Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. října 2014

Evropská komise spolu s odvětvím zpracování dat zahajují partnerství pro data velkého objemu

Evropská komise a evropské odvětví zpracování dat se zavázaly investovat 2,5 miliardy eur do partnerství veřejného a soukromého sektoru, jehož cílem je posílit toto odvětví a zajistit Evropě vedoucí postavení v oblasti zpracování dat ve světě.

Ovládnutí velkoobjemových dat by mohlo přinést:

až 30% podíl na světovém trhu zpracování dat pro evropské podniky,

100 000 nových pracovních míst v oblasti zpracování dat v Evropě do roku 2020,

10% snížení spotřeby energie, lepší zdravotní péči a produktivnější průmyslové stroje.

Memorandum o porozumění, kterým se zřizuje partnerství veřejného a soukromého sektoru pro data velkého objemu, dnes podepíší místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová a předseda sdružení Big Data Value Association Jan Sundelin, který zastupuje společnosti, jako jsou ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP a SIEMENS, a výzkumné instituce, jako je Fraunhoferův institut a Německé středisko pro výzkum umělé inteligence. EU vyčlenila z programu Horizont 2020 více než 500 milionů eur na investice v průběhu pěti let (2016–2020) a od soukromých partnerů se očekává, že poskytnou nejméně čtyřikrát tolik (2 miliardy eur).

Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU) uvedla: „Data jsou motorem a základem budoucí ekonomiky. Základní prvky, které posílí jejich výkonnost, potřebují všechny možné organizace, ať je to zemědělský podnik, továrna, laboratoř nebo prodejna.“

Toto partnerství pomůže zaměřit výzkum ve veřejné, soukromé i akademické sféře na podporu výzkumu a inovací týkajících se průlomových nápadů v oblasti velkoobjemových dat například v odvětví energetiky, výroby či zdraví. Cílem je poskytovat služby, jako je personalizovaná medicína, logistika potravin a prediktivní analýza. Prováděním strategického programu výzkumu a inovací a zaměřením podpory z programu Horizont 2020 na společné priority posílí partnerství evropské společnosti pracující s velkoobjemovými daty a pomůže položit základy budoucí prosperující ekonomiky založené na datech. Partnerství bude rovněž podporovat „prostory pro inovace“, které zajistí bezpečné prostředí pro experimentování se soukromými i veřejně přístupnými daty. Ty budou také fungovat jako podnikatelské inkubátory a centra pro rozvoj dovedností a osvědčených postupů.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, které má být zahájeno 1. ledna 2015, je jedním z prvních výsledků nové politiky a akčního plánu Evropské komise, jež mají urychlit rozvoj evropské ekonomiky založené na datech (viz IP/14/769MEMO/14/455).

Souvislosti

Na celém světě vzniká každou minutu 1,7 milionu gigabajtů dat, což odpovídá 360 000 DVD. To je každý den více než 6 megabajtů dat na každého člověka. Tyto informace pocházejí z mnoha různých zdrojů, například od lidí, z přístrojů a z různých čidel. Může jít o klimatické informace, satelitní snímky, digitální fotografie a videozáznamy, záznamy transakcí nebo signály GPS.

V důsledku toho roste odvětví zpracování dat o 40 % ročně, tedy sedmkrát rychleji než informační a komunikační trh jako celek. Podniky, které založí své rozhodovací postupy na znalostech získaných z dat, zvýší svou produktivitu o 5–6 %. Data velkého objemu nám již dnes pomáhají urychlit diagnózu poranění mozku nebo předpovídat výnosy plodin v rozvojových zemích. Technologie a služby v oblasti velkoobjemových dat dají v nadcházejících letech na celém světě vzniknout statisícům nových pracovních míst.

Přestože velké objemy dat představují velkou příležitost, přinášejí s sebou také problémy: dnešní datové soubory jsou tak rozsáhlé a obtížně zpracovatelné, že vyžadují nové nápady, nástroje a infrastrukturu. Potřebují rovněž vhodný právní rámec, systémy a technická řešení, která zajistí soukromí a bezpečnost.

Partnerství pro zpracování dat se přiřadí k osmi stávajícím partnerstvím veřejného a soukromého sektoru v rámci iniciativy Horizont 2020, která vznikla například v oblasti fotoniky, robotiky, vysoce výkonné výpočetní techniky, moderních sítí 5G pro internet budoucnostitováren budoucnosti. Všechna se zabývají strategickými technologiemi, které podpoří růst a zaměstnanost v klíčových odvětvích evropské ekonomiky založené na znalostech, a zaměřují se na významné společenské výzvy.

Organizace partnerství veřejného a soukromého sektoru

Jedná se o partnerství mezi Evropskou komisí a sdružením Big Data Value Association, což je nezisková organizace vedená představiteli daného odvětví, jejímiž členy jsou mimo jiné společnosti ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Univerzita v Boloni (konsorcium CINI), Polytechnická univerzita v Madridu, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Univerzita Duisburg-Essen, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kinetix, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhoferův institut, DERI a Technická univerzita v Berlíně. Ke sdružení se mohou připojit i další společnosti a výzkumné organizace.

Další informace

Článek: Making Big Data Work for Europe

Sdělení: Na cestě k prosperující ekonomice založení na datech

Twitter: @EUDataEcosystem

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontakt:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu, tel.: +32 22957361, Twitter: @NeelieKroesEU

Pro veřejnost: služba Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo e-mail


Side Bar