Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

An Bhruiséil, 5 Feabhra 2014

Juvenes Translatores: Buaiteoirí Chomórtas Aistritheoirí Óga an AE fógartha

Foilsíodh ainmneacha na mbuaiteoirí i gcomórtas bliantúil an Choimisiúin Eorpaigh d'aistritheoirí óga - comórtas Juvenes Translatores do dhaltaí meánscoile - inniu. Féach liosta na ndaltaí agus na scoileanna thíos. Rinne níos mó ná 3,000 déagóir ó 750 scoil an comórtas. Ba iad aistritheoirí an Choimisiúin a cheartaigh na páipéir. Tabharfar cuireadh do na buaiteoirí – duine ó gach Ballstát - freastal ar shearmanas bronnta sa Bhruiséil an 8 Aibreán, agus gheobhaidh siad gradam ón gCoimisinéir Androulla Vassiliou, an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus an Óige.

"Cothaíonn scileanna teanga dearcadh leathan agus saibhríonn siad saol daoine. Ba mhian liom níos mó daoine óga a spreagadh le staidéar a dhéanamh ar theangacha. Ní foláir dúinn a chinntiú go bhfuil siad ar an eolas faoi na buntáistí praiticiúla ar fad - idir bheith in ann an teanga áitiúil a labhairt agus iad ar saoire nó ag taisteal, agus tuilleadh deiseanna a bheith acu i dtaobh post a fháil - buntáiste mór, go háirithe faoi láthair nuair atá deacrachtaí ina dtíortha féin," arsa an Coimisinéir Vassiliou.

Tá an comórtas á reáchtáil ag aistritheoirí an Choimisiúin ó 2007 i leith, chun a ndúil sna teangacha a roinnt. Roghnaigh na daltaí a ghlac páirt sa chomórtas i mí na Samhna seo caite péire teanga as measc 24 teanga oifigiúil an AE; úsáideadh 157 péire teanga ar an iomlán an babhta seo, an líon is airde go dtí seo.

Tá an comórtas ag dul ó neart go neart gach bliain ó thaobh líon na scoileanna atá ag glacadh páirte ann agus ó thaobh leithdháileadh na scoileanna ar fud an domhain ‑ scoileanna ó La Réunion atá níos mó ná 2,000 cileaméadar ó dheas ón meánchiorcal, go dtí Kittilä na Fionlainne, atá ó thuaidh ón gCiorcal Artach.

I measc liosta na mbuaiteoirí tá scoileanna a bhuaigh cheana, mar aon le scoileanna a ghlac páirt sa chomórtas den chéad uair. Is é Salzmannschule Schnepfenthal in Thuringia na Gearmáine an scoil is mó ratha ó thosaigh an comórtas. Bhí ceathrar buaiteoir ag an scoil sin go dtí seo.

"Domsa, níorbh ionann an dá uair an chloig dianmhachnaimh sin agus scrúdú," a dúirt Paula Schembri, buaiteoir ó Mhálta in 2008 atá anois, cúig bliana níos déanaí, ina hoiliúnaí aistriúcháin sa Choimisiún. I gcás fhormhór bhuaiteoirí óga na bliana seo, cé gurb é seo an chéad uair dóibh cuairt a thabhairt ar phríomhchathair na Beilge, má leanann siad lorg Paula, b'fhéidir nach é an uair dheireanach dóibh é.

Cúlra

Gach bliain eagraíonn Ard-Stiúrthóireacht Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh an comórtas Juvenes Translatores ('aistritheoirí óga' sa Laidin). Tá sé mar aidhm ag an gcomórtas foghlaim teangacha a chur chun cinn i scoileanna, agus blaiseadh a thabhairt do dhaoine óga de ghairm an aistritheora. Is féidir le daltaí meánscoile atá 17 mbliana d'aois (daltaí a rugadh in 1996 i gcás chomórtas 2013-2014) cur isteach air, agus bíonn sé ar siúl ag an am céanna sna scoileanna ar fad a roghnaítear ar fud an Aontais Eorpaigh. Tá an comórtas tar éis cuid de na daltaí a bhí páirteach ann a spreagadh chun dul i mbun staidéir ar theangacha agus chun a bheith ina n-aistritheoirí.

Seo a leanas na buaiteoirí, mar aon leis an bpéire teanga a roghnaigh siad don chomórtas, agus na scoileanna ar a bhfuil siad ag freastal:

TÍR

BUAITEOIR, PÉIRE TEANGA

SCOIL

An Ostair

Marianna Leszczyk, PL-DE

BG 13 Fichtnergasse, Wien

An Bheilg

Séni Van Hauwaert, FR-NL

Koninklijk Atheneum 3, Gent

An Bhulgáir

Лора Стоянова, DE-BG,

Езикова гимназия "Пловдив"

An Chróit

Ivana Busch, DE-HR

XVI. Gimnazija, Zagreb,

An Chipir

Ρεβέκκα Μαυρομμάτη, EN-EL

Απεήτειο Λύκειο Αγρού, Λεμεσός

Poblacht na Seice

Jiří Pavlacký, EN-CS

Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno

An Danmhairg

Sarah Aaen, DA-EN

Silkeborg Gymnasium, Silkeborg

An Eastóin

Rainer Urmas Maine, EN-ET

Tallinna Reaalkool, Tallinn,

An Fhionlainn

Lasse Lipsanen EN-FI

Luostarivuoren lukio, Turku

An Fhrainc

Sophie Petot-Rosa, ES-FR

Cité Scolaire Internationale, Section Espagnole, Lyon

An Ghearmáin

Jörn-Jakob Luhn, EN-DE

Salzmannschule Schnepfenthal, Waltershausen

An Ghréig

Γεώργιος Γρηγοριάδης, FR-EL

Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

An Ungáir

Olivér Székely, HU-EN

Lauder Javne Iskola, Budapest

Éire

Aileen Ní Ghloinn, ES-EN

Coláiste Ide, An Daingean

An Iodáil

Laura Barberis, EN-IT

Liceo Internazionale Linguistico "Grazia Deledda", Genova

An Laitvia

Valts Štolcers, EN-LV

Līvānu 1.vidusskola, Līvāni

An Liotuáin

Laura Baronaitė, EN-LT

Pumpėnų vidurinė mokykla, Pumpėnai

Lucsamburg

Aure Aflalo, EN-FR

Athénée de Luxembourg, Luxembourg

Málta

Stephanie Debono, IT-MT

St. Aloysius College, Birkirkara

An Ísiltír

Eireamhan Semple, GA-EN

UWC Maastricht, Maastricht

An Pholainn

Patrycja Leszczenko, EN-PL

II Liceum Ogólnokształcące im.Króla Jana III Sobieskiego, Kraków

An Phortaingéil

Ana Gabriela Verdade, EN-PT

Colégio Nossa Senhora da Assunção, Anadia

An Rómáin

Andreea Florina Săndiță, EN-RO

Colegiul Naƫional Radu Greceanu, Slatina –

An tSlóvaic

Izabela Karelová, EN-SK

Spojená škola, Bratislava

An tSlóivéin

Mateja Drev, EN-SL

Prva gimnazija Maribor, Maribor

An Spáinn

Marieta Plamenova Marinova, BG-ES

IES Barrio Simencas, Madrid

An tSualainn

Sebastian Andersson, EN-SV

Fria läroverken Karlstad, Karlstad

An Ríocht Aontaithe

Walker Thompson, FR-EN

Westminster School, London

Tuilleadh eolais

Facebook: facebook.com/translatores

Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin

Suíomh gréasáin an chomórtais

Suíomh gréasáin Androulla Vassiliou

Lean Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

Iarscríbhinn: Agallamh leis an gCoimisinéir Vassiliou

Juvenes Translatores: dúil mhór againn sna teangacha

Go moch ar maidin cúpla mí ó shin, chaith 3,000 déagóir san Eoraip dhá uair a chloig faoi dhianscrúdú aistriúcháin. I gcás fhormhór na ndaltaí sin, nó iad ar fad fiú, ba é comórtas Juvenes Translatores an Choimisiúin Eorpaigh an chéad bhlaiseadh dóibh de chomórtas idirnáisiúnta - agus léargas ab ea é ar shaol an aistritheora ag obair faoi bhrú ama. Ghlac daltaí ó 750 scoil ó gach cearn den AE páirt sa chomórtas. Roghnaigh siad péire teanga de na 552 péire féideartha as measc 24 teanga oifigiúil an AE agus d'aistrigh siad téacs faoi shaoránacht na hEorpa, a bhí aon leathanach amháin ar fad, ó cheann de na teangacha sin isteach sa teanga eile.

An 8 Aibreán sa Bhruiséil, beidh Androulla Vassiliou, an Coimisinéir um Oideachas, Cultúr, Ilteangachas agus an Óige, i láthair ag searmanas bronnta do na buaiteoirí, duine as gach tír san AE.

San agallamh speisialta seo, labhraíonn Tytti Granqvist, Fionlannach atá ag obair in Ard‑Stiúrthóireacht an Aistriúcháin sa Choimisiún Eorpach, leis an gCoimisinéir Vassiliou chun a tuairimí faoin gcomórtas a fháil.

A Choimisinéir, inis dúinn beagán faoin gcomórtas agus an fáth a gceapann an Coimisiún go bhfuil tábhacht leis.

Buntáiste iontach iad scileanna teanga: cothaíonn siad dearcadh leathan agus saibhríonn siad saol daoine. Cabhraíonn siad comhthuiscint a fhorbairt idir daoine agus cuireann siad le deiseanna an duine post a fháil, gné a bhfuil an-tábhacht léi sa lá atá inniu ann mar gheall ar na deacrachtaí eacnamaíocha atá ann faoi láthair.

I gcás an Choimisiúin, is bealach é comórtas Juvenes Translatores le feasacht a ardú faoina thábhachtaí atá sé teangacha a fhoghlaim, agus faoinár mbeartas ilteangachais. Tacaímid le foghlaim teangacha agus le héagsúlacht teanga. Ba mhaith linn níos mó daoine óga a spreagadh le staidéar a dhéanamh ar theangacha, ní hamháin ar mhaithe le taisteal nó le sult, ach toisc go gcuireann siad go mór leis na roghanna gairmeacha a d'fhéadfadh bheith acu freisin. Is éasca do dhaoine maireachtáil, staidéar agus obair i dtíortha eile má tá teanga na tíre sin acu; cuireann sé ar a gcumas leas a bhaint as an gceart atá acu é sin a dhéanamh.

Bealach is ea comórtas Juvenes Translatores an Choimisiúin freisin le daoine óga a spreagadh chun smaoineamh faoin aistriúchán mar ghairm dóibh.

Tá an-tóir ar an gcomórtas seo. Cad is cúis leis sin, dar leat?

In 2013, chuir beagnach 1800 scoil isteach ar an gcomórtas, an líon is mó scoileanna go dtí seo. Ba bhreá liom dá bhféadfaimis glacadh leo ar fad, ach is cúram sa bhreis ar ár n-aistritheoirí é an comórtas seo a eagrú agus na páipéir a cheartú, agus mar sin is gá dúinn srian a chur le líon na scoileanna is féidir bheith páirteach ann. Cinntíonn sin go mbíonn an comórtas d'ardchaighdeán freisin. Bunaithe ar dhaonra gach tíre, leagtar síos uasmhéid scoileanna is féidir a bheith páirteach. Roghnaítear na scoileanna go randamach.

Creidim go bhfuil an-tóir ar an gcomórtas toisc go bhfuil na múinteoirí teanga á chur chun cinn agus go bhfuil an-suim ag na daltaí féin ann. Bronntar na duaiseanna ag searmanas speisialta sa Bhruiséil agus is mór an gríosadh é sin freisin. Is mór an pléisiúr dom i gcónaí bualadh leis na buaiteoirí agus an t-éacht atá déanta acu a thréaslú leo.

I gcás na scoileanna nach roghnaítear, is féidir leo tairbhe éigin a bhaint as an gcomórtas ar bhealaí éagsúla. De réir mar a thuigim, eagraíonn cuid acu comórtais aistriúcháin ina dtíortha féin agus baineann siad úsáid as na téacsanna atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an chomórtais. Tá leathanach Facebook ann freisin chun go mbeidh na rannpháirtithe in ann coinneáil i dteagmháil lena chéile.

Cad é do mheas ar na daoine óga a mbuaileann tú leo tríd an gcomórtas Juvenes Translatores?

Daoine ardchumasacha iad na daoine óga seo. Ní hamháin go mbíonn bua na dteangacha acu, ach bua na matamaitice, na teicneolaíochta, an cheoil agus ábhar eile acu chomh maith. Ní chuireann sé sin aon ionadh orm mar léiríonn taighde go bhfuil gaol idir inniúlacht i dteangacha iasachta agus a fheabhas agus a éiríonn le daoine in ábhair eile. Cuid suntais é freisin a ildánaí agus atá na daoine óga seo freisin.

Is mór an sásamh dom é a thapúla a chothaítear cairdeas i measc na ndaltaí agus a thábhachtaí iad na cosúlachtaí seachas na héagsúlachtaí atá eatarthu. Is minic a shnaidhmtear cairdeas idir na daoine óga a thagann anseo.

Nuair a chloisim na daoine óga seo i mbun óráide ag an searmanas bronnta, cuireann sé iontas orm a aibí atá siad agus an réimse ábhar a phléann siad ní hamháin teangacha agus an Eoraip, ach a dtuairimí féin freisin faoi shaol an duine óig sa lá atá inniu ann agus cad atá i ndán dóibh amach anseo. Cuirim dúspéis ina bhfuil le rá acu faoin AE agus faoi ábhair eile, is cuma an ábhair phearsanta nó ábhair níos leithne iad.

Thar gach ní, braithimidne sásamh nuair a fheicimid an toradh a bhíonn ann nuair a fhaigheann na daoine óga deis tuairimí nua a roinnt agus roghanna nua a aimsiú dá dtodhchaí.

Inis dúinn faoi na daoine a bhíonn ag eagrú thionscadal Juvenes Translatores.

Ardghairmithe a eagraíonn an comórtas seo, daoine ar mian leo a n-eolas agus a ngrá do theangacha a roinnt le daoine eile. Taitníonn sé go mór leis na haistritheoirí bualadh leis na daoine óga seo, ar dream iad a d'fhéadfadh a bheith ag obair leo amach anseo; glúin nua aistritheoirí, b'fhéidir. Mar a tharlaíonn, tháinig duine ó Mhálta a bhuaigh an comórtas cúpla bliain ó shin ag obair mar oiliúnaí i roinn na Máltaise sa Choimisiún.

Deis dúinn bualadh leis na buaiteoirí, agus lena dtuismitheoirí agus múinteoirí chomh maith, is ea an searmanas bronnta agus deis is ea é freisin chun iad a spreagadh le leanúint ag tacú leis na daoine óga cumasacha seo. Léiríonn sé do na cuairteoirí freisin gur neacha daonna iad na maorlathaithe Eorpacha.

Pé rud a dhéanfaidh na buaiteoirí amach anseo, ba mhaith linn go bhfanfaidís i dteagmháil linn.

Cén fáth a dtugtar cuireadh do mhúinteoirí na mbuaiteoirí teacht chuig an searmanas bronnta freisin?

Tugaimid cuireadh do na múinteoirí freisin mar ba mhaith linn go dtuigfidís go bhfuil meas againn ar a gcuid oibre agus ar an tionchar a bhíonn aici sin ar dhaoine óga. Is iad na múinteoirí an acmhainn oideachais is luachmhaire dá bhfuil againn. Is deis iad imeachtaí den sórt seo le buíochas a ghabháil leis na múinteoirí uile as an méid díograise a chuireann siad isteach: idir am, eolas, foighne, cruthaitheacht.

Cad faoi níos mó béime a chur ar aistriúchán sa seomra ranga?

Nuair a thugann tú faoi aistriúchán, feiceann tú láithreach nach bhfuil sé chomh héasca le focal amháin a chur in áit focail eile; ní foláir comhthéacs cultúrtha na teanga a chur san áireamh.

Sa lá atá inniu ann, is fearr le bunáite na múinteoirí béim a chur ar fhoghlaim teangacha trína labhairt seachas ar aistriúchán sa seomra ranga. Ach measaim féin go bhfuil gné mhór chumarsáide ag baint leis an aistriúchán toisc gurb é an duine ar a bhfuil an teachtaireacht dírithe is cás leis. Is é sin fíorchuspóir an aistriúcháin: ní hamháin an téacs a chur in iúl i dteanga eile, ach a chinntiú go dtuigeann an léitheoir nó an t-éisteoir an teachtaireacht atá á cur in iúl sa bhunteanga.

Roimhe seo, is fíor go raibh níos mó aistriúcháin ar siúl sna scoileanna, ach d'éirigh siad as ag pointe áirithe. Is féidir ról tábhachtach a bheith ag tionscnaimh ar nós Juvenes Translatores leis an aistriúchán a chur chun cinn arís sa seomra ranga, ar bhealach mealltach nua-aimseartha.

Teagmháil:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar