Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 октомври 2014 г.

Европейската комисия и предприятия стартират партньорство на стойност 2,5 млрд. евро за управление на големи масиви от данни

Европейската комисия и европейският сектор за генериране, съхранение и разпространение на данни поеха ангажимент да инвестират 2,5 млрд. евро в публично-частно партньорство, чиято цел е укрепване на сектора и извеждане на Европа на предни позиции в света в надпреварата по отношение на данните.

Управлението на големи масиви от данни може да доведе до следните резултати:

контрол върху близо 30 % от световния пазар на данни от страна на европейските доставчици;

100 000 нови работни места в Европа до 2020 г.;

понижаване с 10 % на потреблението на енергия, по-добро здравеопазване и по-висока производителност на машините в промишлеността.

Днес ще бъде подписан меморандум за разбирателство за създаване на публично-частното партньорство в областта на големите масиви от данни от заместник-председателя на Европейската комисия Нели Крус и президента на Big Data Value Association Ян Сунделин, който представлява компании като ATOS, Nokia Solutions and Networks, Orange, SAP, SIEMENS и изследователски организации като Fraunhofer и Германския център за изследване на изкуствения интелект. ЕС е предвидил над 500 млн. евро за инвестиции през следващите 5 години (2016-2020 г.) по „Хоризонт 2020“, а се очаква партньорите от частния сектор да вложат поне четири пъти повече средства (2 млрд. евро).

Нели Крус заяви: „Данните са двигателят и основата на бъдещата икономика. Всеки тип организация се нуждае от този основен елемент, за да подобри резултатите си — от фермата до завода, от лабораторията до магазина“.

Публично-частното партньорство ще помогне за насочване на изследователските усилия на публично, частно и академично равнище в подкрепа на новаторски идеи за използване на големите масиви от данни в области като енергетика, промишлено производство и здравеопазване, за да се предоставят услуги от рода на персонализирана медицина, логистика на хранителните продукти и прогностични анализи. Като се изпълнява Стратегическата програма за научни изследвания и иновации и се насочва подкрепата по линия на „Хоризонт 2020“ към общи приоритети, с публично-частното партньорство ще се засилят позициите на европейската общност в областта на големите масиви от данни и ще се помогне за полагане на устоите на просперираща, основана на данните икономика на бъдещето. То ще подпомага и „пространствата на иновации“, които ще предоставят сигурни условия за експерименти както със свободно достъпни данни, така и с частни данни. Тези пространства на иновации ще действат и като бизнес инкубатори и центрове за развитие на умения и най-добри практики.

Публично-частното партньорство, което трябва да стартира на 1 януари 2015 г., е един от първите резултати от новата политика и план за действие на Европейската комисия за ускоряване на развитието на основана на данни икономика в Европа (вж. IP/14/769 и MEMO/14/455).

Контекст

Всяка минута в света се генерират 1,7 млн. гигабайта данни, които биха запълнили 360 000 DVD диска. Това се равнява на повече от 6 мегабайта данни на човек на ден. Тази информация идва от множество различни източници — хора, машини или сензори. Това може да бъде информация за климата, спътникови изображения, цифрови снимки и видеозаписи, записи на трансакции или GPS сигнали.

В резултат на това секторът на данните нараства с 40 % годишно — 7 пъти повече в сравнение с пазара на информационните и комуникационните технологии като цяло. Производителността на предприятия, които при вземането на решения разчитат на знания, извлечени от данни, нараства с 5‑6 %. Големите масиви от данни вече ни помагат да ускорим поставянето на диагноза при мозъчни травми или да прогнозираме добивите от различни култури в развиващите се страни. В световен мащаб услугите и технологиите, свързани с обработката на големи масиви от данни, ще допринесат за създаването на стотици хиляди нови работни места през следващите години.

Въпреки че големите масиви от данни предоставят значителни възможности, те крият и предизвикателства: съвременните набори от данни са толкова огромни и сложни за обработка, че изискват нови идеи, инструменти и инфраструктури. Те се нуждаят и от подходяща законова рамка, системи и технически решения, за да се гарантира неприкосновеността на личните данни и сигурността.

Публично-частното партньорство в областта на данните допълва осем съществуващи подобни партньорства в рамките на „Хоризонт 2020“, като например в сферата на фотониката, роботиката, високопроизводителните изчислителни технологии, модерните мрежи от пето поколение за интернет услуги в бъдеще и фабриките на бъдещето. Всички те са създадени във връзка със стратегически технологии, които ще са в основата на растежа и заетостта в ключови сектори на основаната на знанието европейска икономика, като в същото време са насочени към решаването на значителни обществени предизвикателства.

Организация на публично-частното партньорство

Публично-частното партньорство в областта на данните е партньорство между Европейската комисия и Big Data Value Association, организация на промишлеността с нестопанска цел, сред чиито членове са ATC, IT Innovation, IBM, SINTEF, Болонският университет (CINI), Мадридският политехнически университет, NOKIA Solutions and Networks, THALES, Университетът Дуисбург — Есен, Siemens, SAP, Engineering, TIE Kintetx, ANSWARE, Software AG, Orange, Atos, INDRA, ITI, VTT, Fraunhofer, DERI и Берлинският технически университет. Към асоциацията могат да се присъединят и други компании и изследователски организации.

За повече информация

Използване на големите масиви от данни в полза на Европа

Съобщение: Към просперираща икономика, основана на данни

Следвайте: @EUDataEcosystem

Нели Крус Следете съобщенията на Нели Крус в Twitter

За контакти:

Ел. адрес: comm-kroes@ec.europa.eu Тел.: +32.229.57361, Twitter: @NeelieKroesEU

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar