Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2014. gada 13. oktobrī

Eiropas Komisijas un datu ģenerēšanas, glabāšanas un izplatīšanas nozare sāk partnerību 2,5 miljardu eiro vērtībā lielu datu masīvu pārvaldībai

Eiropas Komisija un Eiropas datu nozare ir apņēmušās ieguldīt 2,5 miljardus eiro publiskā un privātā sektora partnerībā (PPP), kuras mērķis ir nostiprināt datu ģenerēšanas, glabāšanas un izplatīšanas nozari un izvirzīt Eiropu datu jomā pasaules vadošajās pozīcijās.

Lielu datu masīvu ("lielo datu") pārvaldībai var būt šādi rezultāti:

Eiropas piegādātāji kontrolē turpat 30 % globālā datu tirgus;

līdz 2020. gadam Eiropā izveidoti 100 000 jaunu ar datiem saistītu darba vietu;

par 10 % mazāks enerģijas patēriņš, labāki veselības aprūpes rezultāti un augstāka ražošanas iekārtu produktivitāte.

Saprašanās memorandu, kas izveido publiskā un privātā sektora partnerību lielu datu masīvu pārvaldībai, šodien parakstīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa un apvienības Big Data Value Association prezidents Jāns Sundelīns, kurš pārstāv uzņēmumus, tostarp ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, Siemens, un pētniecības struktūras, tādas kā Fraunhofer un Vācijas Mākslīgā intelekta pētījumu centrs. ES no pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ir piešķīrusi vairāk nekā 500 miljonus eiro ieguldījumiem nākamo piecu gadu laikā (2016–2020); no privātajiem partneriem tiek sagaidīts, ka tie ieguldīs vismaz četras reizes vairāk līdzekļu (2 miljardus eiro).

@NeelieKroesEU paziņoja: “Dati ir nākotnes ekonomikas virzītājs un pamats. Visu veidu organizācijām ir vajadzīgi datu masīvi, lai uzlabotu rezultātus — lauku saimniecībām un ražotnēm, laboratorijām un veikaliem.

Šī publiskā un privātā sektora partnerība palīdzēs koncentrēt pētījumu pūliņus publiskajā, privātajā un akadēmiskajā līmenī, lai atbalstītu novatoriskas lielu datu masīvu idejas tādās jomās kā enerģētika, ražošana un veselība un sniegtu tādus pakalpojumus kā individualizēta medicīna, pārtikas loģistika un prognozējošā analīze. Īstenojot stratēģisko zinātnisko pētījumu un inovācijas programmu un koncentrējot programmas “Apvārsnis 2020” atbalstu kopējām prioritātēm, šī publiskā un privātā sektora partnerība stiprinās Eiropas lielo datu masīvu kopienu un palīdzēs likt pamatus plaukstošai, uz datiem balstītai ekonomikai nākotnē. PPP arī veicinās “inovācijas telpas”, kas piedāvās drošus apstākļus eksperimentiem kā ar privātajiem, tā ar atklātajiem datiem. Inovācijas telpas arī darbojas kā uzņēmējdarbības inkubatori un prasmju un labākās prakses attīstības centri.

Publiskā un privātā sektora partnerība, kurai ir jāsākas 2015. gada 1. janvārī, ir viens no pirmajiem rezultātiem, ko devusi Eiropas Komisijas nesenā politika un rīcības plāns paātrināt uz datiem balstītu ekonomikas attīstību Eiropā (sk. IP/14/769 un MEMO/14/455).

Konteksts

Katru minūti pasaulē rada 1,7 miljonus gigabaitu datu — 360 000 DVD apjomā. Uz katru cilvēku sanāk vairāk nekā 6 megabaiti datu katru dienu. Šī informācija nāk no daudziem un dažādiem avotiem — cilvēkiem, mašīnām vai sensoriem. Tā var būt informācija par klimatu, satelītattēli, digitālie attēli un videomateriāli, darījumu ieraksti vai GPS signāli.

Rezultātā datu sektors pieaug par 40 % gadā, septiņreiz ātrāk nekā informācijas un sakaru tirgus kopumā. To uzņēmumu ražīgums, kuru lēmumu pieņemšanas procesu pamatā ir no datiem ģenerētas zināšanas, pieaug par 5–6 %. Lielie datu masīvi jau tagad mums palīdz paātrināt smadzeņu traumu diagnosticēšanu vai prognozēt graudaugu ražas jaunattīstības valstīs. Pasaules mērogā pakalpojumi un tehnoloģijas, kas saistītas ar lielu datu masīvu apstrādi, nodrošinās, ka nākamajos gados tiks radīti simtiem tūkstošu jaunu darba vietu.

Kaut arī lieli datu masīvi piedāvā nozīmīgas iespējas, ir arī problēmas: mūsdienu datu kopumi ir tik milzīgi un tos ir tik sarežģīti apstrādāt, ka tiem ir vajadzīgas jaunas idejas, rīki un infrastruktūras. Ir nepieciešams arī atbilstošs tiesiskais regulējums, sistēmas un tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu privātumu un drošību.

Publiskā un privātā sektora partnerība datu jomā papildina astoņas pastāvošas līdzīgas partnerības programmas “Apvārsnis 2020” ietvaros, piemēram, šādās jomās: fotonika, robotizācija, augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijas, uzlaboti piektās paaudzes tīkli nākotnes internetam un nākotnes ražotnes. Tās visas izveidotas saistībā ar stratēģiskām tehnoloģijām, kas nostiprinās izaugsmi un darba vietas uz zināšanām balstītās Eiropas ekonomikas svarīgākajās nozarēs, vienlaikus pievēršoties nozīmīgu sabiedrības problēmu risināšanai.

Publiskā un privātā sektora partnerības organizācija

Publiskā un privātā sektora partnerība datu jomā ir partnerība starp Eiropas Komisiju un apvienību Big Data Value Association — rūpniecisku bezpeļņas organizāciju, kuras dalībnieku vidū ir ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Boloņas Universitāte (CINI), Madrides Politehniskā universitāte, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Duisburgas-Esenes Universitāte, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kintetx, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI un Berlīnes Tehniskā universitāte. Apvienībai var pievienoties arī citi uzņēmumi un pētniecības organizācijas.

Plašāka informācija

MEMO/14/583

Jāpanāk, ka lieli datu masīvi kalpo Eiropai

Paziņojums: “Ceļā uz tādu labklājīgu ekonomiku, kuras pamatā ir dati”

Sekojiet: @EUDataEcosystem

Nēlī Krusa Sekojiet Nēlī Krusai tviterī Twitter

Kontaktpersonas:

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu Tālr.: +32.229.57361, “Twitter”: @NeelieKroesEU

Informatīvais dienests Europe Direct: tālrunis 00 800 6 7 8 9 10 11 vai e­pasts


Side Bar