Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 17 octombrie 2014

Taxele și bursele studențești diferă mult în Europa

Valorile taxelor de școlarizare, ale burselor și ale împrumuturilor acordate studenților continuă să difere mult în Europa, potrivit unui raport publicat azi de rețeaua Eurydice a Comisiei Europene. Raportul, care cuprinde date din 33 de țări europene, relevă faptul că sistemele de taxe au rămas relativ stabile pe continent, în pofida unor excepții notabile. Germania este singura țară care, recent, a eliminat taxele de școlarizare, în pofida faptului că le-a introdus abia în 2007.

Estonia și-a modificat în mod semnificativ sistemul de finanțare în 2014, stabilind o relație între taxe și rezultatele la învățătură: taxele se plătesc doar de către studenții care nu țin pasul cu studiile (adică, nu obțin numărul necesar de credite în fiecare an). În mod similar, taxele sunt legate de rezultatele slabe la învățătură și în alte țări, incluzând Republica Cehă, Spania, Croația, Ungaria, Austria, Polonia și Slovacia.

Cele mai mari taxe de școlarizare în Europa se practică în Regatul Unit (Anglia), în urma unei resistematizări majore, în 2012, a sistemului său de învățământ superior. Taxele nu sunt plătite imediat, ci doar după absolvire, atunci când câștigurile studenților depășesc un anumit prag – un model unic în Europa. Studenții din Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Țările de Jos și Slovenia plătesc, în avans, taxe relativ mari.

„Există o necesitate stringentă ca în Europa accesul tinerilor noștri la învățământul superior să fie îmbunătățit. Acest fapt nu ar însemna doar creșterea șanselor acestora de a obține un loc de muncă bun, ci și o impulsionare a economiilor noastre, care au nevoie de spiritul inovator și de creativitatea absolvenților talentați”, a declarat Androulla Vassiliou, comisarul european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. „În cazul în care statele membre decid să introducă taxe de școlarizare, ele ar trebui întotdeauna să aibă la dispoziție măsuri, incluzând acordarea de burse, pentru a asigura un acces egal la învățământul superior pentru toți, în special pentru studenții din mediile nefavorizate.”

Raportul, intitulat „Sistemele naționale de taxe și de burse studențești în învățământul superior european 2014/2015”, evidențiază o mare diversitate în ceea ce privește numărul de studenți care plătesc taxe în instituțiile de învățământ superior finanțate din fonduri publice. Un număr semnificativ de țări – Cipru, Danemarca, Germania, Grecia, Malta, Finlanda, Suedia, Regatul Unit (Scoția), Norvegia și Turcia – nu percep nicio taxă de școlarizare. La celălalt capăt al scalei, toți studenții care urmează un program de licență plătesc taxe în nouă țări [Republica Cehă, Țările de Jos, Portugalia, Slovacia, Regatul Unit (Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord), Islanda, Liechtenstein].

În cele mai multe țări europene, doar un număr mic de studenți beneficiază de sprijin sub formă de burse. În nouă țări, toți (Cipru, Danemarca, Malta, Finlanda) sau o majoritate a studenților [Luxemburg, Țările de Jos, Regatul Unit (Scoția), Suedia, Norvegia] beneficiază de burse. Islanda este singura țară care nu dispune de un sistem public de acordare de burse, deși acest subiect este în curs de dezbatere.

În 35 de sisteme de învățământ (unele țări au mai multe sisteme, de exemplu, BE, UK), bursele sunt acordate pe bază de necesități financiare unor studenți sau tuturor studenților (Danemarca, Finlanda și Suedia oferă burse universale studenților la zi, cu condiția obținerii unor rezultate minime la învățătură); 23 de sisteme oferă burse pe bază de merite, în urma unei evaluări a rezultatelor la învățătură. Aproape toate aceste sisteme combină bursele sociale cu cele de merit.

Împrumuturile acordate studenților subvenționate din fonduri publice au un rol semnificativ în sprijinirea studenților în aproximativ jumătate dintre țările cuprinse în raport. În mod similar, tot în aproximativ jumătate dintre țări, unele elemente ale sprijinului depind de circumstanțele familiale generale, ele nefiind sub forma unor plăți directe către studenți, ci sub formă de avantaje fiscale pentru părinți sau de alocații de familie.

Context

Acest raport anual al rețelei Eurydice conține o analiză comparativă a taxelor aplicate studenților și a sistemelor de sprijinire a acestora (burse și împrumuturi). El cuprinde date din 33 de țări europene (statele membre ale UE, precum și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Muntenegru și Turcia).

De asemenea, raportul include informații specifice fiecărei țări, inclusiv:

Taxele (diferențiate pe ciclu – licență/master), prezentate per an (atât pentru studenții la zi, cât și pentru cei cu frecvență redusă) și dacă studenții internaționali plătesc taxe diferite în comparație cu cei naționali/din UE. Taxele includ toate costurile care revin studenților – incluzând cele pentru înregistrare, admitere și certificare.

Sprijinul sub formă de burse, diferențiate pe bază de merit și de situație socială.

Trei elemente suplimentare sunt incluse, în cazul în care acestea reprezintă o caracteristică principală a sprijinului acordat studenților: împrumuturile (dacă există un sistem național de împrumuturi către studenți și dacă mai mult de 5 % dintre studenți iau un împrumut); avantajele fiscale pentru părinți și alocațiile de familie.

O scurtă descriere a reformelor planificate care afectează sistemul public de taxare și de sprijin al studenților și care sunt în curs de dezbatere de către guverne.

Un raport separat publicat de Comisia Europeană în luna iunie (a se vedea IP/14/709) a arătat că introducerea unor taxe de școlarizare are, în general, efectul de a spori valoarea totală a resurselor pentru învățământul superior, deși noile venituri provenite din taxe nu sunt întotdeauna investite în mijloace – cum ar fi posturi de predare suplimentare – care îmbunătățesc în mod direct experiența studenților.

De asemenea, el a arătat că taxele de școlarizare nu au un impact global negativ asupra înscrierilor în învățământul superior, chiar și în rândul studenților proveniți din grupuri socio-economice nefavorizate, cu excepția cazului în care amploarea modificării este excepțională. Cu toate acestea, majorarea taxelor poate avea drept consecință o scădere a numărului de înscrieri în rândul studenților mai în vârstă. Respectivul raport a evidențiat că bursele și/sau împrumuturile sunt esențiale pentru compensarea consecințelor potențial negative ale taxelor sau ale majorării taxelor asupra înscrierilor la nivel universitar, mai ales în cazul grupurilor vulnerabile.

Eurydice

Rețeaua Eurydice a Comisiei Europene oferă informații și analize privind sistemele și politicile de educație europene. Ea constă din 40 de unități naționale, din 36 de țări participante la programul UE „Erasmus+” (statele membre ale UE, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Norvegia, Serbia și Turcia). Rețeaua este coordonată și gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE, cu sediul în Bruxelles, care realizează proiectele de studii și oferă o gamă de resurse online.

Pentru mai multe informații

Raportul complet (EN)

Comisia Europeană: Educație și formare

Site-ul internet al comisarului Androulla Vassiliou

Urmăriți activitatea doamnei Androulla Vassiliou pe Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail

Anexă

Procentul plătitorilor de taxe în primul ciclu al programelor de învățământ superior, 2014/15

Procentul de studenți care primesc burse în primul ciclu, 2014/15

Notă referitoare la o țară

În ceea ce privește Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, datele furnizate indică proporția de solicitanți eligibili pentru a primi sprijin cărora li se acordă o bursă. Nu toți solicitanții sunt înregistrați ca studenți.


Side Bar