Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. október 16.

A tőke szabad mozgása: A Bizottság kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben a határon átnyúló befektetők mezőgazdasági földterületek használatára vonatkozó jogai kapcsán

Az Európai Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy hivatalos felkérést intéz Magyarországhoz: nyújtsa be észrevételeit a befektetők mezőgazdasági földterületek használatára vonatkozó egyes szerződéses jogait megszüntető jogszabályával kapcsolatosan.

A Bizottság véleménye szerint a magyar jogszabály oly módon korlátozza a határokon átnyúló tevékenységet folytató befektetők jogait, ami sértheti a tőke szabad áramlására és a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós jogot. E Szerződésben rögzített, alapvető szabadságok csak kellően indokolt esetben és az arányosság elvével összhangban korlátozhatók. Bár a tagállamok szabadon meghatározhatják a tulajdoni rendszerre irányadó szabályaikat, ezt az uniós jog korlátai között kell tenniük.

Az első vitatott rendelkezés egy 2013 decemberi magyar törvényben szerepel, amely 2014. május 1-jei hatállyal megszüntetett bizonyos haszonélvezeti szerződéseket (tulajdon használatának és az abból eredő hasznok élvezetének jogát biztosító szerződéseket).

E szabály, amely csupán négy és fél hónapnyi átmeneti időszakot biztosított a haszonélvezetre jogosultaknak, a korábban bejelentett, 20 éves átmeneti időszak helyébe lépett. A befektetők előzőleg arra számítottak, hogy a földet a korábbi átmeneti időszak szerint tovább tudják majd használni, és ennek megfelelően hozták meg beruházási döntéseiket. Ezért úgy tűnik, hogy az új törvény megfosztja az érintett feleket szerzett jogaiktól és beruházásaik értékétől.

A Bizottság ugyanezen törvény egy másik rendelkezését is vitatja, amely nagyon rövid felmondási idővel teszi lehetővé bizonyos, több mint 20 éve megkötött földbérleti szerződések egyoldalú felmondását. Ez a haszonélvezeti szerződések megszüntetése kapcsán kifejtettekhez hasonló aggályokat vet fel.

A Bizottság felkérése felszólító levél formáját ölti, ez az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás első szakasza. Magyarországnak két hónap áll a rendelkezésére arra, hogy válaszoljon.

A tőke szabad mozgásáról további információk az alábbi honlapon találhatók: http://ec.europa.eu/internal_market/capital/framework/index_en.htm

További információkTovábbi információk:

A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos októberi határozatcsomagok az alábbi oldalon érhetők el: MEMO/14/589

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról: MEMO/12/12

További információ a kötelezettségszegési eljárásokról:
http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_hu.htm

Kapcsolattartás:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar