Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 5 февруари 2014 г.

Европейският парламент гласува правата на пътуващите със самолет

Европейският парламент гласува днес предложения от Европейската комисия за предоставяне на повече права на пътуващите със самолет, включително на нови и по-големи права на информация, грижи и премаршрутиране, когато са блокирани на някое летище. В същото време ще има по-добре функциониращи процедури за подаване на жалби и мерки за правоприлагане, така че пътниците да могат действително да се ползват от правата си.

Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на транспорта Сийм Калас заяви: „Мразя да съм блокиран на летище. И съм сигурен, че повечето хора също мразят това. Достатъчно неприятно е, ако пътувате по работа, но ако отивате на почивка с малки деца, това може бързо да се превърне в кошмар. Ето защо е толкова важно правата на пътниците да не са само на хартия. Всички ние трябва да можем да разчитаме на тези права, когато наистина се налага — а именно, когато нещо се обърка. Знаем, че за блокираните пътници най-важното е просто да се приберат у дома. Затова вниманието ни е съсредоточено върху информирането, предоставянето на грижи и ефективното премаршрутиране. Целта е пътниците да стигнат до желаното място възможно най-бързо, като същевременно се осигури на авиокомпаниите необходимото време, за да решат проблемите.“

С предложението за правата на пътуващите със самолет (представено на 13 март 2013 г.) се изясняват някои нееднозначно уредени от законодателството области (т.нар. „сиви зони“) и се въвеждат нови права, когато това е необходимо (за пълния списък вж. MEMO/13/203).

Парламентът категорично подкрепи основните предложения на Комисията за предоставяне на повече права на пътуващите със самолет. Сред тези права са:

Правоприлагане: Парламентът подкрепя предложението на Комисията за засилване на надзора върху въздушните превозвачи от страна на националните и европейските органи и за въвеждане на по-ефективни санкции. Предвиждат се по-строги изисквания към националните органи да следят отблизо дейността на авиокомпаниите и нови възможности за съвместни разследвания на органи, сблъскващи се с едни и същи проблеми.

Право на грижи: Парламентът подкрепя предложението на Комисията за въвеждане на право на грижи за всички пътници след закъснение от 2 часа за всички полети без значение от тяхното разстояние. Досега времето варираше в зависимост от разстоянието на полета.

Разглеждане на жалби: Парламентът подкрепя предложението на Комисията пътниците да имат право на отговор на своя жалба в рамките на 2 месеца и на потвърждение за нейното получаване в рамките на 1 седмица (в момента няма определени срокове). Освен това Парламентът предлага Комисията да изготви общ формуляр за жалби.

Право на информация: Парламентът подкрепя предложението на Комисията пътниците да имат право на информация за ситуацията 30 минути след времето на излитане по разписание. В момента няма определен срок. Освен това Парламентът предлага на летищата да се обособят места, където пътниците да могат да се информират за проблемите със своето пътуване и за своите права.

Премаршрутиране: Парламентът подкрепя предложението на Комисията в случай на отмяна на полет пътниците да имат право на премаршрутиране с друг въздушен превозвач или вид транспорт, когато техният превозвач не може да им осигури премаршрутиране с други свои полети. Комисията предлага това право да се прилага след 12 часа, а Парламентът предлага значително по-нисък срок от 8 часа.

Погрешно изписване: Парламентът подкрепя предложението на Комисията пътниците да имат право на безплатно коригиране на правописна грешка в своето име.

Свързващи полети: Парламентът подкрепя предложението на Комисията да се изясни, че правата за оказване на помощ и изплащане на обезщетение се прилагат, ако пропуснете свързващ полет поради закъснение на предишния полет — Парламентът обаче уточнява, че правото на обезщетение важи само когато закъснението на първия полет е поне 90 минути.

Багаж: Парламентът подкрепя предложението на Комисията на националните органи да се предоставят правомощия за прилагане на правилата за изгубен багаж (определени в Конвенцията от Монреал). Подобряват се и разпоредбите относно исковете — когато предявявате иск, попълнените от вас формуляри на летището трябва да бъдат приемани от авиокомпаниите.

Съществуват три важни области, в които предложенията на Парламента се различават от тези на Комисията:

Обезщетение за закъснения (полети на кратки и средни разстояние): Парламентът предлага обезщетения да се изплащат при закъснения от най-малко 3 часа. Комисията смята, че това не е в интерес на пътниците. Когато пътниците са блокирани на летище, те най-много искат да се приберат у дома. Поради това Комисията предлага обезщетения да се изплащат при закъснения от най-малко 5 часа, за да може авиокомпаниите да имат силен стимул да избягват плащането им, като полагат всички възможни усилия да извършват полетите и да отстраняват техническите проблеми. Отмяната на полет винаги е най-лошият вариант за пътниците, защото тогава те разчитат на премаршрутиране и наличието на други полети и съществува риск да не успеят да се завърнат у дома преди следващия ден. Ако за изплащането на обезщетения за отмяна и закъснение на полет е определен един и същ срок от 3 часа, това може да доведе до повече отменени полети.

Извънредни обстоятелства: Парламентът подкрепя предложението на Комисията да се определи ясно терминът „извънредни обстоятелства“ — например стачки, бури, оперативни проблеми и други подобни обстоятелства, които са извън контрола на авиокомпаниите и при които те не трябва да изплащат обезщетение. По отношение на техническите повреди обаче в предложението на Комисията се предвиждат изключения за ограничен брой технически повреди, ако поддръжката е извършена правилно — например за технически повреди, открити във въздуха — докато Парламентът предлага за техническите повреди да няма почти никакви изключения. Освен това Парламентът предлага да се въведе изчерпателен списък с извънредни обстоятелства, докато Комисията смята, че опитът показва, че могат да се случат неща като изригване на вулкан, които никой не е очаквал, затова предложеният списък трябва да е „отворен“, за да могат да се вземат предвид бъдещи обстоятелства, които не са предвидени до момента.

В настоящия регламент за правата на пътуващите със самолет не са определени ограничения на отговорността дори при извънредни обстоятелства като изригване на вулкан или голяма криза, при които в някои случаи държавите организират помощ за блокираните пътници. Комисията предлага да се въведе ограничение от 3 нощувки, за да имат пътниците сигурност, че ще получат грижите, от които се нуждаят, при обстоятелства като снеговалежи, бури или стачки (практическият опит от почти цяло десетилетие показва, че в тези случаи 3 нощувки са достатъчни). Това също така ще осигури известна предвидимост за авиокомпаниите, когато определят бюджета си във връзка със спазването на правата на пътниците. Парламентът предлага ограничението да е 5 нощувки.

И накрая, Парламентът предлага на авиокомпаниите да се наложи задължението да сключват застраховки за фалит (несъстоятелност). Целта е да се гарантира, че на пътниците ще бъдат възстановени сумите, платени за билети, и че на блокираните пътници ще бъде осигурен превоз до дома. Комисията се опасява, че подобна системна мярка ще доведе до удвояване на разходите за авиокомпаниите във връзка с настоящия регламент за правата на пътуващите със самолет и тези разходи ще бъдат прехвърлени на пътниците чрез цените на билетите. Съществува риск тези разходи за пътниците да не са пропорционални на мащаба на проблема — през последните 10 години само при 0,07% от всички двупосочни полети е имало проблеми поради изпадане в несъстоятелност и само в 12% от тези случаи засегнатите пътници са били блокирани. Освен това на 18 март 2013 г. Комисията прие съобщение относно защитата на пътниците в случай на несъстоятелност на авиокомпания. То има за цел справяне с проблема чрез редица препоръки за превантивни мерки, както и изисквания за действия от страна на органите в държавите от ЕС и на сектора в случай на фалит.

Следващи стъпки:

През юни държавите членки ще заседават в рамките на Съвета по транспорт, за да постигнат съгласие за позиция (общ подход) относно преразглеждането на регламента за правата на пътуващите със самолет.

Поради липсата на време задълбочените преговори между Парламента, Съвета и Комисията по подробностите в предложенията би трябвало да започнат след изборите за Европейски парламент.

За повече информация:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-219_en.htm

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-203_en.htm.

Заместник-председателят Калас в Twitter

За контакти:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

За обществеността: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или по ел. поща


Side Bar