Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE HR

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 октомври 2014 г.

Фонд „Солидарност” на ЕС: Комисията ще помогне на Сърбия, Хърватия и България да се справят с щетите от наводненията

Йоханес Хан, комисарят на ЕС по въпросите на регионалната политика, обяви днес, че Европейската комисия предлага помощ на стойност почти 80 млн. евро за Сърбия, Хърватия и България във връзка с наводненията, които засегнаха страните през май и юни 2014 г.

Предложените 60,2 млн. евро за Сърбия, 8,96 млн. евро за Хърватия и 10,5 млн. евро за България ще се използват за покриване на част от причинените от бедствията разходи на публичните органи в тези страни. По-конкретно, средствата ще се изразходват за възстановяване на жизненоважни услуги и инфраструктура, за покриване на разходите за спешни и спасителни операции и за почистване в засегнатите региони.

В Сърбия, която преговаря за членство в ЕС и поради това може да получи помощ от фонда, пораженията бяха най-големи. Наводненията засегнаха най-силно Колубарски, Мачвански, Моравишки и Поморавски окръг и части от Белград, като пострадаха около 1,6 млн. души. Основни електропроводи бяха повредени, а питейната вода продължава да е замърсена.

Комисар Хан, който упражнява надзор върху фонда и подписа днешното предложение, заяви: „Решението отразява същността на този фонд — солидарност със страни членки и с държави, които преговарят за членство в Съюза, в момент, в който те се нуждаят от помощ, след като са били сполетени от природни бедствия. Европейският фонд „Солидарност“ ще помогне на тези страни да стъпят отново на крака и да възвърнат стабилността си, която е изложена на риск поради значителните щети в някои икономически сектори, например туризма, или разрушаването на основна инфраструктура. Предложената помощ ще помогне на Сърбия, България и Хърватия да се възстановят от ужасните наводнения и да покрият разходите за спасителни операции и почистване в засегнатите региони“.

Той добави: „Помощта е предназначена за справяне с непосредствените и преки последици от природните бедствия. Комисията вече одобри отпускането на тези безвъзмездни средства. На 28 юни влязоха в сила реформираните правила за фонд „Солидарност“. С тях се опростяват съществуващата система и критерии, така че помощите да могат да се изплащат по-бързо отпреди. Вярваме, че и държавите членки ще покажат солидарност и ще изпълнят ангажиментите си, като одобрят бързо отпускането на тези средства.“

Отпускането на помощта от европейския фонд „Солидарност“ трябва да бъде одобрено от Европейския парламент и от Съвета. През следващите дни Комисията вероятно ще предложи коригиращ бюджет.

Контекст

Сърбия: През май 2014 г. Сърбия бе сполетяна от едни от най-тежките наводнения от много време насам. Те предизвикаха масови разрушения на обществена и частна инфраструктура, както и щети за стотици хиляди домакинства. Броят на жертвите достигна 60, почти 32 000 души трябваше да бъдат спасявани от службите за спешно реагиране, а около 5000 души се нуждаеха от временен подслон.

Откритите рудници „Тамнава — запад“ и „Велики Црлени“, както и части от Колубарския въглищен басейн бяха наводнени. От тези мини се добиват въглищата за голямата електроцентрала „Никола Тесла А“ в Обреновац, която произвежда около 63% от електроенергията в страната. Най-силно засегнатите сектори са енергетиката, добивната промишленост и земеделието, но значителни щети понесоха и транспортната инфраструктура (пътища, мостове и железопътни линии), както и множество съоръжения за защита от наводнения и укрепване на бреговете. Според оценка на сръбските власти преките щети са на стойност 1,106 млрд. евро, което е 6 пъти над определения за Сърбия праг от 174,649 млн. евро за мобилизиране на фонд „Солидарност“.

Хърватия: Според оценка на националните власти щетите са на стойност 297,6 млн. евро, което е значително над определения за страната праг за мобилизиране на фонда. От наводненията пострадаха 5 източни области в басейна на река Сава: Осиешко-баранска, Вуковарско-сремска, Бродско-посавска, Пожежко-славонска и Сисашко-мославска. На места водата достигна рекордни равнища, като наводненията нанесоха значителни поражения на жилищни и търговски сгради, на комунални и инфраструктурни съоръжения, както и на земеделието и животновъдството. Наложи се над 26 000 души да бъдат евакуирани. Енергийни мрежи бяха повредени, а пътища и мостове бяха разрушени. Бяха наводнени около 2700 жилищни сгради и над 4000 земеделски постройки, като много от тях понесоха структурни повреди.

България: България съобщи за щети в размер на 311,3 млн. евро, отново над прага за фонда. Наводнението на 19 юни 2014 г. нанесе значителни поражения в източната, североизточната и централната част на страната. Най-силно пострадаха областите Варна, Добрич, Габрово, Велико Търново, Бургас, Монтана, Кюстендил, Пловдив, Хасково, Ямбол и Софийска област. Във варненския квартал „Аспарухово“ проливен дъжд и приливна вълна разрушиха къщи и стопански постройки, наводниха сгради и нанесоха сериозни щети на автомобили. Бедствието предизвика прекъсвания в електроснабдяването и комуникациите в региона. Беше съобщено за 15 жертви, а стотици хора трябваше да бъдат евакуирани и временно подслонени. Нанесени бяха щети на обществена инфраструктура и съоръжения в секторите на енергетиката, водите и водните ресурси, далекосъобщенията, транспорта, здравеопазването, образованието и услугите за спешна помощ, както и на обекти на културното наследство и защитени природни зони.

Общият размер на средствата, предвидени за фонд „Солидарност“ през 2014 г., е 530,604 млн. евро (500 млн. евро по цени от 2011 г.). Поради по-ниския размер на тези средства през 2014 г. (500 млн. евро плюс остатъка от предишната година в сравнение с 1 млрд. евро преди това) и за да се избегне преждевременно изчерпване на фонда, максималната финансова помощ във връзка с дадено бедствие не може да е повече от две трети от средствата, предвидени за съответната година — 353,736 млн. евро през 2014 г.

Финансовата помощ от фонда се изчислява въз основа на общата стойност на преките щети от бедствие. Съгласно член 3 от регламента за фонда тази помощ може да бъде използвана само за основни неотложни действия и действия по възстановяване.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е създаден, за да подпомага финансово страните от ЕС и присъединяващите се страни след големи природни бедствия. Фондът беше създаден след големите наводнения в Централна Европа през лятото на 2002 г.

На 28 юни влезе в сила преразгледаният регламент за фонд „Солидарност“, с който се опростяват съществуващата правила, така че помощите да могат да се изплащат по-бързо отпреди. Държавите членки ще могат да се възползват от нововъведените авансови плащания от 2015 г. нататък.

За повече информация

Решения: Фонд „Солидарност” на ЕС

Реформа на Фонд „Солидарност” на ЕС Съобщение за медиите и MEMO/13/723

Twitter: @EU_Regional @JHahnEU

За контакти:

Shirin Wheeler +32 2 296 65 65, мобилен тел.: +32 460 766565

Annemarie Huber +32 2 299 33 10, мобилен тел.: +32 460 793310


Side Bar