Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES IT SV FI GA

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 6 februari 2014

EU-financiering helpt kloof te overbruggen tussen fundamenteel onderzoek en markt

Fundamenteel onderzoek is gericht op het bevorderen van kennis, maar kan soms leiden tot onverwachte toepassingen. Daarom verstrekt de Europese Onderzoeksraad (ERC) onder de naam 'Proof of Concept' aanvullende financiering voor ERC-subsidiehouders, zodat zij hun pionierswerk dichter bij de markt kunnen brengen. De eindresultaten van de laatste inschrijvingsronde voor deze subsidies zijn vandaag bekendgemaakt. In totaal hebben 67 vooraanstaande onderzoekers, die al ERC-subsidiehouders zijn, elk tot 150 000 euro ontvangen. De projecten behandelen allerlei onderwerpen, van onderzoek naar de moleculaire grondslagen van psychiatrische aandoeningen tot technologische innovaties die kunnen helpen om skiërs te vinden in lawines of die extreme golven meten (meer informatie over projecten vindt u hier).

Máire Geoghegan-Quinn, EU-commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap: "Deze subsidies zullen helpen om ideeën om te zetten in innovatie. 'Proof of Concept' van de ERC moedigt een nieuw soort denken aan onder onderzoekers en ondersteunt hen om zoveel mogelijk uit hun fundamenteel onderzoek te halen. Deze houding zal het Europees herstel bevorderen en onze levenskwaliteit verbeteren."

'Proof of Concept'-financiering kan betrekking hebben op activiteiten die gericht zijn op commerciële en maatschappelijke toepassingen, zoals de vaststelling van intellectuele-eigendomsrechten, onderzoek naar commerciële en zakelijke mogelijkheden of technische validatie.

In het kader van deze uitnodiging voor het indienen van voorstellen werden in totaal 67 subsidies toegekend, waarvan de laatste 34 vandaag werden bekendgemaakt. De eerste 33 subsidies werden in september 2013 aangekondigd. In deze tweede financieringsronde worden subsidies toegekend aan onderzoekers uit 13 landen in de gehele Europese Onderzoeksruimte: Nederland (5), Duitsland (4), het Verenigd Koninkrijk (4), Ierland (3), Israël (3), Spanje (3), Zwitserland (3), België (2), Frankrijk (2), Zweden (2), Denemarken (1), Finland (1) en Italië (1). Een van de winnaars is professor Ada Yonath, een Nobelprijswinnaar voor Scheikunde (2009), die sinds 2012 heeft gewerkt aan een project dat gefinancierd wordt door een ERC-subsidie voor gevorderden.

In totaal werden 147 voorstellen ingediend voor de tweede ronde van de uitnodiging. De totale begroting bedraagt 10 miljoen euro, waarvan bijna 5 miljoen euro voor de tweede ronde. Momenteel loopt de volgende uitnodiging tot het indienen van voorstellen: 'Proof of Concept 2014', (voor ERC-subsidiehouders); de eerste termijn loopt af op 1 april 2014.

Lijst (tweede ronde) van de 34 geselecteerde onderzoekers, in alfabetische rangschikking binnen elke landengroep

Lijst (volledige uitnodiging) van alle 67 geselecteerde onderzoekers, in alfabetische rangschikking binnen elke landengroep

Achtergrond

De Europese Onderzoeksraad (ERC) heeft het financieringsinitiatief 'Proof of Concept' opgestart in maart 2011 om innovatie te stimuleren. Een enkele subsidie kan tot 150 000 euro waard zijn. Deze uitnodiging staat open voor alle hoofdonderzoekers die momenteel ERC-subsidies ontvangen of tot op minder dan één jaar voor de bekendmakingsdatum van de uitnodiging dergelijke subsidies hebben gekregen. De subsidies worden voor maximaal 18 maanden per project verstrekt.

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor grensverleggend onderzoek. De Onderzoeksraad wil wetenschappelijke expertise in Europa aanmoedigen door de allerbeste creatieve onderzoekers van elke nationaliteit en leeftijd met elkaar om subsidies te laten wedijveren. Verder streeft de ERC ernaar om toponderzoekers van overal ter wereld naar Europa te laten komen. De ERC werkt volgens een 'door onderzoekers aangestuurde' of 'bottom-upbenadering', waardoor onderzoekers op elk gebied nieuwe mogelijkheden kunnen vaststellen. Sinds zijn oprichting heeft de ERC meer dan 4 500 grensverleggende onderzoeksprojecten in heel Europa gefinancierd en is de organisatie uitgegroeid tot een ijkpunt voor onderzoek op hoog niveau.

Voor de periode 2007-2013 bedroeg het ERC-budget 7,5 miljard euro in het kader van het Zevende Kaderprogamma voor onderzoek van de EU (KP7). In het kader van Horizon 2020, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020), is het ERC-budget aanmerkelijk verhoogd, tot ruim 13 miljard euro.

Links

Website van de Europese Onderzoeksraad:

http://erc.europa.eu

Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Contact:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inmaculada Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar