Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. októbra 2014

Európska komisia a odvetvie spracovania údajov zakladajú 2,5 miliardové partnerstvo, ktorého cieľom je spravovanie veľkých dát

Európska komisia a európske odvetvie spracovania údajov sa zaviazali investovať 2,5 miliárd EUR do verejno-súkromného partnerstva, ktorého cieľom je posilniť odvetvie spracovania údajov a posunúť Európu na popredné miesto v oblasti globálneho spracúvania údajov.

Spravovanie veľkých dát (big data) by mohlo znamenať:

až 30-percentný podiel na globálnom trhu s údajmi pre európskych dodávateľov;

100 000 nových pracovných miest v oblasti spracovania údajov v Európe do roku 2020;

o 10 % nižšiu spotrebu energie, lepšiu zdravotnú starostlivosť a produktívnejšie priemyselné stroje.

Dnes podpíše podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová a predseda združenia Big Data Value Association Jan Sundelin, konajúci v mene spoločností, medzi ktoré patria ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, SIEMENS, ako aj výskumné orgány ako Fraunhofer a nemecké výskumné stredisko pre umelú inteligenciu, memorandum o porozumení, na základe ktorého sa zriadi verejno-súkromné partnerstvo pre veľké dáta. EÚ vyhradila z programu Horizont 2020 na obdobie piatich rokov (2016 – 2020) viac ako 500 miliónov EUR na investície a od súkromných partnerov sa očakáva aspoň štvornásobok tejto sumy (2 miliardy EUR).

Neelie Kroesová @NeelieKroesEU uviedla, že „údaje sú motorom a základom budúcej ekonomiky. Každá organizácia, či už predstavuje poľnohospodársky podnik, továreň, laboratórium alebo výrobné stredisko, potrebuje stavebné prvky na to, aby zvýšila svoju výkonnosť.“

Verejno-súkromné partnerstvo pomôže verejnému a súkromnému sektoru, ako aj akademickej výskumnej sfére sústrediť úsilie na podporu výskumu a inovácií týkajúcich sa prevratných myšlienok v oblasti veľkých dát v odvetviach, ako je napr. personalizovaná medicína, potravinová logistika a prediktívna analytika. Vďaka vykonávaniu strategického programu v oblasti výskumu a inovácií a zameraniu podpory programu Horizont 2020 na spoločné priority verejno-súkromné partnerstvo posilní európske spoločenstvo v oblasti veľkých dát a pomôže položiť základ prosperujúcej ekonomiky založenej na údajoch. Verejno-súkromné partnerstvo podporí aj „priestory pre inovácie“, ktoré ponúknu bezpečné prostredie na experimentovanie tak so súkromnými, ako aj s otvorenými údajmi. Tieto priestory budú pôsobiť aj ako podnikateľské inkubátory a strediská pre rozvoj zručností a najlepších postupov.

Verejno-súkromné partnerstvo, ktoré má začať svoju činnosť 1. januára 2015, je jedným z prvých výsledkov súčasnej politiky Európskej komisie a jej akčného plánu, ktoré majú urýchliť rozvoj ekonomiky založenej na údajoch (pozri IP/14/769 a MEMO/14/455).

Súvislosti

Na svete sa každú minútu generuje 1,7 milióna bajtov údajov, čo zodpovedá 360 000 DVD. To je viac ako 6 megabajtov údajov na každého človeka za deň. Tieto informácie pochádzajú z rôznych zdrojov, medzi ktoré patria ľudia, stroje či senzory. Mohlo by ísť o informácie o klíme, satelitné snímky, digitálne fotografie a videá, záznamy o transakciách či signály GPS.

Sektor údajov v dôsledku toho rastie ročne o 40 %, čo je sedemnásobne rýchlejšie ako celý informačný a komunikačný trh. Podniky, ktoré svoje rozhodovacie postupy zakladajú na znalostiach získaných z údajov, zvyšujú svoju produktivitu o 5 ‑ 6 %. Veľké dáta nám už pomáhajú urýchliť diagnostikovanie mozgových poranení alebo predpovedať úrodnosť v rozvojových krajinách. Vďaka globálnym technológiám a službám vzniknú v ďalších rokoch státisíce nových pracovných miest.

Hoci veľké dáta predstavujú obrovské možnosti, sú zároveň veľkou výzvou. Dnešné databázy sú také rozsiahle a spletité že je náročné ich spravovať, a preto si vyžadujú nové nápady, nástroje a infraštruktúry. Takisto je potrebný vhodný právny základ, systémy a technické riešenia, ktorými sa zabezpečí súkromie a bezpečnosť.

Verejno-súkromné partnerstvo pre veľké dáta dopĺňa v rámci rámcového programu Horizont 2020 osem existujúcich verejno-súkromných partnerstiev napríklad v oblasti fotoniky, robotiky, vysokovýkonnej výpočtovej techniky, vyspelých sietí 5G pre internet budúcnosti a tovární budúcnosti. Všetky tieto partnerstvá sa zaoberajú strategickými technológiami, ktoré pomôžu rastu a tvorbe pracovných miest v európskej znalostnej ekonomike, a sú zamerané na významné spoločenské výzvy.

Organizácia verejno-súkromného partnerstva

Verejno-súkromné partnerstvo pre veľké dáta je partnerstvom medzi Európskou komisiou a združením Big Data Value Association, ktoré je neziskovou organizáciou pod vedením odvetvia a ktorého členmi sú okrem iného spoločnosti ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, univerzita v Bologni (CINI), Polytechnická univerzita v Madride, spoločnosť NOKIA Solutions and Networks, THALES, univerzita v Duisburg Essen, spoločnosti Siemens, SAP, Engineering, TIE Kintetx, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI, a Technická univerzita v Berlíne. Do združenia sa môžu zapojiť aj ďalšie spoločnosti a výskumné organizácie.

Ďalšie informácie

MEMO/14/583

Making Big Data Work for Europe

Oznámenie: Smerom k prosperujúcemu hospodárstvu založenému na údajoch

Sledujte: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Sledujte Neelie na Twitteri

Kontaktné osoby:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel. +32 229 57361, Twitter: @NeelieKroesEU

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar