Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. spalio 13 d.

Europos Komisija ir duomenų sektoriaus atstovai pradeda 2,5 mlrd. EUR didelių duomenų rinkinių tvarkymo partnerystę

Europos Komisija ir Europos duomenų sektoriaus atstovai įsipareigojo investuoti 2,5 mlrd. EUR į viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę (VPSP), kurios tikslas – stiprinti duomenų sektorių ir siekti, kad Europa pirmautų pasaulinėje duomenų rinkoje.

Didelių duomenų rinkinių tvarkymas reikštų, kad:

Europos tiekėjai galėtų užimti iki 30 % pasaulinės duomenų rinkos;

iki 2020 m. Europoje galėtų būti sukurta 100 000 naujų su duomenų tvarkymu susijusių darbo vietų;

galėtų būti suvartojama 10 % mažiau energijos, užtikrinama veiksmingesnė sveikatos priežiūra ir sukurta našesnių pramonės mašinų.

Šiandien Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Neelie Kroes ir asociacijos „Big Data Value“ prezidentas Janas Sundelinas, atstovaujantis tokioms bendrovėms kaip „Atos“, „Nokia Solutions and Networks“, „Orange“, SAP ir „Siemens“ ir tokioms mokslinių tyrimų organizacijoms kaip „Fraunhofer“ ir Vokietijos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų centras, pasirašys susitarimo pradėti didelių duomenų rinkinių tvarkymo VPSP memorandumą. ES numatė per penkerius metus (2016–2020 m.) pagal programą „Horizontas 2020“ investuoti daugiau kaip 500 mln. EUR, o iš privačių partnerių tikimasi, kad jie investuos dar bent keturiskart tiek (2 mlrd. EUR).

N. Kroes (@NeelieKroesEU) sakė: „Duomenys – ateities ekonomikos variklis ir pagrindas. Našumo didinimo elementai būtini bet kokios rūšies organizacijai – nuo ūkio iki gamyklos, nuo laboratorijos iki gamybos cecho.“

VPSP padės sutelkti viešojo, privačiojo sektorių ir akademinių mokslinių tyrimų pastangas remti kokybiškai naujų idėjų, kaip panaudoti didelius duomenų rinkinius tokiose srityse, kaip energetika, gamyba ir sveikatos priežiūra, mokslinius tyrimus ir inovacijas, kad būtų sukurtos tokios paslaugos, kaip prie asmeninių poreikių pritaikyta medicina, maisto produktų logistika ar prognozuojamoji analizė. Šia partneryste įgyvendinama VPSP strateginė mokslinių tyrimų ir inovacijų darbotvarkė ir telkiama parama pagal programą „Horizontas 2020“ bendriesiems prioritetams – taip stiprinama Europos didelių duomenų rinkinių tvarkymo bendruomenė ir prisidedama prie klestinčios ateities duomenų ekonomikos pagrindų. Per VPSP bus remiamos ir „inovacijų erdvės“, kuriose bus galima saugiai eksperimentuoti su privačiais ir viešais duomenimis. Šios erdvės atliks ir verslo inkubatorių bei įgūdžių ir geriausios praktikos formavimo centrų funkciją.

VPSP numatyta pradėti 2015 m. sausio 1 d.; tai vienas iš pirmųjų Europos Komisijos naujausios politikos ir veiksmų plano spartinti Europos duomenimis grindžiamos ekonomikos sukūrimą (žr. IP/14/769 ir MEMO/14/455) rezultatų.

Pagrindiniai faktai

Pasaulyje kas minutę generuojama po 1,7 mln. gigabaitų, arba 360 000 DVD, duomenų. Tai yra daugiau kaip 6 megabaitai duomenų kiekvienam žmogui per dieną. Šią informaciją generuoja įvairūs šaltiniai, pvz., žmonės, mašinos ir jutikliai. Tai gali būti su klimato kaita susijusi informacija, palydoviniai vaizdai, skaitmeninės nuotraukos ir vaizdo siužetai, sandorių įrašai arba GPS signalai.

Todėl duomenų sektorius kasmet išauga 40 %, t. y. auga 7 kartus greičiau nei visa informacijos ir ryšių rinka. Įmonių, kurios priima sprendimus naudodamosi iš duomenų gautomis žiniomis, našumas išauga 5–6 proc. Dideli duomenų rinkiniai jau dabar padeda sparčiau diagnozuoti smegenų sužalojimus ar prognozuoti pasėlių derlių besivystančiose šalyse. Plėtojant pasaulines didelių duomenų rinkinių tvarkymo technologijas ir paslaugas artimiausiais metais bus sukurta šimtai tūkstančių naujų darbo vietų.

Nors dideli duomenų rinkiniai teikia puikių galimybių, jie kelia ir uždavinių: šiuolaikiniai duomenų rinkiniai tokie dideli ir juos taip sudėtinga apdoroti, kad tam būtinos naujos idėjos, priemonės ir infrastruktūra. Be to, siekiant užtikrinti privatumą ir saugumą, reikia tinkamo teisinio pagrindo, sistemų ir techninių sprendimų.

Duomenų VPSP papildo aštuonias esamas pagal programą „Horizontas 2020“ įsteigtas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės organizacijas, pvz., fotonikos, robotikos, itin našaus skaičiavimo, ateities interneto pažangiųjų 5G tinklų ir ateities gamyklų. Jos visos susijusios su strateginėmis technologijomis, kuriomis bus skatinamas ekonomikos augimas ir darbo vietų kūrimas svarbiausiuose Europos žinių ekonomikos sektoriuose, ir padės spręsti didelius visuomenės uždavinius.

VPSP struktūra

Duomenų VPSP – Europos Komisijos ir asociacijos „Big Data Value“ partnerystės organizacija. Asociacija – sektoriaus atstovų vadovaujama nepelno organizacija, kurios nariai – ATC, „IT Innovation“, IBM, SINTEF, Bolonijos universitetas (CINI), Madrido politechnikos universitetas, „Nokia Solutions and Networks“, „Thales“, Duisburgo-Eseno universitetas, „Siemens“, SAP, „Engineering“, „TIE Kinetix“, ANSWARE, „Software AG“, „Orange“, „Atos“, INDRA, ITI, VTT, „Fraunhofer“, DERI, Berlyno technikos universitetas ir kt. Prie asociacijos gali prisijungti kitos įmonės ir mokslinių tyrimų organizacijos.

Daugiau informacijos

MEMO/14/583

Didelių duomenų rinkinių panaudojimas Europoje

Komunikatas „Kuriame klestinčią duomenimis grindžiamą ekonomiką“

Twitter @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Twitter

Kontaktiniai duomenys

E. paštas comm-kroes@ec.europa.eu, tel. +32 229 57361, Twitter @NeelieKroesEU

Visuomenei: Europe Direct tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 arba e paštas


Side Bar