma lidojumi). Parlaments ierosina noteikt, ka kompensācija pienākas, ja kavēšanās sasniedz 3 stundas. Komisija uzskata, ka tas nav gluži pasažieru interesēs. Lidostā iestrēgušo pasažieru prioritāte ir atgriezties mājās. Tamdēļ Komisijas priekšlikums nosaka, ka kompensācija pienākas, ja kavēšanās ilgst vismaz 5 stundas, tā stimulējot aviokompānijas censties, lai nebūtu jāmaksā kompensācijas, un darīt visu iespējamo, lai lidojumi notiktu un tehniskās problēmas tiktu atrisinātas. Lidojuma atcelšana allaž ir vissliktākais risinājums pasažieriem, jo tad viņi ir atkarīgi no maršruta maiņas un citu lidojumu pieejamības un var netikt mājās līdz pat nākamajai dienai. Ja kompensācija par reisa atcelšanu un kavēšanos ir vienāda, sākot ar 3 stundām, tad pasažieri riskē ar to, ka reisi biežāk tiks atcelti.

Ārkārtēji apstākļi. Parlaments atbalsta Komisijas priekšlikumu skaidri noteikt ārkārtas apstākļus, kurus aviokompānija nespēj ietekmēt, piemēram, streiku, vētru, darbības problēmas, lai aviopārvadātājam tādā gadījumā nebūtu jāmaksā kompensācija. Tomēr Komisijas priekšlikums paredz, ka dažu tehnisku bojājumu gadījumā kompensācija nav jāmaksā, piemēram, ja tehniskie bojājumi atklāti, esot gaisā, ja vien ir pareizi veikta apkope. Turpretim Parlaments ierosina, ka tehniskas problēmas gandrīz nekad nav uzskatāmas par ārkārtējiem apstākļiem. Parlaments arī ierosina izveidot izsmeļošu sarakstu, kurā būtu uzskaitīti visi ārkārtējie apstākļi, bet Komisija uzskata, ka šim sarakstam jābūt nepabeigtam, jo, kā pieredze rāda, nākotnē var rasties apstākļi, kurus šobrīd nav iespējams paredzēt, piemēram, var pēkšņi izcelties vulkāna izvirdums.

Turklāt pašreizējais aviopasažieru regulējums paredz neierobežotu atbildību  pat ārkārtas situācijās, kā vulkāna izvirdums vai smaga krīze, kad dažos gadījumos valsts iestādes mobilizētos un palīdzētu iestrēgušiem pilsoņiem. Komisija ierosina noteikt ierobežojumu, ka tādos apstākļos kā sniegs, vētra un streiks nepieciešamā aprūpe pasažieriem jāgarantē trīs naktis (gandrīz desmit gadu praktiskā pieredze liecina, ka 3 naktis atbilst pasažieru vajadzībām). Aviokompānijām tas arī palīdzētu prognozēt budžetu pasažieru tiesībām. Parlaments ierosina pagarināt šo ierobežojumu līdz 5 naktīm.

Visbeidzot, Parlaments ierosina noteikt aviokompānijām par pienākumu apdrošināties pret bankrotu (maksātnespēju). Mērķis ir panākt, lai pasažieriem tiktu atlīdzināta biļešu cena un iestrēgušie pasažieri tiktu nogādāti atpakaļ mājās. Komisija pauž bažas, ka šāda sistēmiska pasākuma dēļ kompānijām rastos divkāršas izmaksas, kas saistītas ar gaisa kuģa pasažieru regulas ievērošanu, un ka šīs izmaksas būs atspoguļotas aviokompāniju biļešu cenās, kuras nāksies maksāt pasažieriem. Var izrādīties tā, ka izmaksas pasažieriem ir nesamērīgi lielas salīdzinājumā ar problēmu. Iepriekšējos desmit gados maksātnespēja ietekmēja tikai 0,07 % no visiem atpakaļceļa lidojumiem, un no šiem 0,07 % iestrēguši bija tikai 12 % pasažieru. Turklāt Komisija 2013. gada 18. martā pieņēma paziņojumu par pasažieru aizsardzību aviokompāniju maksātnespējas gadījumā. Tajā izklāstīti vairāki ieteikumi, kā šo problēmu var risināt ar preventīviem pasākumiem, kā arī pieprasīta dalībvalstu iestāžu un nozares rīcība bankrota gadījumā.

Turpmākie pasākumi

Dalībvalstu transporta ministri jūnijā tiksies Padomes sanāksmē, lai vienotos par nostāju (vispārējo pieeju) gaisa transporta pasažieru tiesību regulas pārskatīšanā.

Ņemot vērā ierobežoto laiku, padziļinātas sarunas starp Parlamentu, Padomi un Komisiju par priekšlikumu niansēm varētu sākties pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Plašāka informācija

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_lv.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_lv.htm

Sekojiet Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Kallasam tviterī!

Kontaktpersonas:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Sabiedrībai: “Europe Direct” pa tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11 vai pa e–pastu


Side Bar