Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 13 oktober 2014

Europese Commissie en datasector geven startschot voor "big data"-partnerschap ter waarde van 2,5 miljard euro

De Europese Commissie en de datasector van Europa hebben afgesproken 2,5 miljard euro te investeren in een publiek-privaat partnerschap (PPP) met als doel deze sector te versterken en ervoor te zorgen dat Europa koploper in de wereldwijde datawedloop wordt.

Door optimaal gebruik van "big data" kunnen:

Europese bedrijven een marktaandeel verwerven van 30 % van de wereldwijde datamarkt;

tegen 2020 in Europa 100 000 nieuwe datagerelateerde banen ontstaan;

het energieverbruik 10 % lager uitvallen, de resultaten in de gezondheidszorg worden verbeterd en het industriële machinepark productiever worden.

Vandaag zal het memorandum van overeenstemming ter oprichting van het PPP inzake "big data" worden getekend door Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Jan Sundelin, voorzitter van de Big Data Value Association, die optreedt als vertegenwoordiger van een aantal bedrijven, waaronder ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, SIEMENS, en van onderzoeksinstellingen als Fraunhofer en het Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). De EU heeft voor de periode 2016-2020 in het kader van Horizon 2020 een bedrag van 500 miljoen euro voor het PPP uitgetrokken. Van de particuliere partners wordt verwacht dat zij minstens het viervoudige van dit bedrag beschikbaar stellen (2 miljard euro).

@NeelieKroesEU zei hierover: "Big data is de motor en het fundament van de toekomstige economie. Binnen elke soort organisatie, van boerderij tot fabriek, en op elk niveau, van laboratorium tot werkvloer, zijn deze bouwstenen nodig om beter te presteren."

Het PPP zal de particuliere sector, de overheid en de academische wereld helpen om hun onderzoeks- en innovatie-inspanningen te concentreren op revolutionaire ideeën over "big data" op gebieden als energie, fabricage en gezondheidszorg. Hieruit kunnen bijvoorbeeld diensten als gepersonaliseerde geneeskunde, logistiek in de levensmiddelenbranche en voorspellende analyse voortvloeien. Door de strategische agenda voor onderzoek en ontwikkeling uit te voeren en de steun in het kader van Horizon 2020 te concentreren op gemeenschappelijke prioriteiten, zal het PPP ervoor zorgen dat de Europese "big data"-gemeenschap sterker wordt en dat er een fundament wordt gelegd voor een bloeiende data-economie. Met het PPP worden verder “innovatieruimten” ondersteund die een beveiligde omgeving bieden waarin met zowel particuliere als open data kan worden geëxperimenteerd. Deze dienen ook als starterscentra waar vaardigheden en optimale werkwijzen kunnen worden ontwikkeld.

Het PPP, dat op 1 januari 2015 van start zou gaan, is een van de eerste resultaten van het recente beleids- en actieplan van de Europese Commissie dat tot doel heeft de data-economie van Europa sneller tot ontwikkeling te brengen (zie IP/14/769 en MEMO/14/455).

Achtergrond

Elke minuut worden er op de wereld 1,7 biljard bytes data gegenereerd. Dat komt overeen met 360 000 dvd's of zes megabyte data per persoon per dag. Die gegevens zijn afkomstig uit veel verschillende bronnen, zoals mensen, machines of sensoren. Het kunnen bijvoorbeeld klimaatgegevens, satellietbeelden, digitale foto's en video's, transactiegegevens of gps-signalen zijn.

Daardoor groeit de datasector met 40 % per jaar, dat is zeven keer sneller dan de ICT-markt als geheel. Als bedrijven bij de besluitvorming gebruikmaken van kennis die voortvloeit uit data, stijgt hun productiviteit met 5 tot 6 %. "Big data" is nu al uiterst nuttig bij het diagnosticeren van hersenletsel en het voorspellen van de opbrengst van gewassen in ontwikkelingslanden. "Big data"-technologie en -diensten zullen de komende jaren op wereldschaal honderdduizenden nieuwe banen opleveren.

"Big data" biedt veel kansen, maar stel ons ook voor uitdagingen: datasets zijn tegenwoordig zo groot en moeilijk te verwerken dat nieuwe ideeën, instrumenten en infrastructuur nodig zijn. Bovendien moet er voor privacy en beveiliging worden gezorgd door middel van het juiste juridische kader en geschikte systemen en technologie.

Het PPP inzake "big data" vormt een aanvulling op acht bestaande publiek-private partnerschappen in het kader van Horizon 2020, bijvoorbeeld op het gebied van fotonica, robotica, krachtige computersystemen, geavanceerde 5G-netwerken voor het internet van de toekomst en fabrieken van de toekomst. Deze zijn gericht op strategische technologieën die de basis vormen voor de groei en werkgelegenheid in de belangrijkste sectoren van de Europese kenniseconomie, waarbij ook significante maatschappelijke problemen worden aangepakt.

Deelnemers aan het PPP

Het PPP inzake "big data" is een partnerschap van de Europese Commissie met de Big Data Value Association, een brancheorganisatie op non-profitbasis. Tot de leden behoren onder meer ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, de Universiteit van Bologna (CINI), de Polytechnische Universiteit van Madrid, NOKIA Solutions and Networks, THALES, de Universiteit Duisburg-Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI en de Technische Universiteit van Berlijn. Het partnerschap staat open voor andere bedrijven en onderzoeksinstellingen die zich bij het samenwerkingsverband willen aansluiten.

Meer informatie

MEMO/14/583

Making Big Data work for Europe

Mededeling: Naar een bloeiende data-economie

Volgen op Twitter: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes

Volg Neelie op Twitter

Contact:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361, Twitter: @NeelieKroesEU

Voor het publiek: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail


Side Bar