Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 13. oktobra 2014

Evropska komisija in industrija za obdelavo podatkov bosta začeli 2,5 milijarde evrov vredno partnerstvo za obvladovanje masovnih podatkov

Evropska komisija in evropska industrija za obdelavo podatkov sta se zavezali, da bosta vložili 2,5 milijarde evrov v javno-zasebno partnerstvo za okrepitev sektorja podatkov in zagotovitev svetovne vodilne vloge Evrope na področju podatkov.

Obvladovanje masovnih podatkov bi lahko pomenilo:

do 30 % svetovnega trga podatkov za evropske dobavitelje;

100 000 novih delovnih mest na področju podatkov v Evropi do leta 2020;

10 % manjšo porabo energije, boljše zdravstvene rezultate in zmogljivejše industrijske stroje.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes in predsednik združenja Big Data Value Association Jan Sundelin, ki deluje v imenu podjetij, med katerimi so ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP in SIEMENS, ter raziskovalnih organov, kot sta Fraunhofer in Nemški raziskovalni center za umetno inteligenco, bosta danes podpisala memorandum o soglasju za vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva na področju masovnih podatkov. EU je v petih letih (2016–2020) v to področje vložila več kot 500 milijonov evrov iz programa Obzorje 2020 in pričakuje se, da bo znesek zasebnih partnerjev vsaj štirikrat višji (2 milijardi evrov).

Neelie Kroes (@ NeelieKroesEU) je povedala: „Podatki so gibalo in temelj gospodarstva prihodnosti. Organizacije vseh vrst, bodisi kmetije, tovarne, laboratoriji ali proizvodni obrati, potrebujejo temelje za povečanje učinkovitosti.“

Javno-zasebno partnerstvo bo pomagalo usmeriti javna, zasebna in akademska prizadevanja na področju raziskav, da bi se podprle raziskave in inovacije v okviru revolucionarnih zamisli glede masovnih podatkov na področjih, kot so energija, proizvodnja in zdravje, z namenom zagotavljanja storitev, kot so personalizirana medicina, živilska logistika in napovedna analitika. Javno-zasebno partnerstvo bo z izvajanjem svojega strateškega programa raziskav in inovacij ter usmerjanjem podpore iz programa Obzorje 2020 v skupne prednostne naloge okrepilo evropski sektor masovnih podatkov in prispevalo k postavitvi temeljev za podatkovno vodeno gospodarstvo prihodnosti. Javno-zasebno partnerstvo bo prav tako podpiralo „prostore inovacij“, ki bodo ponujali varno okolje za preizkušanje tako zasebnih kot odprtih podatkov. Ti bodo delovali tudi kot podjetniški inkubatorji ter centri za razvoj znanja in najboljših praks.

Javno-zasebno partnerstvo, ki naj bi se začelo 1. januarja 2015, je eden od prvih rezultatov nedavne politike Evropske komisije in akcijskega načrta za pospešitev razvoja podatkovno vodenega evropskega gospodarstva (glej IP/14/769 in MEMO/14/455).

Ozadje

Vsako minuto na svetu nastane 1,7 milijona milijard bajtov podatkov, kar ustreza 360 000 DVD-jem. To pomeni več kot 6 megabajtov podatkov na osebo na dan. Informacije prihajajo iz različnih virov, kot so ljudje, stroji ali senzorji. Lahko gre za informacije o podnebju, satelitske posnetke, digitalne fotografije in videoposnetke, evidence o transakcijah ali signale GPS.

Posledično je letna rast sektorja podatkov kar 40-odstotna in 7-krat večja od rasti skupnega informacijskega in komunikacijskega trga. Produktivnost podjetij, ki pri svojih postopkih odločanja uporabljajo znanje, pridobljeno s podatki, se povečuje 5 do 6-odstotno. Masovni podatki že prispevajo k hitrejšim diagnozam možganskih poškodb ali napovedovanju donosa pridelkov v državah v razvoju. Svetovna tehnologija in storitve masovnih podatkov bodo v prihodnjih letih ustvarile več sto tisoč novih delovnih mest.

Masovni podatki so lahko odlična priložnost, vendar tudi izziv: zdajšnji nabori podatkov so zelo obsežni in njihova obdelava je zapletena, zato so potrebne nove zamisli, orodja in infrastrukture. Prav tako so potrebni ustrezen pravni okvir, sistemi in tehnične rešitve, ki bi zagotovili zasebnost in varnost.

Javno-zasebno partnerstvo na področju podatkov dopolnjuje osem obstoječih javno-zasebnih partnerstev v okviru programa Obzorje 2020, na primer na področju fotonike, robotike, visoko zmogljivega računalništva, naprednih omrežij 5G za internet prihodnosti in tovarn prihodnosti. Vsa obravnavajo strateške tehnologije, ki bodo podprle rast in delovna mesta v ključnih sektorjih evropskega gospodarstva, ki temelji na znanju, in so usmerjene v pomembne družbene izzive.

Organizacija javno-zasebnega partnerstva

Javno-zasebno partnerstvo na področju podatkov je partnerstvo med Evropsko komisijo in Big Data Value Association, neprofitnim industrijskim združenjem, med katerega člani so ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, univerza v Bologni (CINI), politehnična univerza v Madridu, NOKIA Solutions and Networks, THALES, univerza Duisburg Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kintetx, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI in tehnična univerza v Berlinu. Združenju se lahko pridružijo še druga podjetja in raziskovalne organizacije.

Več informacij

MEMO/14/583

Uporaba masovnih podatkov v korist Evrope

Sporočilo: Uspešnemu podatkovno vodenemu gospodarstvu naproti

Spremljajte: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Kontakti:

E-pošta: comm-kroes@ec.europa.eu. Tel.: +32 22957361, Twitter: @NeelieKroesEU

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e-pošti


Side Bar