Navigation path

Left navigation

Additional tools

„Juvenes Translatores“: Vyhlásenie víťazov súťaže mladých prekladateľov EÚ

European Commission - IP/14/112   05/02/2014

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT SV PT FI EL CS ET HU LT LV MT PL SL BG RO GA HR

Európska komisia

Tlačové správa

Brusel 5. februára 2014

„Juvenes Translatores“: Vyhlásenie víťazov súťaže mladých prekladateľov EÚ

Mená víťazov súťaže mladých prekladateľov EÚ „Juvenes Translatores“, ktorú Európska komisia každoročne organizuje pre žiakov stredných škôl, sa uverejnili dnes – zoznam víťazných žiakov a škôl ďalej v texte. Súťaže sa zúčastnilo viac ako 3 000 žiakov v dospievajúcom veku zo 750 škôl a ich práce hodnotili interní prekladatelia Komisie. Víťazi – po jednom z každého členského štátu  – budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa uskutoční 8. apríla v Bruseli, kde od európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androully Vassiliouovej prevezmú cenu.

Jazykové znalosti rozširujú obzory a obohacujú životy ľudí. Chcem k štúdiu jazykov povzbudiť viac mladých ľudí. Musíme zabezpečiť, aby si boli plne vedomí všetkých praktických výhod, od schopnosti dohovoriť sa v miestnom jazyku, ak sú na dovolenke alebo cestujú, až po širšie možnosti ich kariérneho uplatnenia — čo je veľké plus v čase, keď mnohí z nich čelia ťažkostiam pri hľadaní práce vo svojich domovských krajinách,“ uviedla komisárka Vassiliou.

Prekladatelia Komisie túto súťaž organizujú od roku 2007 s cieľom podeliť sa o svoje nadšenie pre jazyky. Žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže v novembri minulého roku, si mohli vybrať zo stovky možných kombinácií, ktoré ponúka 24 úradných jazykov EÚ. Celkovo sa tentoraz použilo 157 kombinácií, čo je doteraz najviac.

Obľúbenosť súťaže každým rokom narastá, tak z hľadiska počtu, ako aj z hľadiska geografického rozloženia, ktoré siaha od ostrova Réunion, ktorý sa nachádza viac než 2 000 kilometrov južne od rovníka, až po obec Kittilä vo Fínsku, ktorá leží na sever od polárneho kruhu.

Na zozname víťazov sú školy, ktoré už vyhrali predtým, ako aj školy, ktoré sa súťaže zúčastňujú prvýkrát. Najúspešnejšou školou od začiatku súťaže je Salzmannschule Schnepfenthal v Durínsku (Nemecko), ktorá sa už štvrtý raz stala víťazom na národnej úrovni.

„Dve hodiny strávené v tichej koncentrácii ničím nepripomínali skúšku“, spomína Paula Schembri, maltská víťazka za rok 2008, ktorá je teraz, po piatich rokoch, stážistkou v prekladateľskom tíme Komisie. Pre väčšinu mladých víťazov tohto kola bude cesta do Bruselu v apríli ich prvou návštevou belgického hlavného mesta, ale ak pôjdu v Pauliných šľapajách, nemusí byť ich poslednou.

Súvislosti

Súťaž „Juvenes translatores“ (z latinčiny „mladí prekladatelia“) organizuje každoročne Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre preklad. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom. Súťaže, ktorá prebieha v tom istom čase vo všetkých vybraných školách v celej Európskej únii, sa môžu zúčastniť 17-roční stredoškoláci (v prípade ročníka súťaže 2013-2014 sú to tí, ktorí sa narodili v roku 1996). Súťaž motivovala niektorých účastníkov k štúdiu jazykov a k prekladateľskému povolaniu.

V tabuľke sú uvedení víťazi spolu s ich vybranou jazykovou kombináciou a ich školy:

KRAJINA

VÍŤAZ, JAZYKOVÁ KOMBINÁCIA

ŠKOLA

Rakúsko

Marianna Leszczyk, PL-DE

BG 13 Fichtnergasse, Viedeň

Belgicko

Séni Van Hauwaert, FR-NL

Koninklijk atheneum 3, Gent

Bulharsko

Лора Стоянова, DE-BG,

Езикова гимназия „Пловдив“

Chorvátsko

Ivana Busch, DE-HR

XVI. Gimnazija, Záhreb,

Cyprus

Ρεβέκκα Μαυρομμάτη, EN-EL

Απεήτειο Λύκειο Αγρού, Λεμεσός

Česká republika

Jiří Pavlacký, EN-CS

Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno

Dánsko

Sarah Aaen, DA-EN

Silkeborg Gymnasium, Silkeborg

Estónsko

Rainer Urmas Maine, EN-ET

Tallinna Reaalkool, Tallin,

Fínsko

Lasse Lipsanen EN-FI

Luostarivuoren lukio, Turku

Francúzsko

Sophie Petot-Rosa, ES-FR

Cité Scolaire Internationale, Section Espagnole, Lyon

Nemecko

Jörn-Jakob Luhn, EN-DE

Salzmannschule Schnepfenthal, Waltershausen

Grécko

Γεώργιος Γρηγοριάδης, FR-EL

Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Maďarsko

Olivér Székely, HU-EN

Lauder Javne Iskola, Budapešť

Írsko

Aileen Ní Ghloinn, ES-EN

Coláiste Ide, An Daingean

Taliansko

Laura Barberis, EN-IT

Liceo Internazionale Linguistico "Grazia Deledda", Janov

Lotyšsko

Valts Štolcers, EN-LV

Līvānu 1.vidusskola, Līvāni

Litva

Laura Baronaitė, EN-LT

Pumpėnų vidurinė mokykla, Pumpėnai

Luxembursko

Aure Aflalo, EN-FR

Athénée de Luxembourg, Luxemburg

Malta

Stephanie Debono, IT-MT

St. Aloysius College, Birkirkara

Holandsko

Eireamhan Semple, GA-EN

UWC Maastricht, Maastricht

Poľsko

Patrycja Leszczenko, EN-PL

II Liceum Ogólnokształcące im.Króla Jana III Sobieskiego, Krakov

Portugalsko

Ana Gabriela Verdade, EN-PT

Colégio Nossa Senhora da Assunção, Anadia

Rumunsko

Andreea Florina Săndiță, EN-RO

Colegiul Naƫional Radu Greceanu, Slatina

Slovensko

Izabela Karelová, EN-SK

Spojená škola, Bratislava

Slovinsko

Mateja Drev, EN-SL

Prva gimnazija Maribor, Maribor

Španielsko

Marieta Plamenova Marinova, BG-ES

IES Barrio Simencas, Madrid

Švédsko

Sebastian Andersson, EN-SV

Fria läroverken Karlstad, Karlstad

Spojené kráľovstvo

Walker Thompson, FR-EN

Westminster School, Londýn

Ďalšie informácie

Facebook: facebook.com/translatores

Generálne riaditeľstvo pre preklad

Webová stránka súťaže

Webová stránka Androully Vassiliou

Androulla Vassiliou na Twitteri @VassiliouEU

Príloha: Rozhovor s komisárkou Vassiliouovou

Juvenes Translatores: spoločná láska k jazykom

Pred pár mesiacmi zasadlo jedného rána 3 000 stredoškolákov v celej Európe k vyčerpávajúcej dvojhodinovej skúške svojich prekladateľských zručností. Pre väčšinu, ak nie všetkých, bola súťaž Európskej komisie Juvenes Translatores prvou medzinárodnou súťažou – a prvým oboznámením sa s tým, aké to je byť prekladateľom, ktorý musí dodržať krátky termín odovzdania prekladu. Súťaže sa zúčastnili žiaci zo 750 škôl v celej EÚ. Test zahŕňal preklad jednostranového textu o európskom občianstve v ľubovoľnej z 552 možných jazykových kombinácií spomedzi 24 úradných jazykov EÚ.

Androulla Vassiliouvá, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, privíta dňa 8. apríla na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli víťazných žiakov, jedného za každú krajinu EÚ.

V tomto špeciálnom rozhovore sa Tytti Granqvist, fínska zamestnankyňa Generálneho riaditeľstva pre preklad, pýta komisárky Vassiliouovej na jej pohľad na súťaž.

Pani komisárka, môžete nám niečo povedať o súťaži a o tom, prečo ju Komisia považuje za dôležitú?

Jazykové znalosti sú úžasným nástrojom: obohacujú myseľ aj životy ľudí. Prispievajú k zlepšeniu porozumenia medzi národmi a môžu takisto zlepšiť zamestnateľnosť, čo má v súčasnej hospodárskej situácii osobitý význam.

Pre Komisiu je súťaž Juvenes Translatores aj spôsobom, ako zvyšovať povedomie o význame štúdia jazykov a našej politiky viacjazyčnosti. Podporujeme jazykové vzdelávanie a jazykovú rozmanitosť. Chceme povzbudzovať mladých ľudí k štúdiu jazykov, nielen kvôli cestovaniu alebo osobnému prospechu, ale tiež preto, lebo môžu rozšíriť paletu ich kariérnych možností. Jazyky ľuďom uľahčujú život, štúdium a prácu v inej krajine, takže ľudia môžu svoje práva, ktoré na to majú, lepšie využiť.

Súťaž Komisie Juvenes Translatores je zároveň spôsobom, akým povzbudzujeme mladých ľudí, aby zvážili kariéru v oblasti prekladu.

Súťaž sa teší veľkej obľube. Čo myslíte, z akého dôvodu?

V roku 2013 požiadalo o účasť v súťaži takmer 1800 škôl, čo bol doposiaľ najvyšší počet. Želala by som si, aby sme mohli povedať „áno“ všetkým z nich, ale naši prekladatelia, ktorí súťaž organizujú a vyhodnocujú, to robia dodatočne popri svojich bežných pracovných povinnostiach, a preto musíme počet účastníckych škôl obmedzovať. To nám zároveň umožňuje udržiavať kvalitu. Stanovujeme maximálny počet škôl za krajinu na základe veľkosti populácie. Konečný zoznam škôl, ktoré sú vybrané do súťaže, sa vyberá náhodným výberom.

Myslím, že popularita súťaže súvisí vo veľkej miere s entuziazmom učiteľov jazykov v školách a samotných žiakov. Víťazi budú ocenení na slávnostnom odovzdávaní cien v Bruseli, čo tiež nie je zanedbateľná motivácia. Stretnúť sa s víťazmi a podeliť sa s nimi o radosť z ich úspechu je vždy veľkým potešením.

Aj školy, ktoré nie sú vybrané, môžu mať z udalosti úžitok rôznymi spôsobmi. Viem o tom, že niektoré sa rozhodnú zorganizovať prekladateľské súťaže vo svojich krajinách, pričom používajú texty na webstránke súťaže. Existuje aj stránka na Facebooku, ktorá účastníkom súťaže a ostatným umožňuje, aby zostali v kontakte.

Aké dojmy máte z mladých ľudí, ktorých stretávate prostredníctvom súťaže Juvenes Translatores?

Mladí ľudia, ktorých stretávam prostredníctvom súťaže Juvenes Translatores, sú väčšinou veľmi úspešnými študentmi – nielen v jazykoch, ale aj v matematike, hudbe, technických a iných predmetoch. Neprekvapuje ma to, pretože mnohé štúdie preukázali, že existuje prepojenie medzi výbornou znalosťou cudzích jazykov a úspechom v ostatných predmetoch. Tiež ma vždy nesmierne prekvapí, aký majú títo mladí ľudia rozhľad.

Je pre mňa potešením vidieť, ako rýchlo nadviažu kontakt s ostatnými žiakmi a ako ich spoločné črty dokážu prevážiť akékoľvek rozdiely . Sme svedkami niečoho, čo sa často zmení na priateľstvo.

Keď počujem prejavy týchto mladých ľudí na odovzdávaní cien, vždy ma ohúri ich vyspelosť a rozsah otázok, o ktorých hovoria – nielen o jazykoch a Európe, ale aj o svojich myšlienkach, aké je to byť mladý v dnešnej dobe a o vlastnej budúcnosti. Je fascinujúce počúvať ich názory na EÚ a iné témy, či už veľmi osobné alebo týkajúce sa oveľa obšírnejšej problematiky.

Predovšetkým je veľkým zadosťučinením byť svedkom toho, čo sa stane, keď mladým ľudom dáme príležitosť navzájom si vymieňať nové myšlienky a objavovať nové možnosti pre budúcnosť.

Povedzte nám viac o odborníkoch, ktorí sú v pozadí súťaže Juvenes Translatores.

Súťaž organizujú excelentní odborníci, ktorí sa radi podelia o svoje poznatky a lásku k jazykom. Naši prekladatelia majú veľkú radosť zo stretnutia s mladými ľuďmi, ktorí sa jedného dňa môžu stať ich kolegami v nasledujúcej generácii prekladateľov. Jedna z nedávnych víťaziek z Malty prišla pracovať do Komisie ako stážistka na maltskom oddelení.

Slávnostné udeľovanie cien nie je pre nás len príležitosťou spoznať víťazov, ale aj ich rodičov a učiteľov, a povzbudiť ich, aby aj naďalej podporovali týchto talentovaných mladých ľudí. Je tiež príležitosťou, aby naši návštevníci videli, že „eurokrati“ sú takí istí ľudia ako oni.

Bez ohľadu na ďalší smer, akým sa naši víťazi vyberú, s nimi radi zostaneme v kontakte.

Prečo sú učitelia víťazov tiež pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien?

Pozývame učiteľov, aby sme im preukázali, ako veľmi si vážime ich prácu a oceňujeme jej vplyv na mladých ľudí. Učitelia sú najdôležitejším zdrojom, ktorý máme v oblasti vzdelávania. Udalosti tohto druhu sú príležitosťou poďakovať všetkým učiteľom za ich čas, úsilie, poznatky, trpezlivosť a tvorivosť.

Prečo by bolo vhodné klásť väčší dôraz na preklad v školských triedach?

Keď prekladáte, okamžite si uvedomíte, že nejde o otázku jednoduchej výmeny jedného slova za iné, pretože prekladateľ musí zohľadniť špecifický kultúrny kontext typický pre každý jazyk.

Väčšina učiteľov v dnešných dňoch uprednostňuje jazykové vzdelávanie prostredníctvom konverzácie, a nie prekladu v triede. Ja si však myslím, že preklad veľmi súvisí s komunikáciou, pretože sa týka osoby, ktorej je informácia určená. A to je skutočným cieľom prekladu: nielen premeniť text do iného jazyka, ale zabezpečiť, aby čitateľ alebo poslucháč porozumel odkazu napísanému v pôvodnom jazyku.

Je pravda, že žiaci sa v určitom čase v školách venovali prekladu oveľa viac, to však časom vyšlo z módy. Iniciatívy ako napríklad Juvenes Translatores môžu zohrávať dôležitú úlohu pri opätovnom zavedení prekladu do tried moderným a príťažlivým spôsobom.

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website