Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 oktober 2014

Europeiska kommissionen och databranschen ingår partnerskap för att lära sig behärska ”stordata”

Europeiska kommissionen och Europas dataindustri har åtagit sig att investera 2,5 miljarder euro i ett offentlig-privat partnerskap som ska stärka datasektorn och ge EU en ledande roll i den globala datakapplöpningen.

Lyckas vi bemästra stordata kan detta leda till

att europeiska leverantörer kan kapa åt sig en global datamarknad på upp till 30 %,

100 000 nya arbetstillfällen kopplade till data i Europa fram till 2020,

10 % lägre energiförbrukning, bättre resultat i sjukvården och mer produktiva maskinparker inom industrin.

Ett samförståndsavtal om att inrätta det offentlig-privata partnerskapet om stordata skrivs i dag under av Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes och vd:n för Big Data Value Association, Jan Sundelin, som agerar på uppdrag av flera företag, bl.a. ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, Siemens och forskningsorgan som Fraunhofer och det tyska forskningscentret för artificiell intelligens. EU har från programmet Horisont 2020 anslagit över 500 miljoner euro i investeringar under fem år (2016–2020) som förväntas locka privata parter att satsa minst det fyrdubbla (2 miljarder euro).

@NeelieKroesEU hade följande kommentar:

–Data är motorn och grunden för den framtida ekonomin. Varje slag av organisation behöver data som byggstenar för att förbättra sina resultat, det gäller från gårdar till fabriker, från laboratorier till verkstadsgolv.

Det offentlig-privata partnerskapet hjälper till att fokusera offentliga, privata och akademiska ansträngningar på att stödja forskning och innovation kring omvälvande stordataidéer på energi-, tillverknings- och sjukvårdsområdet för att utveckla tjänster som personanpassad medicin, livsmedelslogistik och förutsägande analysteknik. Genom att genomföra sitt strategiska forsknings- och innovationsprogram och fokusera Horisont 2020-stöd på gemensamma prioriteringar kommer det offentlig-privata partnerskapet att stärka den europeiska stordatabranschen och bidra till att lägga grunden till en blomstrande datadriven ekonomi i framtiden. Det offentlig-privata partnerskapet kommer också att stödja ”innovativa utrymmen” (Innovative Spaces) som ska erbjuda säkra miljöer för experiment med både privata och offentliga data. Dessa kommer också att fungera som företagsinkubator och nav för utveckling av kompetens och bästa praxis.

Partnerskapet, som ska starta den 1 januari 2015, är ett av de första resultaten av Europeiska kommissionens senaste datapolitiska plan med tillhörande handlingsplan för att påskynda utvecklingen av Europas datadrivna ekonomi (se IP/14/769 och MEMO/14/455).

Bakgrund

1,7 miljoner miljarder databyte genereras varje minut i världen, vilket motsvarar 360 000 dvd:er. Det blir mer än 6 megabyte data per person och dag. Denna information kommer från många olika källor, såsom människor, maskiner och sensorer. Det kan röra sig om klimatinformation, satellitbilder, digitala bilder och videor, transaktionsposter eller GPS-signaler.

Detta medför att datasektorn växer med 40 % per år, sju gånger snabbare än den totala marknaden för information och kommunikation. Företag som baserar sitt beslutsfattande på kunskap genererad från data ökar sin produktivitet med 5‑6 %. Stordata hjälper oss redan att snabba på diagnostiseringen av hjärnskador eller skördeprognoserna i utvecklingsländer. Global stordatateknik och globala stordatatjänster kommer att skapa hundratusentals nya arbetstillfällen under de kommande åren.

Stordata innebär stora möjligheter, men också en utmaning: Dagens datamängder är så stora och komplicerade att behandla att de kräver nya idéer, verktyg och infrastrukturer. Den rätta rättsliga ramen krävs också, liksom system och tekniska lösningar som garanterar den personliga integriteten och säkerheten.

Partnerskap kompletterar åtta befintliga offentlig-privata partnerskap inom Horisont 2020, t.ex. fotonik, robotteknik, högpresterande databehandling, avancerade 5G-nät för framtidens Internet och fabriker för framtiden. De ägnar sig alla åt strategisk teknik som kommer att ligga till grund för tillväxt och arbetstillfällen i nyckelsektorer för en kunskapsbaserad europeisk ekonomi, och har samtidigt ett fokus på viktiga samhällsutmaningar.

Hur partnerskapet ska organiseras

i partnerskapet deltar Europeiska kommissionen och Big Data Value Association, en icke vinstdrivande, branschledd organisation, med bl.a. följande medlemmar: ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Università di Bologna (CINI), Universidad Politécnica de Madrid, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Universität Duisburg-Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kintetx, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI och Technische Universität Berlin. Fler företag och forskningsorganisationer är välkomna att ansluta sig till föreningen.

Mer information

MEMO/14/583

Sätt stordata i arbete för Europa

Meddelande: Mot en blomstrande databaserad ekonomi

Följ @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Följ Neelie på Twitter

Kontaktpersoner:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn +32-2 295 73 61, Twitter: @NeelieKroesEU

För allmänheten: Europe Direct per telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­post


Side Bar