Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. veljače 2014.

Glasovanje Europskog parlamenta o pravima putnika u zračnom prijevozu

Europski parlament danas je glasovao o prijedlozima Europske komisije za jačanje prava putnika uključujući: mjere kojima bi se osiguralo da putnici u zračnom prijevozu imaju nova i bolja prava na informacije, skrb i alternativni plan putovanja kada zapnu u zračnoj luci. Žalbeni postupci i provedbene mjere će istovremeno biti bolji kako bi putnici mogli uistinu ostvariti svoja prava.

Siim Kallas, potpredsjednik Komisije odgovoran za promet, izjavio je: „Mrzim zapeti u zračnoj luci. I vjerujem da većina ljudi također to mrzi. Nije ugodno ni ako ste na poslovnom putu, no ako je u pitanju odmor i putujete s djecom, situacija se ubrzo pretvori u noćnu moru. Zbog toga je vrlo važno da prava putnika u zračnom prijevozu ne postoje tek na papiru. Svi bi trebali moći osloniti se na ta prava kada je to najbitnije – kada stvari pođu po zlu. Znamo da je pravi prioritet za putnike koji zapnu povratak kući. Stoga smo usredotočeni na informacije, skrb i učinkovite alternativne planove putovanja. Cilj je da putnici stignu na svoja odredišta što je brže moguće, istovremeno omogućavajući zračnim prijevoznicima da riješe probleme.”

Prijedlogom Komisije o pravima putnika u zračnom prometu (predstavljen 13. ožujka 2013.) razjašnjavaju se, pravno gledano, siva područja te se uvode nova prava tamo gdje je to potrebno – potpuni popis može se naći u MEMO/13/203.

Parlament je čvrsto podržao ključne prijedloge Komisije za jačanje prava putnika u zračnom prijevozu, kao što su:

Provedba: Parlament podržava prijedlog Komisije o jačanju nadzora državnih i europskih tijela nad zračnim prijevoznicima (sa strožim zahtjevima da državna tijela pomno prate rad zračnih prijevoznika i nove mogućnosti za zajedničke istrage među tijelima koja se suočavaju s istim problemima), kao i učinkovitijim sankcijama.

Pravo na skrb. Parlament podržava prijedlog Komisije kojim bi se uvelo pravo na skrb za putnike nakon 2 sata kašnjenja, za sve letove bez obzira na udaljenost. Vrijeme je do sada ovisilo o udaljenosti odredišta.

Postupci za rješavanje pritužbi. Parlament podržava prijedlog Komisije kojim bi se osiguralo pravo putnika na odgovor na podnesenu pritužbu u roku od 2 mjeseca i potvrdu o pritužbi u roku od tjedan dana (trenutačno ne postoji rok). Parlament uz to predlaže da Komisija definira zajednički obrazac za pritužbe.

Pravo na informacije: Parlament podržava prijedlog Komisije kojim bi se osiguralo da putnici imaju pravo na informacije o vlastitoj situaciji nakon što prođe 30 minuta od predviđenog polaska. Trenutačno ne postoji rok. Parlament uz to predlaže da se uvedu kontaktne točke u zračnim lukama za informiranje putnika o okolnostima prekida putovanja i o pravima na koja imaju pravo.

Alternativni plan putovanja: Parlament podržava prijedlog Komisije kojim bi se unaprijedila prava potrošača osiguravajući da putnici imaju pravo na alternativni plan putovanja drugim zračnim prijevoznikom ili načinom prijevoza u slučaju otkazivanja leta kada prijevoznik ne može ponuditi alternativni plan putovanja vlastitim uslugama. Komisija predlaže da se to pravo primjenjuje nakon 12 sati, dok Parlament predlaže puno kraći rok od 8 sati.

Pogreška u pisanju: Parlament podržava prijedloge Komisije kojima bi se osiguralo pravo putnika na besplatno ispravljanje pogreške u pisanju imena.

Povezni letovi: Parlament podržava prijedlog Komisije kojim bi se razjasnilo da se prava na pomoć i naknadu primjenjuju ako putnik propusti povezni let zbog toga što je prijašnji let kasnio – međutim, Parlament navodi da se naknada primjenjuje samo ako je prvi let kasnio najmanje 90 minuta.

Prtljaga: Parlament podržava prijedlog Komisije kojim bi se državnim tijelima dale izvršne ovlasti nad pravilima u vezi s izgubljenom prtljagom (kao što je utvrđeno Montrealskom konvencijom). Odredbe u vezi s odštetnim zahtjevima također su unaprijeđene – zračni prijevoznici moraju prihvatiti obrazac koji se ispunjava u zračnoj luci kada podnesete zahtjev.

Prijedlozi Parlamenta razlikuju se od prijedloga Komisije u tri važna područja:

Naknade za kašnjenje letova (letovi s kratkom ili srednjom udaljenosti odredišta): Parlament predlaže da se prag za naknadu za kašnjenje utvrdi na 3 sata. Prema Komisiji, to nije u najboljem interesu putnika. Prioritet za putnike koji zapnu u zračnoj luci je stići kući. Iz tog razloga prijedlogom Komisije utvrđuje se prag za naknadu za kašnjenje na 5 sati – na taj bi način zračni prijevoznici imali snažan poticaj da pokušaju izbjeći plaćanje naknade te ulože sve napore prema provođenju letova i popravljanju tehničkih problema. Otkazivanje je uvijek najgora mogućnost za putnike s obzirom da oni u tom slučaju ovise o alternativnom planu putovanja i raspoloživosti drugih letova – te postoji rizik da ne stignu kući do sljedećeg dana. Kad bi naknade za otkazivanje i kašnjenje bile utvrđene na istoj razini od 3 sata, rizik za putnike je da to potakne više otkazivanja.

Izvanredne okolnosti: Parlament podržava prijedlog Komisije da se izvanredne okolnosti koje su izvan kontrole zračnih prijevoznika – npr. štrajkovi, oluje, operativni problemi – jasno definiraju kako prijevoznik ne bi bio obvezan isplatiti naknadu. Međutim, kada se radi o tehničkim problemima, dok prijedlog Komisije dozvoljava izuzetke kada se radi om ograničenom broju tehničkih problema – npr. tehnički kvarovi otkriveni tijekom leta – ako je održavanje ispravno provedeno, Parlament predlaže da tehnički kvarovi gotovo nikad ne budu izuzeci. Parlament uz to predlaže iscrpan popis iznimnih okolnosti, dok Komisija smatra da iskustvo pokazuje da se događaji koje nitko ne očekuje, poput erupcije vulkana, mogu dogoditi. Predloženi bi popis stoga trebao biti „otvoren” kako bi se okolnosti koje još nisu predviđene uzele u obzir.

Postojeća uredba o putnicima u zračnom prijevozu uz to ne ograničava odgovornost – čak ni u izvanrednim okolnostima kao što su erupcije vulkana ili velika kriza, kada bi se u nekim slučajevima državna tijela mobilizirala kako bi se pružila pomoć građanima koji su zapeli. Komisija predlaže uvođenje ograničenja od 3 noći kako bi se putnicima osigurala skrb koja im je potrebna u okolnostima kao što su snijeg, oluje, štrajkovi (praktično iskustvo tijekom skoro jednog desetljeća pokazalo je da 3 noći zadovoljavaju potrebe putnika). Ovime bi se zračnim prijevoznicima pružila određena predvidljivost pri izradi proračuna u pogledu prava putnika. Parlament predlaže da se ograničenje povisi na 5 noći.

Konačno, Parlament predlaže da se zračnim prijevoznicima nametne obveza osiguranja za slučaj stečaja (nesolventnost). Cilj je osigurati da se putnicima nadoknadi trošak njihove karte te da se putnici koji su zapeli vrate kući. Komisija izražava zabrinutost da bi takva sustavna mjera udvostručila trošak trenutačne Uredbe o putnicima zračnim prijevozom za prijevoznike te da bi se taj trošak prenio na putnike preko cijena karata za zračni prijevoz. Postoji rizik da ti troškovi za putnike budu nerazmjerni u odnosu na opseg problema: tijekom proteklih deset godina, nesolventnost je utjecala na samo 0,07 % svih povratnih putovanja, a samo 12 % od tih 0,07 % putnika ostalo je u zračnoj luci. Komisija je uz to usvojila komunikaciju o zaštiti putnika u slučaju nesolventnosti zračnih prijevoznika 18. ožujka 2013. Cilj je komunikacije rješavanje problema nizom preporuka za preventivne mjere te potrebnih djelovanja tijela država članica i industrije u slučaju stečaja.

Sljedeći koraci:

Države članice sastat će se na sastanku Vijeća za promet u lipnju s ciljem da se dogovori stajalište (Opći pristup) o reviziji Uredbe o pravima putnika u zračnom prijevozu.

S obzirom na vremenska ograničenja, detaljni pregovori između Parlamenta, Vijeća i Komisije o detaljima prijedloga trebali bi početi nakon izbora za Europski parlament.

Dodatne informacije:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru:

Osobe za kontakt:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

Kontakt za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e­poštom


Side Bar