Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 23. oktobra 2014

Evropska unija s 24,4 milijona evrov spodbuja raziskave ebole

Evropska komisija je danes napovedala, da bo iz proračuna Evropske unije namenila 24,4 milijona evrov za nujno potrebne raziskave ebole. Sredstva bo dodelila petim projektom, in sicer od obsežnega kliničnega preskušanja možnega cepiva do testiranja obstoječih in novih spojin za zdravljenje ebole. Sredstva iz programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 bodo zagotovljena po hitrem postopku, da bi se lahko projekti čim prej začeli. Komisija sodeluje z industrijo tudi pri nadaljnjem razvoju cepiv, zdravil in diagnostičnih metod za ebolo in druge hemoragične bolezni v okviru pobude za inovativna zdravila.

Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je dejal:„Pri boju z ebolo tekmujemo s časom. Odzvati se moramo na izredne razmere, hkrati pa moramo zagotoviti tudi dolgoročno rešitev. Zato z veseljem sporočam, da bomo zagotovili dodatnih 24,4 milijona evrov, s čimer bomo pospešili nekatere najobetavnejše raziskave za razvoj cepiv in zdravil.“

„Eno od najpomembnejših sporočil na današnjem srečanju mednarodne skupnosti v Ženevi, ki ga organizira SZO, je, da moramo pospešiti medicinske raziskave ebole,“ je dejala evropska komisarka za raziskave, znanost in inovacije Máire Geoghegan-Quinn. „Pri teh projektih sodelujejo najboljši akademski raziskovalci in industrija, da bi premagali to smrtonosno bolezen.“

Sredstva se bodo zagotavljala za predloge, ki so jih predložile skupine iz vse EU in iz številnih tretjih držav. Te predloge je ocenila neodvisna skupina strokovnjakov (izbrani projekti so navedeni v prilogi).

Profesor Peter Piot, direktor londonske šole za higieno in tropsko medicino in eden od odkriteljev ebole, se je tako odzval na novico o dodelitvi sredstev: „Povsem se strinjam z odločitvijo Komisije, da podpre sklop kliničnih preskušanj in študij o virusu ebole kot del evropskega prispevka h končanju krize zaradi ebole, ki nas je stala že toliko življenj.“

Komisija je prav tako pozvala Partnerstvo evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja – EDCTP, naj v svoj delovni načrt vključi nove epidemije, ki zadevajo Afriko, med drugim tudi ebolo. To bo EDCTP omogočilo financiranje kliničnih preskušanj zdravil, cepiv in diagnostičnih metod v prihodnjih razpisih.

Novica prihaja ob današnjem srečanju na visoki ravni v Ženevi, ki ga organizira SZO, na njem pa sodeluje mednarodna skupnost in predstavniki industrije. Srečanje je namenjeno razpravi o dostopu do cepiv, ki so tik pred odobritvijo, financiranju kampanj cepljenja in imunizacije ter o zasnovi, proizvodni zmogljivosti in ureditvi kliničnih preskušanj ter odškodninskih mehanizmih pri preskušanjih.

Ozadje

Evropska unija je dejavna že od začetka krize. Evropska komisija je sama do zdaj obljubila 180 milijonov evrov za humanitarno in razvojno pomoč državam, ki jih je prizadela epidemija. To pomoč bo na primer zagotavljala v obliki nujne zdravstvene oskrbe za prizadete skupnosti in podpore pri omejevanju širjenja epidemije s hitrim diagnosticiranjem in kampanjami ozaveščanja o bolezni. Poleg finančne pomoči bo EU zagotovila tudi prisotnost strokovnjakov na terenu in koordinirala dostavo blaga in morebitno evakuacijo ter tudi tako pripomogla k boju proti epidemiji.

Komisija že zagotavlja sredstva za raziskave ebole v okviru sedmega okvirnega programa EU za raziskave in razvoj, in sicer na področjih razvoja novih protivirusnih zdravil, povezovanja laboratorijev z visoko stopnjo varnosti, kliničnega obravnavanja pacientov, zlasti v Evropi, in odpravi etičnih, upravnih, regulativnih in logističnih ozkih grl, ki preprečujejo hiter odziv raziskovalne stroke.

Več informacij

Mesto za koordinacijo ebole:

http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_en.htm

Informativno gradivo o odzivu EU na ebolo:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-599_en.htm

Spletišče programa Obzorje 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti

Priloga – seznam izbranih projektov

Naziv

Koordinator

Znesek

Obseg projekta

  • EbolaVac

GlaxoSmithKline Biologicals, BE

15 153 216 EUR

Izvajanje kliničnih preskušanj najrazvitejšega kandidata za cepivo ChAd3-EBOV v Evropi in Afriki. Ta preskušanja bodo zagotovila obširne dokaze o varnosti cepiva in zmožnosti sprožitve zaščitnega imunskega odziva ter tudi o najustreznejšem razporedu cepljenja. Ta preskušanja so nujen korak k študijam o zaščitnem učinku cepiv, ki bodo sledila.

  • REACTION

Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale (INSERM), FR

2 575 810 EUR

Študije o varnosti in učinkovitosti zdravila Favipiravir, ki je že odobreno za zdravljenje gripe, najprej na modelu bolezni pri živalih in nato na pacientih z virusom ebole. Prvi rezultati se pričakujejo po 6 mesecih.

  • Ebola_tx

Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde, BE

2 892 171 EUR

Študije o varnosti, učinkovitosti in praktičnih vidikih uporabe polne krvi ali plazme oseb, ki so preživele okužbo z ebolo, kot zdravila za bolnike z virusom ebole.

  • EVIDENT

Bernhard-Nocht-Institut fuer Tropenmedizin, DE

1 759 326 EUR

Raziskava o medsebojnem delovanju virusa ebole in gostitelja. Ta raziskava bo zagotovila nujno potrebne odgovore glede patofiziologije in prenosljivosti bolezni ter pripomogla k boljšemu usmerjanju načrtovanih kliničnih preskušanj cepiv in možnih zdravil ter obravnavanju bolnikov z virusom ebole.

  • IF-EBOla

Institut de Recherche pour le Developpement, FR

1 992 770 EUR

Študija o varnosti in učinkovitosti uporabe protiteles proti virusu ebole, proizvedenih v konjih, kot pasivnega imunološkega zdravljenja za bolnike z virusom ebole.

24 373 293 EUR


Side Bar