Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 9. oktobra 2014

Telekomunikacije: Komisija zmanjšuje število reguliranih trgov v Evropi

Evropska komisija je danes – v dogovoru z državami članicami – sklenila, da dva telekomunikacijska trga v Evropi ne bosta več regulirana in da bi bilo treba nadaljnja dva ponovno opredeliti ter pri tem upoštevati razvoj trga in tehnologije. Pravila začnejo veljati takoj.

Liberalizirana trga sta:

a) maloprodajni trg dostopa do fiksne telefonije ter

b) veleprodajni trg za posredovanje klicev fiksne telefonije.

Komisija bo tudi ponovno opredelila dva trga širokopasovnih povezav, da bi zmanjšala regulativno breme do mere, ki je nujno potrebna za konkurenčen širokopasovni dostop in naložbe.

Čedalje bolj si prizadeva zadovoljiti posebne potrebe poslovnih uporabnikov, s čimer želi zagotoviti, da bi konkurenčna povezljivost sprostila potencial rasti v gospodarstvu.

Podpredsednica Komisije Neelie Kroes (@NeelieKroesEU) je dejala: „Veseli me, da lahko napovem zmanjšanje birokratskih ovir na področju telekomunikacij. To je posledica povečane konkurence na trgih telekomunikacij in nas vodi korak bliže k resnično povezani celini.“

Zakaj sta se sprostila trga fiksne telekomunikacije?

Obseg klicev v fiksni telefoniji se je zmanjšal, saj potrošniki posegajo po alternativnih rešitvah, kot so govor po omrežju IP (VoIP), ter tudi po alternativnih ponudnikih, kot so ponudniki povrhnjih storitev (storitev OTT). Tudi potrošniki, ki še vedno uporabljajo fiksno telefonijo, lahko fiksni dostop odslej kupijo od različnih ponudnikov, kot so tradicionalna telefonska omrežja, optična in kabelska omrežja, ter tudi drugih operaterjev, ki ponujajo širokopasovne in govorne storitve prek razvezanih krajevnih zank. Na ta način se je povečala konkurenca.

Zakaj nekateri trgi ostajajo regulirani?

Ker nekateri telekomunikacijski trgi še naprej ohranjajo zelo visoke vstopne ovire, malo verjetno pa je, da bi se v dogledni prihodnosti pojavila konkurenca.

To priporočilo ponovno opredeljuje meje za trge širokopasovnih povezav, ki vključujejo veleprodajne izdelke, potrebne za zagotavljanje maloprodajnih širokopasovnih storitev (novi trgi 3a, 3b in 4 nadomeščajo trg 4, 5 in 6 priporočila Komisije iz leta 2007). Nova pravila priznavajo, da se „virtualni dostopovni izdelki“ lahko štejejo za nadomestek fizične razvezave, če imajo nekatere značilnosti.

Ozadje

Komisija v skladu s telekomunikacijskimi pravili EU sprejme in redno pregleduje priporočilo o upoštevnih trgih proizvodov in storitev.

Javno posvetovanje o reviziji priporočila je potekalo med 16. oktobrom 2012 in 8. januarjem 2013 (glej IP/12/1105). Komisija je naročila tudi zunanje poročilo, ki je bilo objavljeno oktobra 2013. Mnenje organa BEREC o priporočilu o upoštevnih trgih je bilo sprejeto junija 2014.

Zadevne trge bi bilo treba regulirati do leta 2020.

Uporabne povezave

Glej tudi pogosta vprašanja (MEMO/14/573)

Priporočilo Komisije

Pojasnilo

Javno posvetovanje

Spletišče evropske digitalne agende

Spletišče komisarke Neelie Kroes

Spremljajte evropsko komisarko Neelie Kroes na Twitterju

Kontakt:

E-naslov: comm-kroes@ec.europa.eu, tel.: +32 22957361, Twitter: @NeelieKroesEU

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e–pošti


Side Bar