Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 13. oktoober 2014

Euroopa Komisjon ja andmetööstus loovad 2,5 miljardi eurose partnerluse suurandmete valdkonna edendamiseks

Euroopa Komisjon ja Euroopa andmetööstus on lubanud investeerida 2,5 miljardit eurot avaliku ja erasektori partnerlusse, mille eesmärk on tugevdada andmesektorit ja aidata Euroopa ülemaailmses andmevaldkonna võidujooksus esimeste hulka.

Tänu suurandmete valdkonna edendamisele võib juhtuda, et

Euroopa tarnijad saavad endale kuni 30% maailma andmeturust;

2020. aastaks luuakse Euroopas 100 000 uut andmetega seotud töökohta;

elektritarbimine väheneb 10%, tulemused tervishoiusektoris paranevad ja tööstusmasinate tootlikkus suureneb.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes ja suurandmete väärtuse ühenduse (Big Data Value Association) president Jan Sundelin, kes esindab muu hulgas selliseid ettevõtteid nagu ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, SIEMENS ning selliseid teadusasutusi nagu Fraunhofer ja tehisintellektile spetsialiseerunud Saksa teadusuuringute keskus, kirjutavad täna alla vastastikuse mõistmise memorandumile, et luua suurandmeid käsitlev avaliku ja erasektori partnerlus. EL on näinud viieks aastaks (2016–2020) ette üle 500 miljoni euro ulatuses investeeringuid Horisont 2020 raames ning erasektori partnerid peaksid eraldama vähemalt neli korda rohkem (2 miljardit eurot).

@NeelieKroesEU sõnas: „Andmed on tuleviku majanduse liikumapanev jõud ja alustala. Vahendeid oma tulemuste parandamiseks on vaja kõikvõimalikel organisatsioonidel – taludel ja tehastel, laboritel ja poodidel.”

Avaliku ja erasektori partnerlus aitab koondada avalikus ja erasektoris ning akadeemilises teadustöös tehtavad jõupingutused, et toetada teadusuuringuid ja innovatsiooni, mis keskenduvad suurandmetealastele revolutsioonilistele ideedele sellistes valdkondades nagu energia, tootmine ja tervishoid, eesmärgiga pakkuda personaalmeditsiini, toidulogistika ja prognoosiva analüüsi teenuseid. Rakendades strateegiliste teadusuuringute ja innovatsiooni tegevuskava ning suunates Horisont 2020 toetuse ühistele prioriteetidele, tugevdab kõnealune partnerlus Euroopa suurandmete kogukonda ja aitab panna aluse tulevasele edukale andmepõhisele majandusele. Partnerlusega toetatakse ka innovatsiooniinkubaatoreid, mis pakuvad turvalist keskkonda nii era- kui ka avatud andmetega katsetamiseks. Need toimivad ka ettevõtlusinkubaatoritena ning oskuste ja parimate tavade arendamise keskustena.

1. jaanuaril 2015 algav avaliku ja erasektori partnerlus on üks esimesi tulemusi, mis on saavutatud tänu Euroopa Komisjoni hiljutistele poliitikameetmetele ja tegevuskavale Euroopa andmepõhise majanduse arengu kiirendamiseks (vt IP/14/769 ja MEMO/14/455).

Taustteave

Kogu maailmas luuakse iga minutiga 1,7 kvadriljonit baiti andmeid – see on sama palju, kui mahuks 360 000 DVD-le, ehk enam kui 6 megabaiti andmeid iga inimese kohta päevas. Andmed tulevad paljudest eri allikatest, näiteks inimestelt, masinatelt või sensoritelt. Tegemist võib olla kliimateabe, satelliidifotode, digitaalfotode ja -videote, tehinguandmete või GPS-signaalidega.

Kõige selle tulemusena kasvab andmesektor aastas 40%, st seitse korda kiiremini kui info- ja kommunikatsiooniturg üldiselt. Nende ettevõtete tootlikkus, kes rajavad oma otsuste tegemise protsessi andmepõhistele teadmistele, kasvab 5–6%. Juba praegu saab tänu suurandmetele kiiremini diagnoosida ajukahjustusi ja prognoosida arengumaade viljasaake. Suurandmete tehnoloogia ja asjaomased teenused loovad eelolevatel aastatel kogu maailmas sadu tuhandeid uusi töökohti.

Suurandmed pakuvad häid võimalusi, kuid nendega kaasnevad ka raskused: praegused andmekogumid on töötlemiseks nii suured ja keerulised, et vaja on uusi ideid, vahendeid ja taristuid. Vaja on ka sobivat õigusraamistikku, süsteeme ja tehnilisi lahendusi, et tagada privaatsus ja turvalisus.

Andmeid käsitlev avaliku ja erasektori partnerlus täiendab kaheksat Horisont 2020 raames juba sõlmitud avaliku ja erasektori partnerlust, mis keskenduvad näiteks fotoonikale, robootikale, kõrgjõudlusega andmetöötlusele, uuematele 5G võrkudele tuleviku interneti jaoks ja tuleviku tehastele. Need kõik käsitlevad strateegilist tehnoloogiat, mis toetab majanduskasvu ja töökohtade loomist Euroopa teadmistepõhise majanduse peamistes sektorites, tegeldes samal ajal märkimisväärsete ühiskondlike probleemidega.

Avaliku ja erasektori partnerluse korraldus

Andmeid käsitlev avaliku ja erasektori partnerlus on partnerlus Euroopa Komisjoni ja suurandmete väärtuse ühenduse (Big Data Value Association) vahel. Kõnealune ühendus on tööstusharu juhitud kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille liikmed on näiteks ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Bologna ülikool (CINI), Madridi polütehniline ülikool, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Duisburg Esseni ülikool, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI ja Berliini tehnikaülikool. Ühendusega võivad liituda ka teised ettevõtted ja teadusasutused.

Lisateave

MEMO/14/583

Suurandmete kasulikkus Euroopas

Teatis „Eduka andmepõhise majanduse suunas”

Twitter: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Twitteris

Kontaktandmed:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu, tel +32 229 57361, Twitter: @NeelieKroesEU

Kodanikule: Europe Direct, telefon 00 800 6 7 8 9 10 11, e-post


Side Bar