Navigation path

Left navigation

Additional tools

Bruxelles, 17. listopada 2014.

Trgovanje ljudima u razdoblju 2010. — 2014.: iskorjenjivanje trgovine robljem

Države članice EU-a u razdoblju 2010. — 2012. zabilježile su 30 146 žrtava trgovanja ljudima. Iza tog broja kriju se ljudske tragedije, izgubljene nade i uništeni planovi za bolji život. U istom razdoblju u cijelom EU-u zabilježen je 8 551 kazneni progon protiv trgovaca ljudima. Među žrtvama trgovanja ljudima 80 % su žene, a više od 1 000 djece žrtve su trgovanja u svrhu seksualnog iskorištavanja. Ti se podaci nalaze u statističkom izvješću o žrtvama trgovanja ljudima i trgovcima ljudima koje je danas objavila Europska komisija. Izvješće je pokazalo i da su u razdoblju 2010. — 2014. poduzete mnoge konkretne mjere protiv ovog ozbiljnog kršenja ljudskih prava, npr. bolja suradnja s civilnim društvom te smjernice za granična tijela i druge dionike o tome kako bolje otkriti žrtve.

Komisija će 18. listopada 2014. obilježiti osmu godišnjicu Europskog dana suzbijanja trgovanja ljudima, te danas analizira sve usklađene napore koji su uloženi u cilju iskorjenjivanja trgovanja ljudima za vrijeme njezina mandata u razdoblju 2010. — 2014. Od donošenja Direktive EU-a o suzbijanju trgovanja ljudima 2011., sudovi u cijeloj Europi izriču jednako oštre presude za zločine povezane s trgovanjem ljudima uz jednake zatvorske kazne, a države članice obvezne su pružati odgovarajuću potporu žrtvama. Nadalje, EU je u Strategiji EU-a o trgovanju ljudima za razdoblje 2012. — 2016. naveo 40 konkretnih i praktičnih mjera protiv trgovanja ljudima te kao najvažnije istaknuo zaštitu i prava žrtava.

Europska komisija danas je predstavila izvješće u sredini razdoblja o strategiji EU-a za razdoblje 2012. —2016., uz statističko izvješće o žrtvama i trgovcima ljudima za razdoblje 2010. — 2012. Komisija je izvijestila i o primjeni Direktive o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima.

Povjerenica za unutarnje poslove Cecilia Malmström izjavila je: „Kada sam prije gotovo pet godina preuzela dužnost povjerenice Komisije za unutarnje poslove, jedan od mojih glavnih prioriteta bio je rad na iskorjenjivanju trgovanja ljudima. Tada ta problematika nije zauzimala visoko mjesto u političkom programu i u mnogim je zemljama bio primjetan nedovoljno čvrst stav prema tom kaznenom djelu. Danas možemo biti ponosni na sve što smo postigli za sprječavanje te suvremene trgovine robljem. S riječi smo prešli na konkretna djela. Moramo nastaviti neumorno raditi, u Europi i izvan naših granica. Dugujemo to svim ženama, muškarcima, djevojčicama i dječacima, koji su u ovom trenutku zadržani protiv svoje volje i iskorištavani u strašnim uvjetima. Svaka žrtva trgovanja ljudima jedna je žrtva previše.“

Strategija EU-a za razdoblje 2012. — 2016.: iskorjenjivanje trgovanja ljudima

Provođenje konkretnih mjera strategije EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2012. — 2016. dobro napreduje. Kako bi se došlo do srži problema, veliki dio posla obavljen je na razini EU-a, pomoću inicijativa kojima je cilj:

 • bolje otkrivati žrtve: smjernice za nadležna tijela i druge dionike za otkrivanje žrtava trgovanja ljudima, posebno za granične policajce i konzularna predstavništva
 • uključiti civilno društvo i blisko surađivati s njim: uspostava platforme civilnog društva EU-a protiv trgovanja ljudima i e-platforme za stotine organizacija civilnog društva koje djeluju u području suzbijanja trgovanja ljudima
 • produbljivati znanje o problemu: pokretanje istraživanja o sudskoj praksi u području iskorištavanja radne snage, ocjenjivanja inicijativa za sprečavanje trgovanja ljudima te djece kao visoko rizične skupine
 • bolje informirati žrtve o njihovim pravima: smjernice za sve države članice o pravima žrtava trgovanja ljudima koja imaju na razini EU-a
 • bolje pomagati i zaštititi djecu kao posebno osjetljivu skupinu: priručnik za nadležna tijela i ostale dionike „Skrbništvo nad djecom bez roditeljske skrbi“
 • u potpunosti iskoristiti agencije EU-a koje rade u području suzbijanja trgovanja ljudima
 • pojačati suradnju s trećim zemljama: provedba dokumenta o mjerama za jačanje vanjske dimenzije Unije pri suzbijanju trgovine ljudima iz 2009.

Prikupljanje podataka: ključni rezultati

Europska komisija danas je objavila drugi radni dokument na razini EU-a o statističkim podacima o trgovanju ljudima, kojim su obuhvaćene 2010., 2011. i 2012. To su jedini postojeći statistički podatci na razini EU-a o trgovanju ljudima. Ohrabrujući napredak postignut je u pogledu dostupnosti podataka, no radnim dokumentom upozorava se na potrebu za daljnjim napretkom. Radnim dokumentom nije dana ocjena cjelokupnog opsega trgovanja ljudima, u njemu su navedeni podaci samo o žrtvama i trgovcima ljudima koji su došli u kontakt s nadležnim tijelima i sudionicima na nacionalnoj razini.

Žrtve

 1. U trogodišnjem razdoblju 2010. — 2012. u 28 država članica EU-a zabilježeno je 30 146 žrtava. Nadležna tijela država članica sve su bolja u otkrivanju žrtava trgovanja ljudima i stupanja u kontakt s njima.
 2. 80 % žrtava su žene.
 3. 16 % žrtava su djeca.
 4. Više od 1 000 djece bilo je žrtva trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
 5. 69 % žrtava žrtve su trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
 6. 95 % žrtava seksualnog iskorištavanja su žene.
 7. 71 % žrtava iskorištavanja radne snage su muškarci.
 8. 65 % žrtava građani su EU-a.

Trgovci ljudima

 1. Države članice su u trogodišnjem razdoblju 2010. — 2012. izvijestile o 8 551 kaznenom progonu zbog trgovanja ljudima.
 2. Više od 70 % trgovaca ljudima su muškarci. Tim su postotkom obuhvaćeni osumnjičenici, osobe koje se kazneno progoni i osuđeni trgovci ljudima.
 3. Države članice u tom su razdoblju osudile 3 786 trgovaca ljudima.

Zaštita žrtava: izdavanje dozvola boravka za zaštitu žrtava iz trećih zemalja i omogućivanje njihove suradnje s nadležnim tijelima

U posebnoj Komunikaciji koja je danas objavljena Komisija izvješćuje o primjeni Direktive 2004/81/EZ kojom se uređuje izdavanje dozvole boravka državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovanja ljudima i koji surađuju s nadležnim tijelima u istrazi i kaznenom progonu trgovaca ljudima.

Dostupni podaci pokazuju da mogućnost izdavanja privremenih dozvola boravka državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovanja ljudima trenutačno nije dovoljno iskorištena. Primjerice, 2012. u EU-u je izdano samo 1 124 prvih dozvola boravka žrtvama koje su surađivale s nadležnim tijelima, dok su te iste godine 23 države članice zabilježile 2 171 državljana trećih zemalja koji su žrtve trgovanja ljudima.

Komisija će nastaviti surađivati s državama članicama kako bi osigurala cjelovitu i pravilnu primjenu zakonodavstva i olakšala razmjenu dobre prakse, npr. pojedinačne procjene rizika za sve žrtve prije i za vrijeme njihove suradnjes nadležnim tijelima.

Korisne poveznice

Potpuno statističko izvješće o trgovanju ljudima za razdoblje 2010. — 2012.

Izvješće u sredini razdoblja o Strategiji EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje 2012. — 2016.

Komunikacija o primjeni Direktive 2004/81/EZ o dozvoli boravka izdanoj državljanima trećih zemalja koji su žrtve trgovine ljudima

Infografika

Web-mjesto Cecilije Malmström

Pratite povjerenicu Malmström na Twitteru

Web-mjesto EU-a za suzbijanje trgovanja ljudima

Web-mjesto Glavne uprave za unutarnje poslove

Pratite Glavnu upravu za unutarnje poslove na Twitteru

Kontakti:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom


Side Bar