Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. oktobra 2014

Raziskave raka dojke v EU usmerjene v prilagojeno zdravljenje

Fotografija: Pri projektu ASSURE prilagajajo presejalne preglede za odkrivanje raka dojke – vzorec tkiva dojke z invazivnim duktalnim karcinomom, obarvan s hematoksilinom in eozinom. Avtorske pravice: ©VPH-PRISM

Danes je v večini razvitih držav verjetno, da bo vsaka osma ženska zbolela za rakom dojke. V središču meseca ozaveščenosti o raku dojke, ki poteka ta oktober, je povečati podporo za zgodnje odkrivanje, izboljšati učinkovitost zdravljenja ter paliativno oskrbo. Za obetavno se je pokazala personalizirana medicina – prilagajanje zdravljenja pacientkinim specifičnim okoliščinam in stanju –, ki se razvija v okviru številnih raziskovalnih projektov, ki jih financira Evropska unija.

Iz laboratorija v kliniko

Pri projektu EU TRANSBIG se s translacijskimi raziskavami vzpostavlja tesnejša povezava med laboratorijskim delom in zdravljenjem, trdi strokovna direktorica kliničnega centra Champalimaud v Lizboni na Portugalskem Fatima Cardoso: „Projekt TRANSBIG je prispeval k odpravi razdrobljenosti translacijskih raziskav raka dojke, in sicer s krepitvijo odnosov med vodilnimi evropskimi raziskovalci na tem področju. „Poleg tega je pripomogel k uspešnemu začetku enega najbolj inovativnih evropskih preskušanj za zdravljenje raka dojke v minulem desetletju.“

Rezultati tega preskušanja, znanega pod imenom MINDACT, bodo na voljo leta 2015. V preskušanju ugotavljajo, ali se lahko zdravniki na podlagi genomske analize bolje odločajo glede nujnosti kemoterapije po operaciji raka na dojki.

Klinična preskušanja so namreč pokazala, da lahko kemoterapija, ki je sicer učinkovita, povzroči tudi sekundarne oblike raka, poškodbe srca, zgodnjo menopavzo in zmanjšanje kognitivnih funkcij. Znaten delež pacientk z rakom dojke v zgodnji fazi naj bi bilo prekomerno zdravljenih, pravi Cardosova. Preskušanje MINDACT naj bi pripomoglo k temu, da bi se 10–20 % pacientk izognilo kemoterapiji.

V preskušanju MINDACT sodeluje več kot 6 600 žensk v 9 državah, upravlja ga Evropska organizacija za raziskave in zdravljenje raka (EORTC), razvit pa je bil v sodelovanju s skupino BIG (Breast International Group), koordinatorjem projekta TRANSBIG.

„Prenos znanstvenih dosežkov v zdravljenje raka dojke, ki rešuje življenja, bo lahko koristil na sto tisoče ženskam,“ je dejala evropska komisarka za raziskave, znanost in inovacije Máire Geoghegan-Quinn. „Raziskave raka so prednostno področje pri financiranju raziskav EU. Od leta 2007 do leta 2013 je bilo približno 1,4 milijarde evrov namenjenih translacijskim raziskavam raka. V okviru Obzorja 2020 se bomo še naprej osredotočali na hitrejši prenos osnovnega znanja v zgodnje odkrivanje, preventivne in terapevtske pristope.“

Med drugimi raziskovalnimi projekti EU na področju raka dojke je tudi EPIC, v okviru katerega so preučevali, kako bi lahko spremembe prehranjevanja preprečile raka dojke. V središču projektov CareMore in CTCTRAP so proste tumorske celice in DNK v krvi pacientk, kar naj bi bila podlaga za zgodnje odkrivanje in zdravljenje žensk z metastatskim rakom dojke. Raziskovalci pri projektu ASSURE raziskujejo, kako bi lahko presejalne preglede za odkrivanje raka dojk prilagodili potrebam posameznic, razvijajo pa tudi alternative mamografiji, ki ni primerna za odkrivanje raka pri ženskah z gosto strukturo dojk.

Pri projektu RATHER iščejo nove oblike zdravljenja, vključno s prilagojenimi diagnostičnimi tehnikami, za ženske s trojno negativnim in invazivnim lobularnim rakom dojke. Gre za težko ozdravljiva rakava obolenja, za katera trenutno ni na voljo tarčnega zdravljenja. V okviru projekta MERIT pa trenutno razvijajo način zdravljenja trojno negativnega raka dojke s prilagojenimi cepivi RNK, ki so edinstvena za vsako pacientko.

Ozadje

Rak dojke je druga najpogostejša oblika raka na svetu, zaradi katere umre več žensk kot za katero koli drugo vrsto raka. Leta 2012 je v EU 364 449 žensk izvedelo, da so zbolele za to boleznijo. EU je v letih od 2007 do 2013 vložila 160 milijonov evrov v raziskave raka dojke, ta podpora pa se bo nadaljevala v okviru programa Obzorje 2020, novega programa za raziskave in inovacije za obdobje 2014–2020.

Evropska unija je 1. januarja 2014 začela izvajati nov program za financiranje raziskav in inovacij Obzorje 2020. V naslednjih sedmih letih bo skoraj 80 milijard evrov vloženih v raziskovalne in inovacijske projekte, s katerimi naj bi okrepili gospodarsko konkurenčnost Evrope in razširili meje človeškega znanja. Proračun EU, namenjen raziskavam, je usmerjen predvsem v izboljšanje vsakodnevnega življenja na področjih, kot so zdravje, okolje, promet, hrana in energija.

Več informacij

BIG in TRANSBIG: www.BIGagainstbreastcancer.org

EPIC: http://epic.iarc.fr/

CareMore: http://www.caremorectc.eu/

CTCTRAP: http://www.utwente.nl/tnw/ctctrap/

ASSURE: http://www.assure-project.eu/

RATHER: http://www.ratherproject.com/

MERIT: http://merit-consortium.eu/

Spletišče programa Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti


Side Bar