Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κλάδος δεδομένων ξεκινούν σύμπραξη 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των μαζικών δεδομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ευρωπαϊκός κλάδος δεδομένων δεσμεύτηκαν να επενδύσουν 2,5 δισ. ευρώ σε μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) με σκοπό την ενίσχυση του κλάδου των δεδομένων και την προώθηση της Ευρώπης στην πρώτη θέση της παγκόσμιας σκηνής στον τομέα αυτό.

Η αξιοποίηση των μαζικών δεδομένων θα μπορούσε να σημαίνει:

μέχρι 30% της παγκόσμιας αγοράς δεδομένων για τους Ευρωπαίους προμηθευτές·

100.000 νέες, σχετικές με τα δεδομένα, θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, μέχρι το 2020·

10% χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, καλύτερα αποτελέσματα για τον τομέα της περίθαλψης και πιο παραγωγικό βιομηχανικό εξοπλισμό.

Σήμερα θα υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεννόησης σχετικά με τη σύσταση της ΣΔΙΤ για τα μαζικά δεδομένα, από την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νέιλι Κρους και τον πρόεδρο της Big Data Value Association Jan Sundelin, ο οποίος εκπροσωπεί εταιρείες όπως οι ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, SIEMENS, και ερευνητικά ιδρύματα όπως το Fraunhofer και το German Research Centre for Artificial Intelligence. Η ΕΕ έχει προβλέψει επενδύσεις πάνω από 500 εκατ. ευρώ για το διάστημα 2016-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", οι οποίες αναμένεται ότι θα τετραπλασιαστούν τουλάχιστον από τους ιδιώτες εταίρους (2 δισ. ευρώ).

Η @NeelieKroesEU δήλωσε: "Τα δεδομένα είναι η κινητήρια δύναμη και η βάση της οικονομίας του μέλλοντος. Κάθε είδος οργανισμού χρειάζεται θεμέλια για να αυξήσει τις επιδόσεις του, από το αγρόκτημα ως το εργοστάσιο, από το εργαστήριο ως το ράφι του καταστήματος."

Η ΣΔΙΤ θα βοηθήσει τον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό κλάδο να στηρίξουν κυρίως την έρευνα και την καινοτομία γύρω από ιδέες σχετικά με τα μαζικά δεδομένα οι οποίες αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, σε τομείς όπως η ενέργεια, η μεταποίηση και η υγεία, η παροχή εξατομικευμένης ιατρικής, η εφοδιαστική διαχείριση στον τομέα των τροφίμων και η προγνωστική αναλυτική. Εφαρμόζοντας το Στρατηγικό θεματολόγιο έρευνας και καινοτομίας και εστιάζοντας την ενίσχυση του προγράμματος "Ορίζοντας 2020" σε κοινές προτεραιότητες, η ΣΔΙΤ θα στηρίξει την ευρωπαϊκή κοινότητα μαζικών δεδομένων και θα συμβάλει στη θεμελίωση μιας ακμάζουσας, βασιζόμενης στα δεδομένα, οικονομίας. Η ΣΔΙΤ θα στηρίζει επίσης "Χώρους καινοτομίας" οι οποίοι θα παρέχουν ασφαλές περιβάλλον για δοκιμές με ιδιωτικά και ανοικτά δεδομένα. Οι χώροι αυτοί θα λειτουργούν επίσης ως φυτώρια επιχειρήσεων και κέντρα ανάπτυξης δεξιοτήτων και βέλτιστων πρακτικών.

Η ΣΔΙΤ, που πρόκειται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2015, είναι ένα από τα πρώτα αποτελέσματα της πολιτικής και του σχεδίου δράσης που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε πρόσφατα σε εφαρμογή, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη μιας βασιζόμενης στα δεδομένα ευρωπαϊκής οικονομίας (βλ. IP/14/769 και MEMO/14/455).

Ιστορικό

Κάθε λεπτό, δημιουργούνται στον κόσμο 1,7 εκατ. δισεκατομμύρια byte δεδομένων, που ισοδυναμούν με 360.000 DVD. Αυτό σημαίνει πάνω από 6 megabyte δεδομένων για κάθε άτομο την ημέρα. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από πολλές και διαφορετικές πηγές όπως πρόσωπα, μηχανές ή αισθητήρες. Μπορεί να αφορούν πληροφορίες για το κλίμα, δορυφορική απεικόνιση, ψηφιακές εικόνες και βίντεο, στοιχεία συναλλαγών ή σήματα GPS.

Ως εκ τούτου, ο τομέας των δεδομένων αυξάνεται κατά 40% κάθε χρόνο, 7 φορές ταχύτερα από ό,τι η συνολική αγορά πληροφοριών και επικοινωνιών. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους στηριζόμενες στη γνώση που δημιουργούν τα δεδομένα, βλέπουν την παραγωγικότητά τους να αυξάνεται κατά 5‑6%. Τα μαζικά δεδομένα μάς βοηθούν ήδη στην ταχύτερη διάγνωση τραυματισμών του εγκεφάλου, ή την πρόβλεψη της απόδοσης καλλιεργειών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η τεχνολογία και οι υπηρεσίες μαζικών δεδομένων παγκοσμίως θα δημιουργήσουν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Ωστόσο, παρότι τα μαζικά δεδομένα προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες, έχουν και πολλά προβλήματα: τα σημερινά σύνολα δεδομένων είναι τόσο τεράστια και πολύπλοκα στην επεξεργασία τους ώστε απαιτούνται νέες ιδέες, εργαλεία και υποδομές. Χρειάζεται επίσης το σωστό νομικό πλαίσιο, τα κατάλληλα συστήματα και οι τεχνικές λύσεις που θα εγγυώνται προστασία των προσωπικών δεδομένων και ασφάλεια.

Η ΣΔΙΤ για τα δεδομένα συμπληρώνει οκτώ ήδη υφιστάμενες συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο του προγράμματος "Ορίζοντας 2020", σε τομείς όπως η φωτονική, η ρομποτική, η πληροφορική υψηλών επιδόσεων , τα προηγμένα δίκτυα 5G για το διαδίκτυο του μέλλοντος και τα εργοστάσια του μέλλοντος. Όλοι αυτοί οι τομείς αφορούν στρατηγικές τεχνολογίες που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και την απασχόληση σε βασικούς τομείς μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση, και παράλληλα θα στοχεύουν σε σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις.

Οργάνωση της ΣΔΙΤ

Η ΣΔΙΤ για τα δεδομένα είναι σύμπραξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Big Data Value Association, μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης που διευθύνεται από τη βιομηχανία, με μέλη εταιρείες, πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα, π.χ., ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, University of Bologna (CINI), Polytechnical University of Madrid, NOKIA Solutions and Networks, THALES, University of Duisburg Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI, και Technical University of Berlin. Η ένωση είναι ανοικτή σε εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που θα επιθυμούσαν να γίνουν μέλη.

Περισσότερες πληροφορίες

MEMO/14/583

Making Big Data Work for Europe

Ανακοίνωση: Προς μια ακμάζουσα οικονομία βασιζόμενη στα δεδομένα

Ακολουθήστε: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Ακολουθήστε την Νείλι Κρους στο Twitter

Επικοινωνία:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Τηλ.: +32.229.57361, Twitter: @NeelieKroesEU

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με email


Side Bar