Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. oktober 2014

Europa-Kommissionen og databranchen lancerer big data-partnerskab til 2,5 mia. euro

Europa-Kommissionen og den europæiske databranche har indgået aftale om at skyde 2,5 mia. euro i et offentlig-privat partnerskab, der skal styrke datasektoren og sætte Europa i spidsen for det globale datakapløb.

Ved at investere i big data kan vi bl.a.:

sikre europæiske leverandører op til 30 % af det globale datamarked

skabe 100 000 nye datarelaterede job i EU inden 2020

sikre 10 % lavere energiforbrug, bedre sundhedspleje og mere produktive industrimaskiner.

Et aftalememorandum om big data-partnerskabet vil blive undertegnet i dag af næstformand for Europa-Kommissionen Neelie Kroes og Jan Sundelin, som er formand for Big Data Value Association, der handler på vegne af virksomheder som ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP og Siemens samt forskningsorganer som Fraunhofer og det tyske forskningscenter for kunstig intelligens. EU står klar med investeringer for over 500 mio. euro over 5 år (2016-2020) fra Horisont 2020. Det beløb forventes de private partnere mindst at firedoble (2 mia. euro).

@NeelieKroesEU udtaler: "Data er drivkraften og grundlaget for fremtidens økonomi. Enhver form for organisation må have byggestenene til at forbedre sine resultater, fra landbruget til fabrikken, fra laboratoriet til butikken."

Partnerskabet skal bidrage til at sætte fokus på den offentlige, private og akademiske forskningsindsats og støtte forskning og innovation inden for revolutionerende big data-idéer på områder som energi, fremstillingsvirksomhed og sundhed for at kunne levere tjenester som personaliseret medicin, fødevarelogistik og forventningsanalyser. Ved at gennemføre sin strategiske forsknings- og innovationsdagsorden og koncentrere Horisont 2020-støtten om fælles prioriteter vil partnerskabet styrke Europas big data-fællesskab og være med til at skabe fundamentet for den blomstrende datadrevne økonomi i fremtiden. Partnerskabet skal også støtte "innovationsrum", som kan danne sikre rammer om eksperimenter med både private og åbne data. De vil også fungere som virksomhedskuvøser og hubs for udvikling af færdigheder og bedste praksis.

Det offentlig-private partnerskab skydes i gang den 1. januar 2015. Det er et af de første resultater af Kommissionens nye politik og handlingsplan, der skal fremskynde udviklingen af Europas datadrevne økonomi (se IP/14/769 og MEMO/14/455).

Baggrund

Hvert eneste minut frembringer verden 1,7 mio. mia. databytes. Det svarer til 360 000 DVD'er eller over 6 megabytes data pr. person om dagen. Disse oplysninger stammer fra såvel enkeltpersoner som maskiner og sensorer. Det drejer sig om bl.a. klimaoplysninger, satellitbilleder, digitale billeder og videoer, registrering af transaktioner og GPS-signaler.

Dermed vokser datasektoren med 40 % om året, dvs. syv gange hurtigere end det samlede informations- og kommunikationsmarked. Virksomheder, der baserer deres beslutningsprocesser på viden genereret fra data, oplever produktivitetsstigninger på 5-6 %. Big data hjælper os allerede med at diagnosticere hjerneskader hurtigere og lave høstprognoser for udviklingslandene. Globale big data-teknologier og -tjenester vil skabe hundredtusindvis af nye arbejdspladser i de kommende år.

Men big data er ikke kun lig med store muligheder – der er også udfordringer: de datasæt, vi ser i dag, er så enorme og komplekse at have med at gøre, at de kræver nye idéer, værktøjer og infrastrukturer. Der er også brug for hensigtsmæssige retsregler, systemer og tekniske løsninger for at sikre privatlivets fred og sikkerhed.

Datapartnerskabet følger otte andre offentlig-private partnerskaber under Horisont 2020, bl.a. om fotonik, robotteknologi, højtydende databehandling, avancerede 5G-net for fremtidens internet og fremtidens fabrikker. De vedrører alle strategiske teknologier, der vil understøtte vækst og beskæftigelse i den videnbaserede europæiske økonomis nøglesektorer, og tager samtidig fat om store samfundsmæssige udfordringer.

Hvem er med i partnerskabet?

Datapartnerskabet består af Europa-Kommissionen og Big Data Value Association, som er en branchestyret nonprofitorganisation hvis medlemmer omfatter ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Bolognas Universitet (CINI), Madrids Polytekniske Universitet, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Duisburg Essens Universitet, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI og Berlins Tekniske Universitet. Andre virksomheder og forskningsinstitutioner er velkomne til at deltage.

Yderligere oplysninger

Big data og deres værdi for Europa

Meddelelse: Hen imod en blomstrende datadreven økonomi

Følg: @EUDataEcosystem

Neelie Kroes Følg Neelie på Twitter

Pressehenvendelser:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tlf.: +32.229.57361, Twitter: @NeelieKroesEU

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar