Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 10 oktober 2014

EU-programmeerweek neemt hoge vlucht

11-17 oktober 2014

@CodeWeekEU ¦ #CodeEU ¦ Programmeerweek op Facebook

Contact zoeken met je plaatselijke programmeerambassadeur voor interviews en commentaar

Zoek evenementen in je buurt op de kaart van evenementen in Europa

De Europese programmeerweek 2014 gaat op 11 oktober van start. Ruim 1500 evenementen overal in de EU en van Noorwegen tot Turkije brengen de digitale wereld tot leven.

De schijnwerper staat op programmeren! Zeven Europese ministers van Onderwijs hebben programmeren opgenomen als verplicht vak in het curriculum, en nog eens vijf landen bieden het als keuzevak aan.

Dat is niets te vroeg, want uit rapporten blijkt dat Europa straks misschien met een miljoen onvervulbare vacatures zit doordat Europeanen onvoldoende digitale vaardigheden hebben.

Op 14 oktober gaat ook een belangrijk nieuw programmeerplatform onder impuls van de IT-bedrijfstak van start dat mensen moet prikkelen om te leren programmeren en dat ook aan anderen te leren, waarmee het idee van een grote coalitie voor digitale vaardigheden en banen gestalte krijgt.

En er is ook een toolkit samengesteld voor kinderen, volwassenen, ouders, leraren en bedrijven die zelf willen meedoen.

Alja Isaković, een van de organisatoren van de programmeerweek en een van de 90 ambassadeurs: “Ik zie overal in Europa enorm veel enthousiasme voor dit initiatief. Ik ben daar erg blij mee, want programmeren is leuk en creatief en biedt veel carrièremogelijkheden, ook voor mensen die dat niet fulltime willen doen. Met de EU-programmeerweek willen we mensen ertoe aanzetten van elke week een programmeerweek te maken en te leren betere probleemoplossers te worden.”

Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), vicevoorzitter van de Europese Commissie en belast met de Digitale Agenda: “Programmeren is het nieuwe lezen en schrijven — een basisvaardigheid voor meisjes en jongens. We hebben het niet over saaie computerlessen, maar een manier om alle onderwerpen interessanter te maken. Doe mee aan een evenement in je buurt en kom meer te weten over de digitale wereld.”

Europees commissaris voor Onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken Androulla Vassiliou (@VassiliouEU): Het doet mij plezier dat programmeren vaker wordt opgenomen in de nationale curricula in de EU. We moeten het vuur brandend houden, en zoals ik vorig jaar heb gezegd bij de start van Opening Up Education, moeten ook de leraren voldoende steun krijgen.”

Wat voor evenementen komen eraan?

Er zijn evenementen voor allerlei doelgroepen: van beginnende tot gevorderde programmeurs, van werkzoekenden die een nieuwe vaardigheid willen aanleren tot robotfans en girl geeks.

Scholieren kunnen de eerste stappen zetten op programmeergebied en bedrijven zullen programmeercursussen aanbieden voor belangstellenden.

Programmeren is iets voor meisjes en voor jongens is, zowel op school als daarbuiten. Er moet een eind komen aan de taboes die met computerwetenschappen en IT worden geassocieerd – vooral als het erom gaat de ouders en de leraren mee te krijgen.

Wat hebben kinderen en andere mensen eraan om te leren programmeren?

Programmeren helpt je te begrijpen hoe onze hyperconnectieve wereld in elkaar zit en wat er achter de schermen van je computer gebeurt. Programmeren is een van de digitale vaardigheden die jonge mensen nodig hebben om zich tot creatieve en mondige burgers te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de banen van de toekomst.

In welke landen maakt programmeren deel uit van het curriculum?

Programmeren maakt in verschillende lidstaten reeds deel uit van het nationaal curriculum:

Verplicht: Bulgarije, Cyprus, Griekenland, Polen, Portugal, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk.

Keuzevak: Denemarken, Estland, Ierland, Italië en Litouwen.

Achtergrond

De EU-programmeerweek is een initiatief van jonge adviseurs van vicevoorzitter Neelie Kroes. Het initiatief heeft de steun gekregen van groepen programmeurs en educatieve organisaties zoals CoderDojo en Rails Girls. Grote bedrijven op het gebied van technologie en IT, zoals Facebook, Microsoft, Rovia, Google, SAP, Oracle en Liberty Global doen mee. European Schoolnet en de grote coalitie voor digitale banen verlenen er hun steun aan.

Nuttige links

Zoek evenementen in je buurt

Wie heeft meer informatie in mijn land: lokale ambassadeurs voor de EU-programmeerweek

Blog van de EU-programmeerweek

Het initiatief Opening Up Education

Video's:

Coding and Digital learning

Coding is fun met de jonge adviseurs

Learn how to code with EU Code Week

Learning to code for your future and for Europe met vicevoorzitter Kroes

Contact:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel. +32 229 57361. Twitter: @RyanHeathEU

Voor het publiek: Europe Direct — bel 00 800 6 7 8 9 10 11 of e-mail


Side Bar