Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. vasario 5 d.

Europos Parlamentas balsavo dėl oro transporto keleivių teisių

Šiandien Europos Parlamentas balsavo dėl Europos Komisijos pasiūlymų geriau apsaugoti keleivių teises, pavyzdžiui, įgyvendinti priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad oro uostuose įstrigę keleiviai įgytų naujų ir geresnių galimybių gauti informaciją bei pagalbą ir kelionės tikslą pasiekti kitu maršrutu. Taip pat bus patobulintos skundų nagrinėjimo procedūros ir vykdymo užtikrinimo priemonės, kad keleiviai galėtų iš tikrųjų pasinaudoti savo teisėmis.

Už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Siim Kallas: „Labai nemėgstu, kai pasitaiko įstrigti oro uoste. Esu tikras, kad daugumai žmonių tai taip pat labai nepatinka. Jeigu taip nutinka keliaujant verslo reikalais, tai jau pakankamai nesmagu, bet jei vykstate atostogų ir dar su mažais vaikais, situacija greitai virsta košmaru. Todėl labai svarbu, kad keleivių teisės egzistuotų ne tik popieriuje. Visi turime būti užtikrinti, kad galėsime jomis pasinaudoti, kai to labiausiai reikės – kai reikalai pakryps neplanuota linkme. Žinome, kad įstrigusiems keleiviams labiausiai rūpi grįžti namo. Todėl daugiausia dėmesio skyrėme informavimui, pagalbai ir galimybėms veiksmingai nukreipti keleivius kitais maršrutais. Siekiame, kad keleiviai kelionės tikslą pasiektų kuo greičiau, o oro transporto bendrovės turėtų pakankamai laiko problemoms išspręsti.“

Komisijos pasiūlyme dėl oro transporto keleivių teisių (pateiktame 2013 m. kovo 13 d.) pašalinami teisiniai neaiškumai ir, kur reikia, apibrėžtos naujos teisės. Visas sąrašas pateikiamas MEMO/13/203.

Europos Parlamentas didele dauguma pritarė svarbiems Komisijos pasiūlymams geriau užtikrinti oro transporto keleivių teises (šie pasiūlymai išdėstyti toliau).

Vykdymo užtikrinimas. Parlamentas pritaria Komisijos pasiūlymui sustiprinti nacionalinių ir ES institucijų vykdomą oro vežėjų priežiūrą (griežtesni reikalavimai nacionalinėms institucijoms atidžiai stebėti oro transporto bendrovių veiklą ir naujos galimybės institucijoms, kurioms kyla tokių pačių problemų, atlikti bendrus tyrimus) ir nustatyti veiksmingesnes sankcijas.

Teisė į pagalbą. Parlamentas pritaria Komisijos pasiūlymui nustatyti keleivių teisę į pagalbą, jeigu skrydis vėluoja daugiau kaip 2 valandas, nepriklausomai nuo maršruto ilgio. Iki šiol šis laikas skyrėsi priklausomai nuo skrydžio atstumo.

Skundų nagrinėjimas. Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui užtikrinti keleivių teisę per 2 mėnesius gauti atsakymą į savo skundą. Taip pat per savaitę turi būti patvirtinta, kad skundas gautas (iki šiol nebuvo nustatyta jokio termino). Be to, Parlamentas pasiūlė, kad Komisija nustatytų bendrą skundo formą.

Teisė gauti informaciją. Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui užtikrinti keleivių teisę būti informuotiems apie padėtį praėjus 30 minučių nuo numatyto išvykimo laiko. Iki šiol nebuvo nustatyta jokio termino. Be to, Parlamentas pasiūlė, kad oro uostuose būtų įsteigti kontaktiniai centrai, kurie informuotų keleivius apie jų kelionės sutrikdymo aplinkybes ir apie jų teises.

Nukreipimas kitais maršrutais Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui geriau užtikrinti keleivių teises apibrėžiant jų teisę būti nukreiptiems kitais maršrutais, naudojantis kitų oro vežėjų paslaugomis, arba vykti kitos rūšies transportu, jeigu skrydis buvo atšauktas ir tas pats vežėjas neturi galimybės pasiūlyti vykti kitu savo aptarnaujamu maršrutu. Komisija siūlė šią teisę suteikti po 12 valandų, Parlamentas pasiūlė daug trumpesnį 8 valandų terminą.

Rašybos klaidos. Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui suteikti keleiviams teisę nemokamai ištaisyti rašybos klaidas varduose ir pavardėse.

Jungiamieji skrydžiai Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui patikslinti, kad teisės į pagalbą ir kompensaciją įgyjamos tada, jeigu į jungiamąjį skrydį nespėjote todėl, kad vėlavo ankstesnis skrydis. Tačiau Parlamentas patikslino, kad kompensacija priklauso tik tada, kai pirmasis skrydis vėluoja bent 90 minučių.

Bagažas. Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui suteikti nacionalinėms institucijoms vykdomuosius įgaliojimus dėl pamesto bagažo taisyklių (nustatytų Monrealio konvencijoje). Taip pat patobulintos kompensacijų nuostatos – kai reikalaujate kompensacijos, oro transporto bendrovės turi priimti oro uoste jūsų užpildytą formą.

Trijose svarbiose srityse Europos Parlamento pasiūlymai skyrėsi nuo to, ką siūlė Komisija.

Kompensacijos už vėlavimą (trumpi ir vidutinės trukmės skrydžiai). Parlamentas pasiūlė nustatyti, kad kompensacijos už vėlavimą priklausytų tada, jeigu vėluojama 3 val. ir daugiau. Komisijos nuomone, tai neatitinka keleivių interesų. Oro uostuose įstrigusiems keleiviams labiausiai rūpi grįžti namo. Dėl šios priežasties Komisija siūlo nustatyti, kad kompensaciją priklausytų mokėti už 5 valandų ir ilgesnį vėlavimą – taip oro transporto bendrovės būtų labai skatinamos stengtis įvykdyti skrydžius ir pašalinti technines kliūtis, kad išvengtų būtinybės mokėti kompensacijas. Skrydžio atšaukimas keleiviams yra pats blogiausias variantas, nes tada jie turi vykti kitais maršrutais ir ieškoti kitų skrydžių galimybių, todėl rizikuoja nespėti grįžti namo tą pačią dieną. Jeigu kompensacijų už skrydžių atšaukimą ir vėlavimą terminas bus tas pats – 3 valandos, kyla pavojus, kad bus atšaukiama daugiau skrydžių.

Ypatingos aplinkybės. Parlamentas pritarė Komisijos pasiūlymui aiškiai apibrėžti ypatingų aplinkybių (pavyzdžiui, streikai, audros, veiklos sutrikimai), kurių oro transporto bendrovė nekontroliuoja ir todėl neprivalo dėl jų mokėti kompensacijos, sąvoką. Tačiau techninių gedimų klausimu pasiūlymai skyrėsi: Komisijos pasiūlyme numatyta tam tikrų techninių gedimų, pavyzdžiui, nustatytų skrydžio metu, atveju atleisti oro transporto bendroves nuo prievolės mokėti kompensaciją, jeigu buvo tinkamai atlikta techninė priežiūra, bet Parlamentas pasiūlė tokio atleidimo netaikyti beveik jokiu techninių gedimų atveju. Be to, Parlamentas pasiūlė išsamų ypatingų aplinkybių sąrašą, o Komisija teigia, kad patirtis rodo, jog gali būti ir visiškai niekam nelauktų įvykių, tokių kaip ugnikalnio išsiveržimas, todėl ji pasiūlė, kad sąrašas nebūtų baigtinis ir į jį ateityje būtų galima įtraukti dar nenumatytas aplinkybes.

Be to, dabartiniame oro transporto keleivių reglamente atsakomybė nėra ribojama net ir tokiomis ypatingomis aplinkybėmis kaip ugnikalnio išsiveržimas arba rimta krizė, kai kai kuriais atvejais į pagalbą įstrigusiems keleiviams suskubtų valstybinės institucijos. Komisija siūlo nustatyti, kad stipraus snygio, audrų, streikų ir pan. atvejais būtina pagalba keleiviams privalėtų būti užtikrinama ne daugiau kaip 3 paras (praktinė beveik dešimties metų patirtis rodo, kad tokios pagalbos keleiviams reikia iki 3 parų). Taip oro transporto bendrovėms būtų sudarytos sąlygos patikimiau planuoti keleivių teisėms užtikrinti skirtą biudžetą. Europos Parlamentas siūlo šią ribą didinti iki 5 parų.

Galiausiai Parlamentas siūlo oro transporto bendroves įpareigoti draustis nuo bankroto (nemokumo). Taip siekiama užtikrinti, kad keleiviams būtų kompensuota jų bilietų kaina, o įstrigę keleiviai – grąžinti namo. Komisija nerimauja, kad dėl tokios sisteminės priemonės padvigubėtų bendrovių išlaidos, patiriamos dėl šiuo metu taikomo oro transporto keleivių teisių reglamento, ir šios išlaidos būtų perkeltos ant keleivių pečių pabranginus lėktuvų bilietus. Šios papildomos išlaidos keleiviams greičiausiai bus neproporcingos, turint omenyje problemos mastą: per pastaruosius dešimt metų tik 0,07 % visų kelionių į abi puses buvo sutrikdyta dėl bendrovių nemokumo, o iš šių 0,07 % tik 12 % keleivių įstrigo oro uostuose. Be to, 2013 m. kovo 18 d. Komisija priėmė komunikatą dėl keleivių apsaugos oro transporto bendrovių bankroto atveju. Juo siekiama problemą spręsti rekomenduojant imtis prevencinių priemonių, o bankroto atveju veiksmų privalėtų imtis valstybių narių valdžios institucijos ir šio sektoriaus atstovai.

Tolesni veiksmai

Valstybės narės birželio mėn. susirinks į Transporto tarybos posėdį, kad suderintų poziciją (bendrą požiūrį) dėl oro transporto keleivių teisių reglamento persvarstymo.

Dėl laiko apribojimų išsamios Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybos dėl konkrečių pasiūlymų sąlygų turėtų prasidėti po Europos Parlamento rinkimų.

Daugiau informacijos

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_lt.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_lt.htm

Komisijos pirmininko pavaduotojo S. Kallaso Twitter

Asmenys ryšiams:

Helen Kearns, tel. + 32 2 298 76 38

Dale Kidd, tel. + 32 2 295 74 61)

Plačiajai visuomenei: „Europe Direct“ telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e. paštu


Side Bar