Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bruxelles, 17 octombrie 2014

Traficul de persoane în perioada 2010-2014: eradicarea comerțului cu sclavi

În perioada 2010-2012, în statele membre ale UE s-au înregistrat 30 146 de victime ale traficului de persoane. În spatele acestui număr se ascund tragedii umane, speranțe spulberate și planuri pentru o viață mai bună distruse. În aceeași perioadă, pe teritoriul UE s-a raportat începerea urmăririi penale în 8 551 de cazuri de trafic de persoane. 80 % din victimele traficului de persoane sunt femei și peste 1 000 sunt copii traficați în scopul exploatării sexuale. Aceste date provin dintr-un raport statistic privind victimele și autorii infracțiunii de trafic de persoane, publicat astăzi de Comisia Europeană. Un alt raport arată, de asemenea, că, în perioada 2010-2014 s-au luat numeroase măsuri concrete împotriva acestei încălcări grave a drepturilor omului, cum ar fi o mai bună cooperare cu societatea civilă și publicarea de orientări destinate autorităților de frontieră și altor persoane interesate cu privire la modalitățile care să permită o mai bună identificare a victimelor.

Pentru a marca, la 18 octombrie 2014, cea de a opta aniversare a Zilei UE împotriva traficului de persoane, Comisia face astăzi bilanțul tuturor eforturilor coordonate care s-au depus în mandatul 2010-2014 al Comisiei Europene pentru a se atinge obiectivul eradicării traficului de persoane. După adoptarea, în 2011, a Directivei UE de combatere a traficului de persoane, instanțele din întreaga Europă judecă infracțiunile legate de traficul de persoane la fel de aspru, folosind aceleași valori minime și maxime de pedepse cu închisoarea, și țările UE sunt obligate să furnizeze un sprijin adecvat victimelor. De asemenea, în Strategia UE pe 2012-2016 privind traficul de persoane, UE a prevăzut 40 de măsuri concrete și practice împotriva traficului de persoane, aducând protecția victimelor și drepturile acestora în centrul atenției.

Astăzi Comisia Europeană prezintă un raportintermediar al Strategiei UE pe 2012­2016, împreună cu un raport statistic privind victimele și autorii infracțiunii de trafic de persoane aferent perioadei 2010-2012. De asemenea, Comisia prezintă informații referitoare la aplicarea dispozițiilor directivei privind acordarea de permise de ședere victimelor traficului de persoane din afara UE.

Comisarul pentru afaceri interne, doamna Cecilia Malmström, a declarat: „Acum aproape cinci ani, când am preluat portofoliul de comisar pentru afaceri interne, una dintre principalele mele priorități a fost să depun eforturi pentru a eradica traficul de persoane. La acel moment, eradicarea traficului de persoane nu era o prioritate pe agenda politică și multe țări aveau o atitudine tolerantă față de această infracțiune. Astăzi, putem fi mândri de ceea ce am realizat pentru a preveni acest comerț cu sclavi din vremurile noastre. Am evoluat de la vorbe la fapte și trebuie să continuăm să conlucrăm în permanență, în Europa și dincolo de frontierele noastre. Suntem datori față de femeile, bărbații, fetele și băieții care, în acest moment, împotriva voinței lor, sunt ținuți și exploatați în condiții îngrozitoare. Nu mai putem tolera apariția niciunei victime a traficului de persoane.”

Strategia UE 2012-2016: depunerea de eforturi în vederea eradicării traficului de persoane

Acțiunile concrete ale strategiei UE pentru perioada 2012-2016 privind traficul de persoane sunt în plină desfășurare. S-au întreprins multe acțiuni la nivelul UE pentru a combate această problemă în profunzime, cu inițiative menite:

 • să identifice mai bine victimele, prin publicarea de orientări destinate autorităților și altor persoane interesate, în special serviciilor consulare și polițiștilor de frontieră, pentru identificarea victimelor traficului de persoane;
 • să implice societatea civilă și să determine cooperarea strânsă cu aceasta, prin crearea Platformei societății civile din UE împotriva traficului de persoane și a e-platformei destinate sutelor de organizații ale societății civile active în combaterea traficului de persoane;
 • să sporească înțelegerea fenomenului, prin lansarea de studii privind jurisprudența referitoare la exploatarea prin muncă, privind evaluarea inițiativelor de prevenire și privind copiii ca grup cu risc ridicat;
 • să informeze mai bine victimele privind drepturile de care beneficiază, prin emiterea de către toate statele membre de orientări privind drepturile conferite de UE victimelor traficului de persoane;
 • să acorde o asistență și o protecție mai adecvate copiilor, ca persoane deosebit de vulnerabile: Manualul destinat autorităților și altor persoane interesate – „Guardianship for children deprived of parental care” (Asistență pentru copiii lipsiți de îngrijire părintească);
 • să utilizeze pe deplin agențiile UE care lucrează în domeniul traficului de persoane;
 • să consolideze/accentueze cooperarea cu țările din afara UE, prin punerea în practică a Documentului orientat către acțiune din 2009 privind consolidarea dimensiunii externe a UE în ceea ce privește combaterea traficului de persoane.

Colectarea datelor: câteva concluzii importante

Astăzi, Comisia Europeană publică cel de al doilea document de lucru la nivelul UE privind statisticile referitoare la traficul de persoane, care acoperă anii 2010, 2011 și 2012. Documentul de lucru reprezintă singura colectare de date statistice existente la nivelul UE privind traficul de persoane. S-au realizat progrese încurajatoare în ceea ce privește disponibilitatea datelor, însă în documentul de lucru se evidențiază și necesitatea unor noi îmbunătățiri. Documentul de lucru nu redă întreaga amploare a traficului de persoane, ci furnizează date numai despre victimele și autorii infracțiunii de trafic de persoane care au intrat în contact cu autoritățile și actorii de la nivel național.

Victime

 1. În perioada 2010-2012 s-au înregistrat 30 146 de victime în cele 28 de state membre ale UE. Autoritățile din statele membre au rezultate din ce în ce mai bune în activitatea de identificare și contactare a victimelor traficului de persoane.

 2. 80 % din victime au fost de sex feminin.

 3. 16 % din victime au fost copii.

 4. Peste 1 000 dintre victimele copii au fost înregistrate ca făcând obiectul traficului în scopul exploatării sexuale.

 5. 69 % din cazurile de trafic de persoane au avut ca scop exploatarea sexuală.

 6. 95 % dintre victimele înregistrate ale exploatării sexuale au fost de sex feminin.

 7. 71 % dintre victimele înregistrate ale exploatării prin muncă au fost de sex masculin.

 8. 65 % dintre victimele înregistrate au fost cetățeni ai UE.

Autorii infracțiunii de trafic de persoane

 1. În perioada 2010-2012, în statele membre a început urmărirea penală în 8 551 de cazuri de trafic de persoane.

 2. Peste 70 % din autori au fost de sex masculin. Acest procent include persoanele suspectate, urmărite penal și condamnate pentru trafic de persoane.

 3. În ultimii trei ani, în statele membre s-au raportat 3 786 de condamnări pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de persoane.

Protejarea victimelor: eliberarea de permise de ședere pentru a proteja victimele din afara UE, permițând totodată cooperarea acestora cu autoritățile

Într-o comunicare separată, publicată tot astăzi, Comisia elaborează un raport privind aplicarea Directivei 2004/81/CE, care reglementează acordarea unui permis de ședere victimelor traficului de persoane din afara UE care cooperează cu autoritățile de cercetare și urmărire penală a autorilor infracțiunii de trafic de persoane.

Cifrele disponibile arată că, în prezent, este insuficient utilizată posibilitatea de a se elibera permise de ședere temporară victimelor din afara UE. De exemplu, în 2012, în UE au fost acordate doar 1 124 de prime permise de ședere pentru victimele care au cooperat cu autoritățile, în timp ce, în același an, în 23 state membre s-au înregistrat 2 171 de victime ale traficului de persoane din afara UE.

Comisia va continua să colaboreze cu statele membre pentru a asigura punerea în aplicare deplină și corectă a legislației și pentru a facilita schimbul de bune practici, cum ar fi evaluările de risc individuale pentru toate victimele în perioada anterioară și în timpul cooperării cu acestea.

Linkuri utile

Raportul statistic integral privind traficul de persoane în perioada 2010-2012:

Raportul intermediar privind Strategia UE pentru perioada 2012-2016 privind traficul de persoane

Comunicarea privind punerea în aplicare a Directivei 2004/81/CE în ceea ce privește eliberarea de permise de ședere victimelor traficului de persoane din afara UE

Pagina Infographics (Grafică digitală)

Site-ul web al doamnei Cecilia Malmström

Urmăriți activitatea comisarului Cecilia Malmström pe Twitter

Site-ul UE privind combaterea traficului de persoane

Site-ul web al DG Afaceri Interne

Urmăriți activitatea DG Afaceri Interne pe Twitter

Persoane de contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Pentru public: Europe Direct la telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail


Side Bar