Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 20. listopada 2014.

Zaposlenost: 20 000 poduzetnika primilo je zajmove u vrijednosti od 182 milijuna eura u okviru mikrofinancijskog instrumenta Progress za potrebe pokretanja poduzeća i širenja

Prema najnovijem izvješću Europske komisije o provedbi Europskog mikrofinancijskog instrumenta Progress, više od 20 000 poduzetnika već je primilo zajmove i jamstva u ukupnom iznosu od 182 milijuna EUR u okviru tog instrumenta. Osobito, u izvješću se navodi da je mikrofinancijski instrument Progress znatno pridonio otvaranju radnih mjesta omogućivanjem kredita za nezaposlene ili neaktivne osobe koje teško dolaze do zajmova od financijskih institucija. Novi financijski instrument za mikrofinanciranje koji treba započeti djelovati u drugoj polovici 2014. godine u okviru Programa za zapošljavanje i društvene inovacije (EaSI) temeljit će se na tom iskustvu.

Europski povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje László Andor izjavio je: „Europski mikrofinancijski instrument Progress pomaže ljudima da postanu poduzetnici, te je kao takav, učinkovit instrument za podršku osobama iz skupina u nepovoljnom položaju u njihovim naporima za povratak na radna mjesta i integraciju u društvo. Prikupljanje sredstava potrebnih za pokretanje novih poduzeća može biti teško nezaposlenima, mladima i pripadnicima manjina, ali mali zajmovi poput mikrofinancijskog instrumenta Progress mogu puno značiti potencijalnim poduzetnicima koji inače možda nikada ne bi mogli unovčiti svoju kreativnost.”

Poteškoće u pristupu financiranju glavna su prepreka potencijalnim poduzetnicima. Iz izvješća je vidljivo da je 60 % krajnjih korisnika bilo nezaposleno ili neaktivno u vrijeme predaje zahtjeva, 36 % su bile žene, a 5,9 % je imalo manje od 25 godina.

Financijsku potporu primali su, među ostalima, pripadnici manjina kao što su romsko stanovništvo u Francuskoj i Bugarskoj.

Poljoprivreda i trgovina i dalje su dva sektora koji najviše koriste potporu iz instrumenta te predstavljaju više od polovine ukupnog broja poduzeća koja primaju potporu.

Izvješće je dopunjeno vanjskom studijom kojom se ukazuje na nezadovoljenu potražnju za mikrozajmovima diljem EU-a i na potrebu za popunjavanjem postojećeg jaza na europskom mikrofinancijskom tržištu koje je ugrubo procijenjeno na oko 2,7 milijardi EUR. Upravo zato Komisija potiče države članice da budu aktivnije u ponudi nacionalnih programa za mikrofinanciranje financijskih instrumenata, posebno svojim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontekst

Europskim mikrofinancijskim instrumentom Progress nastoji se pomoći osobama koje se suočavaju s poteškoćama pri osiguravanju tradicionalnog bankovnog kredita kako bi ostvarili lakši pristup mikrokreditu za samozapošljavanje ili pokretanje vlastitog posla. Instrumentom se financiraju zajmovi manji od 25 000 EUR za nezaposlene osobe, za one kojima prijeti opasnost od gubitka radnog mjesta i pripadnike skupina u nepovoljnom položaju, na primjer starijih osoba ili migranata. Cilj je mikrofinancijskog instrumenta Progress ne samo omogućiti sredstva EU-a, nego i stvoriti učinak poluge za ukupno ulaganje u iznosu od oko 500 milijuna EUR, odnosno pet puta većeg iznosa od doprinosa EU-a. Učinak poluge postiže se suulaganjem ostalih partnera (Europska investicijska banka, Pripremne aktivnosti Europskog parlamenta „Promicanje povoljnije okoline za mikrokreditiranje u Europi”) promjenjivom prirodom fonda i prirodom ponuđenih proizvoda. Na primjer, mikrofinancijski posrednici mogu dobiti portfeljno jamstvo u okviru mikrofinancijskog instrumenta Progress, čime se olakšava dobivanje sredstava od tržišnih ulagača i njihovo korištenje za pružanje mikrozajmova.

Mikrofinancijskim instrumentom Progress upravlja Europski investicijski fond te djeluje s pomoću davatelja mikrokredita na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. U 2013. zabilježeno je 40 davatelja mikrokredita u 18 država članica: Belgiji, Bugarskoj, Danskoj, Irskoj, Grčkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Italiji, Cipru, Litvi, Nizozemskoj, Austriji, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Sloveniji, Slovačkoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Osim toga, potpisana su dva ugovora u Hrvatskoj i Švedskoj nakon završetka izvješća.

Novi Program EU-a za zapošljavanje i društvene inovacije (EaSI) Komisija je pokrenula u listopadu 2011., a politički je dogovor s Europskim parlamentom i Vijećem postignut u lipnju 2013. (vidi MEMO/13/628). Područje primjene aktivnosti mikrofinanciranja u novom programu proširuje se na osiguravanje sredstava za jačanje kapaciteta davatelja mikrofinanciranja kako bi im se omogućilo da razviju svoje poslovanje i budu dostupniji klijentima. Novi program uključuje i instrument usmjeren na pružanje potpore socijalnim poduzećima,– tj. poduzećima s prvenstveno socijalnom svrhom. Ukupni proračun EaSI-a za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 919 milijuna EUR u cijenama iz 2013., od čega je više od 193 milijuna EUR namijenjeno mikrofinanciranju i socijalnom poduzetništvu.

Mikrofinancijski instrument Progress nastavit će djelovati do 2016. Nakon prestanka dostupnosti tog instrumenta iznos koji se duguje EU-u može se upotrijebiti za mikrofinancijsku potporu i potporu socijalnom poduzetništvu u okviru programa EaSI.

Dodatne informacije

Godišnje izvješće za 2013. o provedbi mikrofinancijskog instrumenta Progress

Informacije o mikrofinancijskom instrumentu Progress i popis davatelja mikrofinanciranja

Informacije za potencijalne davatelje mikrokredita

Web-mjesto Lászla Andora:

Pratite Lászla Andora na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Osobe za kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar