Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 13 octombrie 2014

Comisia Europeană și sectorul datelor lansează un parteneriat de 2,5 miliarde de euro pentru a gestiona datele masive (big data)

Comisia Europeană și sectorul european al datelor s-au angajat să investească 2,5 miliarde EUR într-un parteneriat public-privat (PPP), al cărui obiectiv este consolidarea sectorului datelor și plasarea Europei în fruntea cursei mondiale în acest domeniu.

Gestionarea datelor masive ar putea însemna:

până la 30 % din piața mondială de date pentru furnizori europeni;

crearea, în Europa, a 100 000 de noi locuri de muncă în domeniul datelor, până în 2020;

reducerea cu 10 % a consumului de energie, rezultate mai performante în domeniul asistenței medicale și utilaje industriale mai productive.

Un memorandum de înțelegere de instituire a parteneriatului public-privat privind datele masive va fi semnat astăzi de către Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene, și Jan Sundelin, președinte al Big Data Value Association, care acționează în numele mai multor societăți, printre care se numără Atos, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, SIEMENS și al mai multor organisme de cercetare, precum Fraunhofer și Centrul german de cercetare în domeniul inteligenței artificiale. UE a alocat, din programul Orizont 2020, peste 500 de milioane EUR sub formă de investiții pe o perioadă de 5 ani (2016-2020); la rândul lor, partenerii privați urmează să contribuie cu o sumă de cel puțin patru ori mai mare (2 miliarde EUR).

Doamna Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) a declarat: „Datele sunt motorul și temelia economiei viitorului. Orice tip de organizație, fie că e vorba de o fermă sau de o fabrică, un laborator sau un atelier, are nevoie de aceste pietre de temelie pentru a-și îmbunătăți performanțele.”

Parteneriatul public-privat va permite ca eforturile întreprinse de sectorul public, de cel privat și de cercetarea academică să se concentreze pe sprijinirea cercetării și inovării pentru încurajarea ideilor revoluționare în materie de date masive, în domenii cum ar fi energia, industria prelucrătoare și sănătatea, pentru a oferi servicii precum medicină personalizată, logistică în sectorul alimentar și analiză predictivă. Prin punerea în aplicare a Agendei sale strategice de cercetare și inovare și prin concentrarea contribuției din partea programului Orizont 2020 asupra priorităților comune, PPP va consolida comunitatea europeană a datelor masive și va contribui la punerea bazelor unei economii a viitorului înfloritoare, bazate pe date. PPP va sprijini, de asemenea, „spațiile de inovare”, care vor oferi medii sigure pentru realizarea de experimente atât cu date private, cât și cu date deschise. Aceste spații vor folosi, de asemenea, drept incubatoare de afaceri și drept platforme pentru dezvoltarea de competențe și de bune practici.

Parteneriatul public-privat, programat să înceapă la 1 ianuarie 2015, este unul dintre primele rezultate ale politicii recente a Comisiei Europene și ale planului de acțiune aferent care vizează accelerarea dezvoltării economiei europene bazate pe date (a se vedea IP/14/769 și MEMO/14/455).

Context

În fiecare minut, lumea întreagă generează 1,7 milioane de miliarde de byți de date, ceea ce echivalează cu 360 000 de DVD-uri și înseamnă peste 6 megabyți de date pe zi pentru fiecare persoană. Aceste informații provin din diferite surse, de exemplu, de la persoane, mașini sau senzori. Poate fi vorba de informații despre climă, imagini din satelit, fotografii și înregistrări video digitale, evidențe ale unor tranzacții sau semnale GPS.

Prin urmare, sectorul datelor crește în prezent cu 40 % pe an, de 7 ori mai rapid decât piața globală a informației și comunicațiilor. Întreprinderile ale căror procese decizionale sunt bazate pe cunoștințele generate de date înregistrează o creștere a productivității de 5‑6 %. Datele masive ne ajută deja la accelerarea diagnosticării leziunilor cerebrale sau la prevederea recoltelor în țările în curs de dezvoltare. Tehnologia și serviciile mondiale de date masive vor genera sute de mii de noi locuri de muncă în următorii ani.

Datele masive reprezintă o oportunitate uriașă dar, în același timp, sunt și o provocare: seturile de date din ziua de azi sunt atât de imense, iar procesarea lor atât de complexă, încât este nevoie de idei, instrumente și infrastructuri noi. De asemenea, este nevoie de cadrul juridic adecvat, precum și de sisteme și de soluții tehnice pentru a garanta confidențialitatea și securitatea.

Parteneriatul public-privat privind datele vine în completarea a opt parteneriate public-privat existente în cadrul programului Orizont 2020, de exemplu privind fotonica, robotica, calculul de înaltă performanță, rețelele 5G avansate pentru internetul viitorului și fabricile viitorului. Toate aceste parteneriate se referă la tehnologii strategice care vor sprijini creșterea economică și crearea de locuri de muncă în sectoarele-cheie ale unei economii europene bazate pe cunoaștere, răspunzând în același timp unor provocări societale semnificative.

Organizarea parteneriatului public-privat

Parteneriatul public-privat privind datele este un parteneriat între Comisia Europeană și Big Data Value Association, o organizație fără scop lucrativ creată de acest sector, printre membrii acesteia numărându-se ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Universitatea din Bologna (CINI), Universitatea Politehnică din Madrid, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Universitatea din Duisburg Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kintetx, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI și Universitatea Tehnică din Berlin. Asociația este deschisă și altor societăți și organizații de cercetare care doresc să i se alăture.

Informații suplimentare

MEMO/14/583

Utilizarea datelor masive în beneficiul Europei

Comunicare: Către o economie de succes bazată pe date

Urmăriți pe Twitter: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Urmăriți activitatea dnei Neelie Kroes pe Twitter

Contact:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.57361, Twitter: @NeelieKroesEU

Pentru public: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar